جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب

closeمقاله اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق؛ ادب؛ دین عام؛ دین خاص؛ اخلاق مادی؛ اخلاق الهی پرداخته شده است چکیده مقاله اخلاق توحیدی با شاخصه وحیانی و توحیدی بودن، اخلاق اسلامی را از سایر مکاتب اخلاقی متمایز می‌سازد. امروزه در جوامع بشری، سه یا ـ به تعبیری ـ چهار مسلک اخلاقی وجود دارد که دارای قدمت بسیار طولانی هستند: مسلک اخلاقی یونان، مکتب اخلاقی عام، مسلک نسبیت‌گرایی و مکتب اخلاقی خاص. هر چند این مکاتب اخلاقی می‌کوشند رفتار فردی و اجتماعی پیروان خود را تعدیل کرده، افراد تربیت‌شده و سالمی از حیث اخلاقی تحویل جامعه دهند، بنا به نوع نگرش خاصی که به انسان و جایگاه و غایت خلقت او دارند، دارای تأثیرات متفاوتی می‌باشند. علامه طباطبایی معتقد است اخلاقی شدن به معنای بار یافتن به آستان معارف توحیدی است و تمام اخلاق، مقدمه نیل به این قله رفیع انسانی خواهد بود. این مقاله، چیستی و مؤلفه‌های اخلاق توحیدی را از منظر ایشان بررسی خواهد کرد.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه دین و اخلاق در قرآن

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه دین و اخلاق در قرآن

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه دین و اخلاق در قرآن" مقاله ای است در 24 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دین؛وا‍ژه دین در تورات ، واژه دین در اوستا ، قلمرو اخلاق ،اخلاق و قرآن پرداخته شده است چکیده مقاله دانش اخلاق به حوزه‌های مختلف توصیفی و توصیه‌ای در زمینه مباحث معرفت‌شناختی، منطقی و ارزشی می‌پردازد. تبیین رابطه اخلاق و دین، یکی از مباحث گسترده اخلاق‌پژوهی است. اخلاق در اینجا به معنای گزاره‌ها و علم اخلاق و دین نیز به معنای حقایقی است که بیانگر بینش، منش و کنش دنیوی در راستای سعادت انسانی باشند. در تبیین ارتباط اخلاق و دین، سه رویکرد وجود دارد که عبارتند از: تباین، اتحاد و تعامل. نگارنده با بهره‌گیری از آیات قرآن به نظریه تعامل اخلاق و دین روی آورده و نیازمندی‌های دین به اخلاق و وابستگی اخلاق به دین را تبیین کرده است.  کلیدواژه‌ها دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شهودهای اجتماعی و اخلاق قرآنی

ادامه مطلب

closeمقاله شهودهای اجتماعی و اخلاق قرآنی

مقاله علمی و پژوهشی " شهودهای اجتماعی و اخلاق قرآنی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 4 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شهود اجتماعی؛ اخلاق قرآنی؛ ریشه اخلاق در قرآن؛ واژگان اخلاقی در قرآن پرداخته شده است چکیده مقاله منتقدان و مدافعان اخلاق اسلامی و آنهایی که فقط اخلاق اسلامی را شرح و توصیف می‌کنند، اغلب ادعا دارند که قرآن منبع هنجارهای رفتاری مسلمانان است. گرچه این مدعا در یک سطح انکارناپذیر است، اظهار آن به طور بی‌قیدوشرطی که از ظریف‌ترین و ممتازترین ویژگی‌های اخلاق قرآنی را مخدوش خواهد کرد، آن ویژگی این است که قرآن مکرراً تصریح می‌کند که آدمی باید مطابق هنجارهایی عمل کند که در قرآن مشخص نشده‌اند، یعنی آدمی باید به منابع دانش اخلاقی که جایی در بیرون از وحی قرار دارند متوسل شود. مقالۀ حاضر این مدعا را موجه خواهد ساخت، و سپس استلزامات این تصریح وحیانی بر متابعت از هنجارهای اخلاقی غیر‌وحیانی را بررسی خواهد کرد. چنین آموزه‌ای مقدمتاً سازگار با ویژگی‌های انسان‌شناسی و کیهان‌شناسی قرآنی به نظر می‌آید، که برای مثال، بر خلاف اکثر شکل‌های مسیحیت، تفاوت مطلق بین جهان آخرت و این جهان، و بین ماهیت انسان و استعداد انسان را از میان برمی‌دارد. برخی از پیامدهای این نظام اخلاقی برای اسلام شیعیِ امامی و اسلام سنی نیز مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.    عنوان مقاله [English] Social Intuitions and Qurʾānic Ethics چکیده [English] Detractors of, apologists for, and those who would simply describe Islamic ethics, often assert that the Qurʾān is the source of Muslim norms of behavior. While at one level this assertion is indisputable, to assert this casually obscures one of the most subtle and most distinctive features of Qurʾānic ethics, namely that the Qurʾān very frequently specifies that one ought to act according to norms not specified in the Qurʾān, that is, one is to have recourse to sources of ethical knowledge located elsewhere than in Revelation. This paper will justify this assertion, and then explore the implications of a Revelational specification to follow non-Revelational moral norms. Preliminarily such a doctrine would seem consistent with features of Qurʾānic anthropology and cosmology which, in contrast, for example, with most forms of Christianity, diminished the categorical difference between the Next world and This one, and between human nature and human potential. Some possible different workings-out of this ethical system for Imāmī-Shīʿī and Sunnī Islam will be considered as well.    کلیدواژه‌ها [English] Social Intuitions, Qurʾānic Ethics, The roots of ethics in the Qurʾān, Ethical words in the Qurʾān دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ویژگی های موضوع علم اخلاق و دلالت های روش شناختی آن

ادامه مطلب

closeمقاله ویژگی های موضوع علم اخلاق و دلالت های روش شناختی آن

مقاله علمی و پژوهشی " ویژگی های موضوع علم اخلاق و دلالت های روش شناختی آن" مقاله ای است در 18 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  موضوع علم اخلاق؛ کنش‌های اختیاری؛ صفات اکتسابی؛ کنش اخلاقی؛ روش‌شناسی استنباط حکم اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله بازکاوی ویژگی‌ها و مؤلفه‌های موضوع علم اخلاق، یعنی کنش‌های اختیاری و صفات اکتسابی، نه تنها برای فهم بهتر این دانش ضروری است، بلکه در فهم روش‌ استنباط حکم اخلاقی نیز نقش‌آفرین است. به همین دلیل ما در این مقاله می‌خواهیم این سؤال را پاسخ دهیم که ویژگی‌های موضوع علم اخلاق کدام‌اند و چه نقشی در روش‌ استنباط حکم اخلاقی دارند؟ با استفاده از روش تحلیلی و عقلی، هفت ویژگی‌ را برای موضوع علم اخلاق به دست آوردیم که عبارتند از: جزء فعالیت‌های انسانی انسان بودن، آگاهانه بودن، ارادی و اختیاری بودن، انتزاعی بودن، هدف‌دار بودن، پیچیدگی و چند لایه بودن و نهایتاً وابستگی به جهان‌بینی و انسان‌شناسی کنش‌گر. در ادامه نقش این ویژگی‌ها در روش استنباط حکم اخلاقی را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که برای کشف حقیقت ارزش‌های اخلاقی لازم است از روش‌های گوناگون دستیابی به حقیقت، به ویژه وحی و متون دینی، بهره‌ بگیریم و خود را از هیچ کدام از آنها محروم نکنیم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آخرت به مثابه جهان اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله آخرت به مثابه جهان اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " آخرت به مثابه جهان اخلاق" مقاله ای است در 20 صفحه و با 7 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دنیا؛ آخرت؛ عقل؛ نفس؛ قوانین طبیعت و قوانین اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله دنیا و آخرت به مثابه دو نظام احسن با قوانینی متفاوت هستند که انسان به عنوان یک موجود عاقل، صاحب اراده و مسئول در آنها حاضر می‌شود. او باید در این جهان میان دو نوع زندگی دست به انتخاب بزند؛ انتخابی که موقعیت وجودی او را رقم می‌زند: یا این زندگی را آن‌طور که در واقع هست، به زندگی جهان دیگر متصل بداند یا آنها را بریدهٔ از هم دانسته، تنها به این سرا معتقد شود. او در مقام عمل باید یا این زندگی را با قوانین جهان آخرت به مثابه جهان اخلاق اداره کند یا تنها با قوانین این جهان که قوانین طبیعت است، حیات خود را سامان بخشد. این انتخاب و تصمیم‌گیری، پایه در جدالی در وجود انسان دارد که «ستیز عقل و نفس» نام گرفته است. نفس از این جهان است و عقل از آن جهان و هر کدام انسان را با اعمال قوانین خود به جهان مناسب آن می‌کشانند.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اخلاق حرفه‌ای

ادامه مطلب

closeکتاب اخلاق حرفه‌ای

کتاب اخلاق حرفه‌ای اثر لیندا فِرِل و اُ. سی. فِرِل است که توسط مظفر ایراف و ناهید ایراف ترجمه و از سوی انتشارات آریاناقلم منتشر شده است عنوان انگلیسی کتاب  DK Essential Managers: Ethical Business است بررسی موضوع کتاب    در کتاب اخلاق حرفه ای مهم‌ترین مطالبی که به آنها پرداخته می‌شود عبارت‌اند از: درک اخلاق کسب‌وکار و تشخیص مسائل اخلاقی در سازمان تأثیر رعایت اصول اخلاقی بر منافع تجاری و منابع انسانی کسب موفقیت از راه اخلاق و سرمایه‌گذاری اخلاق‏محور

more_vert مقاله رابطۀ دین و اخلاق؛ سطوح چهارگانه

ادامه مطلب

closeمقاله رابطۀ دین و اخلاق؛ سطوح چهارگانه

مقاله علمی و پژوهشی " رابطۀ دین و اخلاق؛ سطوح چهارگانه " مقاله ای است در 17 صفحه و با 6 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دین؛ اخلاق؛ ارتباط دین و اخلاق؛ حجیت؛ کمال نهایی؛ اخلاق اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله ارتباط وثیق دو مقولۀ «دین» و «اخلاق» که گزاره‌های مشترک فراوانی دارند، از جمله مسائلی است که به طور جدی، مطمح نظر اندیشمندان و متفکران بوده است. در این مقاله، ابتدا برای احتراز از خلط بحث، غرض از «دین» و «اخلاق» مشخص شده و سپس رابطۀ «دین» و «اخلاق» در سطوح چهارگانه، ترسیم گشته است؛ این سطوح عبارت است از: سطح اول: ارتباط مضمونی؛ سطح دوم: ارتباط به لحاظ اعتبار و حجیت و ابتنای یکی بر دیگری در این جهت؛ سطح سوم: کمک دین و اخلاق به اجرا و تحقق خارجی یکدیگر، فارغ از دو سطح قبل؛ سطح چهارم: کمک به شناسایی حیطه و مضمون یکدیگر. تفکیک این سطوح، به فهم بهتر رابطۀ «دین» و «اخلاق»، کمک شایانی خواهد کرد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.    عنوان مقاله [English] The Relationship between Religion and Ethics; the Four Levels چکیده [English] The close relationship between the two issues of “religion” and “ethics”, which share a lot of common propositions, is among the issues that have been given serious attention by intellectuals and scholars. In this article, to prevent from confusing the issues, first what is really meant by the terms “religion” and “ethics” has been clarified and, then, the relationship between “religion” and “ethics” has been demonstrated in four levels which are as follows: Level 1: Content relationship Level 2: The relationship due to one of these issue’s validity, authority and basis being dependent on the other in this regard; Level 3: The mutual assistance of religion and ethics to each other’s implementation and external realization regardless of the previous two levels; Level 4: The assistance they give each other in the identification of each other’s scope and content The separation of these levels will help a great deal to reach a better understanding of the relationship between “religion” and “ethics”, an issue which is addressed in this paper.      کلیدواژه‌ها [English] Religion, Ethics, Relationship between Religion and Ethics, Authority, Ultimate Perfection, Islamic ethics دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عقلانیت و اخلاق دینی ـ بحث در اخلاق خود بنیاد در الاهیات کاتولیک

ادامه مطلب

closeمقاله عقلانیت و اخلاق دینی ـ بحث در اخلاق خود بنیاد در الاهیات کاتولیک

مقاله علمی و پژوهشی " عقلانیت و اخلاق دینی ـ بحث در اخلاق خود بنیاد در الاهیات کاتولیک" مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عقلانیت، اخلاق دینی، کاتولیک ، علم کلام، فلسفه اخلاق ، حسن و قبح ، فخر رازی ، افعال الهی و معرفت شناختی پرداخته شده است چکیده مقاله بسیاری از دیدگاه‌های علم کلام و فلسفۀ اخلاق، مبتنی بر تعیین ملاک حسن و قبح است. فخر رازی معتقد است حسن و قبح در افعال بشری عقلی، و در افعال الهی شرعی است. دیدگاه او خاص و منحصر‌به‌فرد است. در این جستار، نخست ادلۀ فخر رازی را برای تفکیک جایگاه عقل در اخلاق بشری و الهی و چرایی روی آوردن او را به چنین دیدگاهی خواهیم گفت. دلایل فخررازی را در دفاع از شرعی بودن حسن و قبح افعال الهی در سه جهت طبقه‌بندی می‌کنیم: تکلیف، خلقت و جبر حاکم بر عالم. در گام بعدی، ادّله او را با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی سنجیده و نقد می‌کنیم. در پایان، با ردّ دیدگاه فخر رازی نتیجه می‌گیریم ملاک معرفت‌شناختی در تشخیص حسن و قبح افعال انسانی و الهییکسان است.    عنوان مقاله [English] Rationality and Religious Ethics; The Discussion on an Autonomous Moral in Catholic Theology چکیده [English] The debate of moral foundations is one of the important issues in the sphere of ethics. So, the authority of reason or religion for moral values has always been debated. The article shows that the moral values have the moral authority. This view is supported by the Bible and Christian theologians. In fact, Bible's values are the same values of reason. This interpretation of autonomy can be considered the line between Kant's theory and the theory of the divine. The author believes that the belief in the moral autonomy can provide non-partisan platform for dialogue between cultures and religions.    کلیدواژه‌ها [English] autonomous moral, dialogue between religions, Christian ethics, Catholic theology دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اخلاق معیاری؛ راهی ناپیموده در حوزهٔ پژوهش‌های اخلاق اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله اخلاق معیاری؛ راهی ناپیموده در حوزهٔ پژوهش‌های اخلاق اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق معیاری؛ راهی ناپیموده در حوزهٔ پژوهش‌های اخلاق اسلامی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق اسلامی؛ اخلاق معیاری؛ کارنامهٔ اخلاقی؛ فضایل نفسانی؛ رذایل نفسانی پرداخته شده است چکیده مقاله راهی ناپیموده در حوزهٔ پژوهش‌های اخلاق اسلامی وجود دارد که آثار عمیقی در رفتار فرد می‌تواند داشته باشد. این راه را می‌توان «اخلاق معیاری» نامید که در میراث اخلاقی ما جز اشاراتی بر آن نمی‌توان یافت. اخلاق معیاری می‌کوشد «کارنامهٔ اخلاقی فعلی فرد» را در اختیار او قرار دهد و معیارهایی برای وی فراهم آورد که به کمک آن نه‌تنها بتواند نفس خود را محک بزند که مثلاً خلق نیکوی صداقت را به‌واقع داراست، یا از خُلقی سوء مانند حسد مبراست، بلکه از وضعیت کلی اخلاقی خویش نیز آگاه شود. برخی آیات قرآن و روایات از همین منظر آدمی را به امور اخلاقی توجه داده‌اند؛ اما با این حال اخلاق معیاری به منزلهٔ شاخه‌ای مستقل در اخلاق، کانون توجه قرار نگرفته است. این پژوهش بر آن است تا جایگاه، ویژگی‌ها و چالش‌های پژوهش در باب اخلاق معیاری را تبیین کند.  عنوان مقاله [English] Criterion-oriented Ethics, a Neglected Field of Study in Islamic Ethical Research چکیده [English] Research in the area of Islamic Ethics which is capable of having profound effects on individual behavior has not yet been surveyed carefully. We entitle this area of research ‘‘Criterion-Oriented Ethics’’, which in the history of our moral legacy has not been mentioned but some slight points. Criterion-oriented ethics is to provide one with their own record of practical ethics and identify some criteria to enable him to assess his soul. For example he can not only assess his soul on having high moral virtues such as honesty or not having spiritual vices such as envy, but also he will be informed of his general ethical status. Some of the Quranic verses and narrations have brought this perspective of ethical issues to human's notice. However the criterion-oriented ethics has not been considered as a separate field of study in ethics. This paper aims to express the status, features and challenges of research in the field of criterion-oriented ethics.    کلیدواژه‌ها [English] Islamic ethics, Criterion-Oriented Ethics, ethical record, moral virtues, spiritual vices دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بنیادهای اخلاق بودایی و الگوهای غربی

ادامه مطلب

closeمقاله بنیادهای اخلاق بودایی و الگوهای غربی

مقاله علمی و پژوهشی " بنیادهای اخلاق بودایی و الگوهای غربی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق بودایی؛ درمه؛ کرمه؛ دانه؛ اهیمسا؛ کرونا؛ اوپایه پرداخته شده است چکیده مقاله گوهر تعالیم بودا بر پایۀ قانون طبیعی (درمه) یا نظم اخلاقی نهاده شده است. این درمه با قانون حاکم بر کردارهای اخلاقی (کرمه) پیوند می‌خورد. این دو مفهوم در کنار چند مفهوم دیگر، بنیاد‌های اخلاق بودایی را می‌سازند. این مفاهیم در همۀ شاخه‌های بودایی به کار می‌روند، جز آن‌که تأکید بر آن‌ها در مکتب‌های گوناگون، با هم فرق می‌کند. در این میان، بوداییان غربی نیز کوشیده‌اند تا این مفاهیم اخلاقی بودایی را در چهارچوب الگوهای غربی توضیح دهند.    عنوان مقاله [English] The Foundations of Buddhist Ethics and the Western Models چکیده [English] Faculty member, University of Religions and Denominations (al.shojai@gmail.com) The essence of Buddhist teachings is based on the law of nature (Dharma) or ethical order, and Dharma is, then, linked with the laws governing the ethical practices (i.e. Karma). These two concepts, along with a number of other concepts, construct the foundations of Buddhist ethics. These concepts are equally utilized in all sects of Buddhism, yet, in different sects, different amount of emphasis is put on each of them. Meanwhile, the western Buddhists have also attempted to explain these Buddhist ethical concepts within the framework of western models.    کلیدواژه‌ها [English] Buddhist ethics, Dharma, Karma, Dana, Ahimsa, Krona, Opaya دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دین و اخلاق، مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره

ادامه مطلب

closeمقاله دین و اخلاق، مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره

مقاله علمی و پژوهشی " دین و اخلاق، مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره" مقاله ای است در 21 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عقل؛ اخلاق؛ دیدگاه کرکگورو دیدگاه  اشاعره پرداخته شده است چکیده مقاله از نظر کرکگور، اخلاق در مرحلۀ دینی ـ که سومین مرحله از مراحل زندگی است ـ محقق می‌شود و مؤلفۀ اصلی آن، تسلیم در برابر امر مطلق دین است. ارزش‌های عام، کلی و عقلی در اخلاق، اعتباری ندارند. اخلاق از نظر اشاعره با مؤلفۀ حسن و قبح و تکلیف دینی، الاهی و شرعی، از حسن و قبح و تکلیف ذاتی و عقلی، دوری می‌‌‌جوید. از این رو، در اخلاق کرکگور و نیز در اخلاق اشاعره، عقل جایگاهی به منزلۀ معیار اخلاق، معرفت اخلاقی، الزام اخلاقی و انگیزش اخلاقی ندارد؛ و این مراتب، کاملاً در اختیار دین است. این مقاله ضمن نشان دادن اخلاق دینی کرکگور و اشاعره، اختلاف‌های آن‌ها را نیز در این رویکرد مشترک بیان می‌‌‌کند. اشاعره از بدو امر، دلالت و حکم اخلاقی را از دین می‌گیرند؛ اما کرکگور در اصل برای عقل، دلالت و حکم قائل است، اما امر مطلقِ دین، باعث می‌شود دلالت و حکم عقل به تعلیق درآید؛ همچنین بر خلاف آن‌که کرکگور مفاهیم ارزشی و الزامی اخلاق را با عقل درمی‌‌‌یابد، اخلاق اشاعره، حتی در ساحت معنا و مفاهیم اخلاقی نیز به دین وابسته است.    عنوان مقاله [English] Religion and Ethics: a Comparison between Kierkegaard’s Approach and the Asharites’ Approach چکیده [English] According to Søren Kierkegaard, ethics happens at the religious stage, which is the third stage of life, and its fundamental element is submissiveness to the categorical imperatives of the religion. Moreover, general, common and intellectual values are totally irrelevant in ethics. Further, based on the Asharites’ standpoint, ethics is characterized by the element of good and evil and by the religious, divine and legal duties, as opposed to the good and evil and the inherent and intellectual duties. Hence, neither in Kierkegaard’s standpoint on ethics nor in that of Asharites does intellect play the role of the ethical criterion, ethical knowledge, ethical duty or ethical motivation, and these stages all belong to religion. The present paper aims at reviewing the religious ethics of Kierkegaard as well as that of Asharites and will also explain their differences in their common approach. While the Asharites initially derive the ethical indications and rules from religion, Kierkegaard basically believes in the indication and the rule of intellect; however, the categorical imperative of the religion causes the indication and the rules of intellect to be suspended. Furthermore, contrary to Kierkegaard who derives the valued and necessary concepts of ethics from intellect, the Asharites’ version of ethics is dependent upon religion even in the domains of ethical meanings and concepts.    کلیدواژه‌ها [English] Intellect, Ethics, Kierkegaard, Asharites دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور

ادامه مطلب

closeمقاله نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور

مقاله علمی و پژوهشی " نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور" مقاله ای است در 23 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خواجه‌نصیر؛ نتیجه‌گرایی؛ تکلیف‌گرایی؛ اخلاق فضیلت‌محور؛ سعادت پرداخته شده است چکیده مقاله نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیرالدین طوسی، یکی ازنظریات هنجاری بسیار مهم در اخلاق فلسفی اسلامی است. به‌روزرسانی این نظریه و مشخص کردن نسبت آن با نظریات هنجاری در فلسفۀ اخلاق معاصر، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف ما از این پژوهش، این است که با معرفی نظریات هنجاری اصلی در فلسفۀ اخلاق معاصر، نسبت نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را با هریک از آن‌ها مشخص کنیم تا معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی در نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر مشخص شود. چنین کاری ضمن به‌روزرسانی نظریۀ اخلاقی وی، استفاده از این نظریه را در اخلاق کاربردی امکان‌پذیر می‌کند. یافته‌های این پژوهش نمایانگر این است که نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر  با هرسه نظریۀ نتیجه‌گرایی، تکلیف‌گرایی و اخلاق فضیلت‌محور نسبت دارد؛ اما عناصر اخلاق فضیلت‌محور در نظریۀ وی غلبه دارد؛ پس می‌توان گفت نظریۀ هنجاری خواجه‌نصیر قرائتی از اخلاق فضیلت‌محور است. تلاش کردیم با روش تحلیلی، نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را ازحیث معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی بررسی و نسبت عمیق آن را با اخلاق فضیلت‌محور مشخص کنیم.  عنوان مقاله [English] The Relationship between Nasir al-Din al-Tusi’s Moral Theory and the Normative Theories in Contemporary Moral Philosophy with an Emphasis on Virtue Ethics چکیده [English] The moral theory of Nasir al-Din al-Tusi is an important normative theory in the Islamic philosophical ethics. It is important to update this theory and specify its relationship with other normative theories in contemporary moral philosophy. Introducing the principal normative theories in contemporary moral philosophy, the present study specifies the relationship between the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi and these contemporary ones, so that we can find the evaluation criterions for moral values in Nasir al-Din al-Tusi’s moral theory. In this way, his moral theory will be updated, which makes it possible to use this theory in applied ethics. Our findings show that Nasir al-Din’s moral theory has relationships with all three kinds of consequentialism, deontological ethics and virtue ethics. However, there are more elements of virtue ethics in his theory, so that we can say that the normative theory of Nasir al-Din al-Tusi is a version of virtue ethics. We have explained the evaluation criterions for moral values in the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi. کلیدواژه‌ها [English] Nasir al-Din al-Tusi, Consequentialism, Deontological Ethics, Virtue Ethics, Happiness دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله درآمدی بر اخلاق یهودی

ادامه مطلب

closeمقاله درآمدی بر اخلاق یهودی

مقاله علمی و پژوهشی " درآمدی بر اخلاق یهودی (منابع، غایت و ویژگی‌ها)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق یهودی؛ خداگونگی؛ عمل‌گرایی اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی اخلاق در ادیان ابراهیمی از موضوعاتی است که ما را در شناخت مشترکات فرهنگی ادیان، بسیار یاری می‌کند. در این میان، بررسی منابع و خصوصیات اخلاق یهودی به عنوان قدیمی‌ترین دین ابراهیمی، جایگاهی کلان و بایسته دارد. در این مقاله، ابتدا اصلی‌ترین غایت در اخلاق یهودی یعنی «خداگونگی» نقد و بررسی شده است. همچنین ویژگی‌های اخلاق یهودی مطرح شده است که ما را در مقایسۀ تطبیقی آن با مکاتب اخلاقی دیگر، یاری می‌رساند. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارتند از گستردگی، عمل‌گرایی، قومی‌گرایی و عدم طرح منسجم مباحث. در پایان، مهم‌ترین منابع گزاره‌های اخلاقی دین یهود را بازخوانی می‌کنیم که منشأ تقسیم‌بندی ادوار تاریخی اخلاق یهود شده است. از میان این منابع، بر دو منبع «کتاب مقدس» و «تلمود» تکیه بیش‌تری شده است.    عنوان مقاله [English] An Introduction to Jewish Ethics (References, the End, and Characteristics) چکیده [English] The study of ethics in Abrahamic religions is among the undertakings that will greatly assist us in the understanding of the cultural commonalities of the religions. Meanwhile, studying the resources and characteristics of ethics in Judaism which is considered as the earliest Abrahamic religion is of great significance and importance. In the present research paper, first the principle end in Jewish ethics, i.e. theomorphy, has been reviewed. Moreover, the characteristics of Jewish Ethics have also been discussed as they can help us in conducting a comparative study of Jewish ethics and other ethical schools. The most important of these characteristics are broadness, pragmatism, ethnocentrism, and the absence of a coherent draft of the topics. Finally, the most important references of the Jewish ethical propositions will be revisited as they are the origin of the classification of different historical eras of Jewish ethics. Among these resources, the “Bible” and “Talmud” have been given more emphasis and attention. کلیدواژه‌ها [English] Jewish Ethics, Theomorphy, Ethical Pragmatism دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پژوهشی دربارۀ ماهیت گزاره‌های زبان اخلاق سینوی: بدیهی یا مشهور؟

ادامه مطلب

closeمقاله پژوهشی دربارۀ ماهیت گزاره‌های زبان اخلاق سینوی: بدیهی یا مشهور؟

مقاله علمی و پژوهشی " پژوهشی دربارۀ ماهیت گزاره‌های زبان اخلاق سینوی: بدیهی یا مشهور؟" مقاله ای است در 17 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ابن‌سینا؛ هستی‌شناسی اخلاق؛ معرفت‌شناسی اخلاق؛ انسان‏شناسی اخلاق؛ زبان اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله ابن‌سینا معتقد است حقیقت عالم طبیعت، از صور افاضه‌شده از عقل فعال تشکیل شده است که به‌ترتیب خاصی کنار یکدیگر قرار گرفته و کلیت واحدی را به‌وجود آورده‌اند. انسان نیز با افعال خود، صورت‌هایی را به این کلیت اضافه می‌کند. اگر صورت اضافه‌شده، معلول درک عقلانی وی و هماهنگ با نظام واحد صورت‌های عالم باشد، رفتار وی اخلاقی است؛ وگرنه اخلاقی نخواهد بود. زبان اخلاق نیز نشان‌دهندۀ این وحدت یک‌پارچه است و صدق آن مطابقِ عالم خارج؛ بنابراین، لازمۀ دیدگاه ابن‌سینا این است که زبان اخلاق باید راوی صادقی از وضع عالم باشد؛ اما ظاهر سخن او به‌گونه‏ای است که او نمی‌پذیرد زبان اخلاق این ویژگی را دارد؛ ازاین‌رو، ذیل بررسی انسان‌شناسی اخلاقی بوعلی خواهیم گفت اصل توجه او به مخاطبانش است و نشان می‌دهیم به‌نظر او صدق زبان اخلاق، به مخاطبانش بستگی دارد. در این مقاله، ابتدا هستی‌شناسی اخلاق ابن‌سینا را می‌کاویم و در ادامه، مخاطبان اخلاق وی را بررسی و ویژگی زبان اخلاق را برای هریک مشخص می‌کنیم.   عنوان مقاله [English] The Nature of the Linguistic Propositions of Avicennian Ethics: Obvious or Well-known چکیده [English] Avicenna believed that the reality of the natural world is composed of forms emanated from the active intellect, which are put together in a certain order and have made a single whole. Human being adds some form to this whole by his actions, too. When the added form is the result of his intellectual understanding and in concert with the united system of the world forms, his behavior is ethical; otherwise, it is not ethical. The language of ethics also shows this integrated unitedness, and its truth corresponds with the external world. Therefore, Avicenna’s view required that the language of ethics be a truthful speaker of the external world. However, his words appear so that he doesn’t accept that the language of ethics has such a property. So, in light of the examination of Avicenna’s ethical anthropology, we shall say that his main attention is towards his audiences and show that in his view the truth of the language of ethics depends on its audiences. In this paper, we first analyze the ontology of Avicenna’s ethics, and then we shall examine the audiences of his ethics and the properties of the language of ethics for each one of them. کلیدواژه‌ها [English] Avicenna, ontology of ethics, epistemology of ethics, anthropology of ethics, language of ethics دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اخلاق دینی و واقع‌گرایی اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله اخلاق دینی و واقع‌گرایی اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق دینی و واقع‌گرایی اخلاقی" مقاله ای است در 64 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نظریۀ اخلاقی؛ اخلاق اسلامی؛ معرفت‌شناسی اخلاقی؛ واقع‌گرایی‌اخلاقی؛ واقع‌گرایی اکید؛ برساخت‌گرایی‌اخلاقی؛ معتزله؛ اشاعره؛ اخلاق دینی مشائی؛ فرا ‌اخلاق شیعی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله بررسی ارتباط بین شکل‌های مختلف واقع‌گرایی اخلاقی و برخی دیدگاه‌ها دربارۀ اخلاق دینی و به‌ویژه اخلاق دینی در سنت اسلامی است، هرچند بیشتر گفته‌ها در سنت‌های دینی دیگر نیز کاربردی خواهد بود. نخست، مرور تاریخی مختصری از ظهور واقع‌گرایی اخلاقی در قرن بیستم بیان می‌شود؛ دوم، انواع اصلی واقع‌گرایی اخلاقی را از هم تفکیک خواهیم کرد؛ سوم، نشان خواهیم داد که در مورد هر یک از انواع اصلی واقع‌گرایی اخلاقی، از واقع‌گرایی‌اخلاقی ‌اکید گرفته تا واقع‌گرایی‌اخلاقی حداقلی، دیدگاه‌های دینی‌ای را نسبت به اخلاق می‌توان صورت‌بندی کرد که هم با واقع‌گرایی سازگار باشند و هم با ردّ آن. ولی، در هر حال، اخلاق‌شناس دینی باید برای پذیرفتن واقع‌گرایی یا ردّ آن هزینه‌ای بپردازد. در نهایت استدلال می‌شود موضعی که فیلسوفان برجستۀ مسلمان در سنت سینوی تا ملاصدرا اتخاذ کرده‌اند موضعی است که در شماری از نقاط مهمش با موضع ضدواقع‌گرایی توافق دارد.    عنوان مقاله [English] Religious Ethics and Moral Realism چکیده [English] The purpose of this paper is to explore the relations between various forms of moral realism and some views about religious ethics, particularly, religious ethics in the Islamic tradition, although much of what is said will apply to ethical views in other religious traditions, as well. First, there is a brief historical review of the rise of moral realism in the twentieth century. Second, the major types of moral realism are distinguished. Third, it is argued that for each of the major types of moral realism, from robust moral realism to minimalist moral realism, religious views of ethics can be formulated that are compatible with both realism and its denial. In each case, however, the religious ethicist must pay a price for taking on realism or its denial. Finally, it is argued that the position taken by major Muslim philosophers in the tradition of Ibn Sina through Mulla Sadra is one that concurs with the non-realist position on a number of significant points.    کلیدواژه‌ها [English] Ash‘arite, ethical theory, Islamic ethics, moral epistemology, Moral realism, robust realism, moral constructivism, Mu‘tazilite, Peripatetic, religious ethics, Shi‘ite metaethics دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اخلاق زیست‌محیطی: زمینه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم‌انداز آینده

ادامه مطلب

closeمقاله اخلاق زیست‌محیطی: زمینه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم‌انداز آینده

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق زیست‌محیطی: زمینه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم‌انداز آینده" مقاله ای است در 20 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق زیست‌محیطی؛ دین و محیط زیست؛ اخلاق زمین؛ رفتار اخلاقی با حیوانات؛ انسان‌محوری؛ حیات‌محوری؛ طبیعت‌محوریپرداخته شده است چکیده مقاله درنگ در مناسبات اخلاقی انسان و محیط زیست خود، به شکل‌گیری رشتهٴ «اخلاق زیست‌محیطی» انجامیده است. این رشتهٴ شکوفا، فیلسوفان، الاهی‌دانان، مورخان،  متخصصان، و فعالان محیط زیست را به یک‌اندازه، درگیر مسائلی جدی کرده است. همین امر، مایه تنوع نگرش‌ها و دیدگاه‌ها در این عرصه شده است. این مقاله می‌کوشد با نگرش تاریخی، زمینه‌های شکل‌گیری و رشد این عرصه را بکاود، دیدگاه‌های موجود را گزارش کند، و چشم‌انداز آیندهٴ آن را ترسیم نماید. در عین حال، یکی از مباحث داغ این عرصه، نقش دین در حفظ یا تخریب محیط زیست بوده است که این مقاله به تحلیل آن می‌پردازد.    عنوان مقاله [English] Environmental Ethics: Backgrounds, Views and Future Prospects چکیده [English] Considerations in ethical ties between man and his environment have led to the formation of the field of “environmental ethics”. This dynamic field has equally involved philosophers, theologians, historians, experts and environmental activists in some serious issues, which has, in turn, led to the diversity of attitudes and views in this area. The present study is an attempt to analyze the backgrounds of the emergence of this area and to report the existing views on it as well as to illustrate the future prospects of this field through a historical perspective. Moreover, one of the controversial issues in this field is the role of religion in saving or ruining the environment which will be analyzed in this paper.    کلیدواژه‌ها [English] Environmental ethics, Religion and the Environment, Ethics of the Earth, Ethical Behavior towards Animals, Anthropocentrism, Vitalism, Naturism دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحقیق انتقادیِ «تعریف اخلاق» از دیدگاه فلاسفه‏ ی غربیِ معاصر

ادامه مطلب

closeمقاله تحقیق انتقادیِ «تعریف اخلاق» از دیدگاه فلاسفه‏ ی غربیِ معاصر

مقاله علمی و پژوهشی " تحقیق انتقادیِ «تعریف اخلاق» از دیدگاه فلاسفه‏ ی غربیِ معاصر " مقاله ای است در 22 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معنای لغوی اخلاق، معنای اصطلاحی اخلاق، تعریف اخلاق به صفات نفسانی، تعریف اخلاق به رفتار، اخلاق اسلامی، اخلاق غربیِ معاصر پرداخته شده است چکیده مقاله از گذشته تاکنون، توسط فلاسفه و دانشمندان، تعاریف فراوانی از "اخلاق" به عمل آمده است. بسیاری از این تعاریف با یکدیگر متفاوتند و هرکدام از این دانشمندان و فلاسفه از منظر خود به آن نگریسته‏اند. در این مقاله ابتدا سه واژه‏ی اصلی "اخلاق" در زبانهای فارسی و انگلیسی، یعنی "اخلاق"، "Ethics" و "Moral" ریشه‏یابی می‏شوند. در این ریشه‏یابی مشخص می‏شود هر سه واژه از حیث ریشه‏ی لغوی به یک معنا هستند. پس از آن تعاریفِ "فلاسفه و دانشمندان معاصر غربی" با تعاریفِ "علما و دانشمندان" مسلمان در خصوص اخلاق با یکدیگر مقایسه می‏شود. این مقایسه نشان می‏دهد تعریفِ "اخلاقِ معاصر غربی"، تعریفِ اخلاق به "رفتار" است، درحالیکه تعریفِ "اخلاق اسلامی" تعریفِ اخلاق به "خصلتهای باطنی" است. در پایان سه استدلال اقامه می‏شود که در مقایسه نشان می‏دهد: تعریفِ "علما و دانشمندان مسلمان" نسبت به تعریف "فلاسفه و دانشمندان معاصر غربی" دقیق‏تر و کارآمدتر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آموزۀ تسلیم، مبنایی برای اخلاق جهانی با موردپژوهی در اسلام و آیین هندو

ادامه مطلب

closeمقاله آموزۀ تسلیم، مبنایی برای اخلاق جهانی با موردپژوهی در اسلام و آیین هندو

مقاله علمی و پژوهشی " آموزۀ تسلیم، مبنایی برای اخلاق جهانی با موردپژوهی در اسلام و آیین هندو" مقاله ای است در 23 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تسلیم؛ خدا؛ اخلاق جهانی؛ همگرایی؛ اسلام؛ آیین هندو پرداخته شده است چکیده مقاله قرآن کریم محوری‌ترین دعوت خود را دعوت به تسلیم در مقابل خدا قرار داده است. همچنین در آیین هندو به طور عام، و در برخی مکاتب آن به طور خاص، این اصل، جایگاهی به برجستگی جایگاه تسلیم در اسلام دارد. از طرفی، تسلیم در مقابل حقیقت را می‌توان جامع‌ترین اصل اخلاقی دانست. از این رو، بررسی تطبیقی این مفهوم می‌تواند مبنایی جهانی برای اخلاق فراهم کند که قرآن نیز آن را می‌پذیرد و بر آن تأکید دارد. این پژوهش تلاش دارد با تأمل در این آموزۀ اساسی، آن را به مثابه مبنایی برای اخلاق الاهی جهانی، فراپیش نهد. به این منظور، این اصل اساسی از باب موردپژوهی، در دو دین بزرگ از دو گونۀ اصلی ادیان جهان، بررسی شده است.      عنوان مقاله [English] The Doctrine of “Obedience”, a Basis for Universal Ethics througha Case Study in Islam and Hinduism چکیده [English] The Holy Quran has made the call to obedience to Allah its central call. Similarly, the doctrine of obedience has as prominent a position as it does in Islam in the religion of Hinduism generally, and in some of its denominations specifically. Moreover, obedience to the truth can be taken as the most comprehensive ethical principle. Therefore, the comparative study of this concept which is also accepted and emphasized by the Quran can provide a universal basis for ethics. The present study is an attempt to put forth a basis for a universal Divine ethics by pondering this fundamental doctrine. To this end, this substantial principle has been subjected to a case study in two great religions from the main types of world religions.    کلیدواژه‌ها [English] obedience, Allah, Universal Ethics, Convergence, Islam, Hinduism دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اخلاق نقد مذاهب

ادامه مطلب

closeمقاله اخلاق نقد مذاهب

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق نقد مذاهب" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق نقد و نقد مذاهبپرداخته شده است چکیده مقاله از آغاز یکی از مهم‌ترین اهداف انبیا، اصلاح اخلاق در سطح جامعه بوده است؛ همان اخلاقی که ایشان به بشریت عرضه داشته‌اند. متأسفانه بخشی از رهبران مذاهب و حافظان دین و شریعت و نیز پیروان ایشان، در مواجهه با دیگران اخلاق حسنه را رعایت نمی‌کنند؛ در حالی‌که تحقق کامل پیام انبیا در صورتی است که این اخلاق را ابتدا رهبران دینی در عمل آورند که الگوی پیروان ادیانند. توجه به اخلاق در همه جا و بر همگان لازم است، اما رعایت آن از جانب رهبران ادیان، ضروری‌تر به نظر می‌رسد. رعایت این اخلاق به ویژه در مواجهه با سایر مذاهب و به هنگام فهم و مطالعۀ مذاهب دیگر، اهمیت بسیار دارد. بررسی تاریخی مواجهۀ مذاهب با یکدیگر، تصویر مقبولی از این موضوع به دست نمی‌دهد. غالباً مطالعات ادیان، با نوعی بدبینی، بدفهمی و گاه اهانت به دیگران همراه بوده است. از این‌رو لازم است اخلاق مرتبط با مطالعۀ ادیان و مذاهب به دقت مورد بررسی شود تا زمینه برای عمل بدان فراهم شود. «رعایت انصاف»، «فهم درست» و «عدم توهین» از ضروری‌ترین اصول اخلاقی در مواجهۀ علمی با مذاهب است.    عنوان مقاله [English] The Ethics of Critiquing Religions چکیده [English] From the beginning, reforming and improving ethics in the society have always been one of the most important objectives of the Prophets, which is in fact the very ethics that they have offered mankind. However, it is rather unfortunate that some of the religious leaders and the guardians of the faiths and their followers disregard ethics when confronting other people, while the full realization of the prophets’ message would take place only when the religions leaders, who are examples for the followers of the religions, practice such ethics first. Heeding ethics is necessary everywhere and for everyone, yet doing it seems more crucial for the religious leaders. Observing such ethics, especially when confronting other religions and while studying and pondering them, is of great importance. However, a historical survey of the confrontation of religions with each other does not depict an acceptable picture in this regard, as studying religions has always been accompanied by a sort of skepticism, misapprehension, and at times even contempt of others. Hence, it seems necessary to examine the ethics regarding the study of religions and faiths carefully so as to pave the way for putting it into practice. Finally, ‘fairness’, ‘proper apprehension’, and ‘refraining from contempt’ are among the most essential ethical principles to be observed during scientific confrontation with the religions.    کلیدواژه‌ها [English] The ethics of critique, Critique of religions دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جایگاه شناسی اخلاق حرفه‌ای در علوم اجتماعی و عقل عملی

ادامه مطلب

closeمقاله جایگاه شناسی اخلاق حرفه‌ای در علوم اجتماعی و عقل عملی

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه شناسی اخلاق حرفه‌ای در علوم اجتماعی و عقل عملی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق حرفه‌ای؛ کارکرد اجتماعی اخلاق؛ عقل تدبیری؛ عقل اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله نسبت اخلاق با هویات اجتماعی را می‌توان از طریق ریشه‌های پیدایش «اخلاق حرفه‌ای» در علوم اجتماعی جست‌وجو کرد. این مقاله در تحلیلی علمی، بر نخستین آثاری متمرکز است که با دغدغۀ تعیین هویت اخلاق حرفه‌ای، این بحث را در ضمن یک نظریۀ اجتماعی کلان مشاهده کرده‌اند. دو دسته از مباحث را باید تفکیک کرد: اول، مباحث ناظر به «خُلقیات حرفه» (اخلاق اهل یک حرفه) و اموری که به عنوان قانون میان ایشان از آن خلقیات انتزاع می‌شوند؛ و دوم، مباحث «اخلاق و حرفه‌ها» به عنوان مباحث اخلاقی عام انسانی تعین‌یافته در حوزۀ‌ حرفه‌ها. این دو دسته را باید به‌مثابۀ دو گونه هنجار در حوزۀ نهادهای اجتماعی تفکیک کرد. از مباحث دستۀ اول نیز عموماً با عنوان اخلاق حرفه‌ای و اخلاق رسانه یاد می‌شود؛ اما این امور، هنجارهایی برآمده از گروه‌های اجتماعی‌اند. دستۀ‌ دوم بر اهمیت ورود ارزش‌های‌ اخلاقی مشترک میان همۀ انسان‌ها در تمامی حرفه‌ها تأکید دارند. نخستین کارکردهای این تبیین را می‌توان در آثار جامعه‌شناسانی همانند امیل دورکیم ردگیری کرد. او مفهوم اخلاق حرفه‌ای را از نظریۀ «همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی» استنتاج می‌کند. اخلاق در این نظریه، برآمده از هویت اجتماع است. اما در نظریه‌های حکیمان مسلمان، مبنای اخلاق بر عقل عملی نهاده شده است. عقل عملی که با قانون حسن و قبح عقلی، احکام جهان‌شمول اخلاقی را به عهده می‌گیرد، حیثیت دیگری دارد که می‌توان آن را «عقل تدبیری» نامید. این بخش از عقل، به خوبی می‌تواند عهده‌دار تبیین اخلاق اهالی حِرَف، صنوف و صنایع باشد. عنوان مقاله [English] Professional Ethics in social sciences and practical reason چکیده [English] The relation between Ethics and social phenomena could be studding by investigating the roots of professional Ethics in social sciences. This article tries to define professional Ethics by focusing on it under a social theory. The separation between "morals of professions and their laws" and "Ethics and professions as universal law of ethics in all humanistic professions" actually is separation between two kinds of norms in social institutions. Although the first set is generally called professional Ethics but those are norms of social groups and the second emphasize at entering the common moral values of human in all professions.  In the works of Emile Durkheim we can see the first functions of this explanation. He deduces the concept of professional Ethics from the theory of mechanic and organic solidarity. In this theory, Ethics is outcome from society. But practical wisdom in Islamic philosophy is the base of Ethics. Practical wisdom by the rational law of goodness issues the universal law of Ethics and by the other side of wisdom which is called strategic reason could overcome the ambiguity of the explanation of professional ethics. کلیدواژه‌ها [English] Professional Ethics, Social function of Ethics, Strategic reason, Moral reason دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .