جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب تجارت الکترونیک

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت الکترونیک

امروزه با رشد فناوری اطلاعات و افزایش حجم مبادلات تجاری بین دولت­ها و شرکت­های بزرگ و همچنین افزایش تجارت و کسب و کار در بین جوامع انسانی، استفاده از روش­های قدیمی مبادله و تجارت کارایی خود را از دست داده است. جوامع ماشینی، انسان را به مهار خویش درآورده و طبیعی است که این سیطره در دنیای به هم پیوسته امروز تأثیر بگذارد. در این کتاب به موضوع تجارت الکترونیک به صورت کامل پرداخته شده است و همچنین به موضوع اعتماد که یکی از ارکان تجارت الکترونیک است گریزی زده شده است. فهرست مطالبمقدمهتعریف تجارت الکترونیکتاریخچه مختصر تجارت الکترونیکیواژه کسب و کار الکترونیکی و ارتباط آن با تجارت الکترونیکیانواع تجارت الکترونیکیمزایای تجارت الکترونیکیمحدودیتها و موانع تجارت الکترونیکیدلایل شکست تجارت الکترونیکعوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکموانع تجارت الکترونیکی جهانیحذف موانع تجارت الکترونیکی جهانیبازاریابی اینترنتی و خرده فروشی الکترونیکیویژگیهای فروشگاهها در تجارت الکترونیکعوامل موفقیت در فروش اینترنتیتعاریف اعتماداعتماد در تجارت الکترونیکیانواع اعتماد در تجارت الکترونیکیموانع اعتماد به تجارت الکترونیکی

more_vert کتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای

ادامه مطلب

closeکتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای

این کتاب به موضوع داغ و بروز اعتماد الکترونیکی پرداخته است. در دهه­ های اخیر مدل­های مختلفی در زمینه اعتماد ­الکترونیکی مطرح شده که در این کتاب ده مدل از مدل­های اعتماد در تجارت الکترونیک، اعتماد در بانکداری الکترونیک و اعتماد در دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت، که بر اساس شواهد موجود در ادبیات اعتماد الکترونیکی، در بسیاری از تحقیقات انجام شده از این مدل­ها به عنوان مبنای پژوهش، استفاده شده است. با توجه به روند تکاملی مدل­های اعتماد الکترونیکی، مدل های مذکور بر اساس ابعاد اعتماد الکترونیکی مدل کیم و دیگران (2005)، با رویکرد تحلیلی مقایسه شده اند. فهرست مطالبمقدمهمطالعات کوفریس و همتون - سوسامطالعات یوسافزای، پالیستر و فوکسالمطالعات کیم، کیم و شینمطالعات وو و چنمطالعات چن و بارنزمطالعات کریتور، کرچر و ویدنبکمطالعات والسوچ و لاندگرنمطالعات اسرینیواسانمطالعات یوسافزای و دیگرانمطالعات جونز و لئوناردمطالعات انجام شده در حوزه اعتماد الکترونیکیمقایسه مدلهابحث و نتیجه - گیری

more_vert کتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی

ادامه مطلب

closeکتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی

کتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی نوشته هادی زیدی جودکی و علی نوریجانی، سازه‌های فولادی و اتصال‌های جوش شده در ساختمان‌سازی را ارزیابی می‌کند. در یک سازه فلزی اجزای زیرسازه‌ای یعنی مجموعه تیرها، ستون‌ها، بادبندها و ... به وسیله یکی از انواع اتصالات پیچشی یا جوشی به یکدیگر متصل می‌شوند. به طور کلی اتصالات، اجزاء انتقال نیرو بین تیرها و ستون‌ها در ساختمان‌ها هستند. عوامل گوناگونی هستند که در سختی اتصال موثرند از جمله: طول و ارتفاع تیر اتصال، اینکه تیر به بال یا جان ستون متصل است، ضخامت نبشی متصل شده، نوع و اندازه‌های سخت‌کننده‌های احتمالی، خواص فیزیکی نبشی و ... این را بدانید که فلسفه طراحی اتصالات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که مفصل پلاستیک را از بر ستون دور کرده و به داخل تیر منتقل کند تا پایداری جانبی سازه در صورت تسلیم مقاطع، حفظ شود. در بخشی از متن کتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی می‌خوانیم: مهم‌ترین مشکل اتصالات خمشی جوشی به طور عام جوش نفوذی کامل بین بال تیر یا ورق منتقل کننده ممان و ستون می‌باشد. این جوش، خود در عمل علاوه بر مشکلات ذاتی و اجرایی موجب ایجاد کاستی‌های دیگری مانند ترد شکنی و ایجاد ترک در ریشه جوش می‌شود. اتصال جوشی T شکل بال تیر به ستون همچنین باعث ایجاد تمرکز تنش سه محوره و ایجاد ترک در جان و بال ستون در محل اتصال می‌شود. در زلزله نورثریج مشاهده شد که بیشتر قاب‌های فولادی در مرحله الاستیک خود تخریب شده‌اند و در آن‌ها ترد شکنی ایجاد شده است و رفتار واقعی اتصال خمشی قدیمی رایج پیش از این زلزله، برخلاف نظر مهندسان سازه بوده است. بعد از زلزله نورثریج اتصالات متنوعی برای جبران این ضعف‌ها پیشنهاد شد یکی از این اتصالات تقویت شده، اتصال با ورق کناری می‌باشد. این اتصال ابتدا به صورت چهار ورق کناری مجزا در تراز بالایی و پایینی بال تیر در سال 1997 توسط سابل و همکارانش ارائه شد. فهرست مطالبمقدمهفصل اولاتصالانواع اتصالاتمنحنی لنگر_ دوران (M- θ) اتصالاتطبقه بندی اتصالات خمشیطبقه بندی اتصالات خمشی بر اساس آیین نامه AISC2005معیار سختی اتصالمعیار مقاومت اتصالمعیار ظرفیت چرخش پلاستیک اتصال (شکل پذیری)طبقه بندی قاب‌های خمشی در آیین نامه لرزه‌ای AISC2005مروری بر اتصالات پیش از زلزله نورثریجاتصالات مقاوم خمشی رایج قبل از زلزله نورثریج 1994بررسی‌های عینی انجام شده بر روی اتصالاتاتصالات ضعیف شدهبررسی اتصال تیر با جان شکافدارمزایای هندسه اتصال با جان شکافدار نسبت به اتصالات رایجبررسی اثر اتصال RBS در بهبود رفتار قاب‌های خمشی فولادیهندسه کلی اتصالات RBSمزایای هندسه اتصال RBSاثر RBS در جلوگیری از ترد شکنی اتصال و کنترل تنش‌ها در بر ستونبهسازی و تقویت اتصالات خمشی ساختمان‌های موجود با استفاده از RBSاتصال با ورق میانگذرمزایای هندسه اتصال با ورق میانگذرسایر مزیت‌های اتصال با ورق میانگذر به ستون‌های قوطی شکلسیستم اتصال گیردار با صفحات کناریمعرفی اتصال با صفحات کناریمقاوم سازی در برابر ضربه و انفجار با استفاده از اتصال با صفحات کناریهندسه‌های معمول سیستم اتصال با ورق کناریسازه‌های اجرا شدهمقایسه اتصال با صفحات کناری و اتصال تیر کاهش یافته (RBS)اتصال CONXLهندسه کلی و مزایای اتصال CONXLبررسی نتایج حاصل از تحلیل نمونه هافصل دومطراحی اتصالات تیر به ستون به روش ممان اینرسی متغیرروش اجزاء محدودمعیار‌های تسلیممعیار تسلیم فون میسز و ترسکاتوزیع تنش در تیر‌هاتوزیع کلاسیک تنش در تیر‌هاالف: توزیع تنش خمشی در تیر‌هاب: توزیع تنش برشی در تیر‌هاتوزیع انرژی در اعضاء سازه‌ایانتخاب نرم افزارنحوه ایجاد یک مدل تحلیلی کامپیوتریرفتار مصالحانتخاب مدل‌ها و جزییات اتصال مدل شدهارائه معادله هندسه تیر طره تحت بار منفردارائه معادله هندسه تیر طره تحت بار گستردهارائه معادله هندسه تیر دو سر گیردار تحت لنگرارائه معادله هندسه تیر دو سر گیردار تحت اثر بار گستردهفصل سومخروجی‌ها و نتایج بدست آمدهطرح و مشخصات اتصالات نمونهنحوه اعمال بار و شرائط مرزیانتخاب مدل هاتیرهای کنسول تحت بار منفرد در بخش انتهائیناحیه پلاستیک در طول تیر در حال تشکیل استتیرهای کنسول تحت بار گسترده یکنواختجزییات اتصال مدل شدههندسه، شرایط مرزی و بارگذاری مدل هانتایج حاصل از تحلیل برای قاب با دهانه 3 مترینتایج حاصل از تحلیل برای قاب با دهانه 4 مترینتایج حاصل از تحلیل برای قاب با دهانه 5 متریمنابع و مآخذمنابع

more_vert کتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی

ادامه مطلب

closeکتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی

  کتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی نوشته هادی زیدی جودکی و علی نوریجانی، سازه‌های فولادی و اتصال‌های جوش شده در ساختمان‌سازی را ارزیابی می‌کند. در یک سازه فلزی اجزای زیرسازه‌ای یعنی مجموعه تیرها، ستون‌ها، بادبندها و ... به وسیله یکی از انواع اتصالات پیچشی یا جوشی به یکدیگر متصل می‌شوند. به طور کلی اتصالات، اجزاء انتقال نیرو بین تیرها و ستون‌ها در ساختمان‌ها هستند. عوامل گوناگونی هستند که در سختی اتصال موثرند از جمله: طول و ارتفاع تیر اتصال، اینکه تیر به بال یا جان ستون متصل است، ضخامت نبشی متصل شده، نوع و اندازه‌های سخت‌کننده‌های احتمالی، خواص فیزیکی نبشی و ... این را بدانید که فلسفه طراحی اتصالات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که مفصل پلاستیک را از بر ستون دور کرده و به داخل تیر منتقل کند تا پایداری جانبی سازه در صورت تسلیم مقاطع، حفظ شود. در بخشی از متن کتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی می‌خوانیم: مهم‌ترین مشکل اتصالات خمشی جوشی به طور عام جوش نفوذی کامل بین بال تیر یا ورق منتقل کننده ممان و ستون می‌باشد. این جوش، خود در عمل علاوه بر مشکلات ذاتی و اجرایی موجب ایجاد کاستی‌های دیگری مانند ترد شکنی و ایجاد ترک در ریشه جوش می‌شود. اتصال جوشی T شکل بال تیر به ستون همچنین باعث ایجاد تمرکز تنش سه محوره و ایجاد ترک در جان و بال ستون در محل اتصال می‌شود. در زلزله نورثریج مشاهده شد که بیشتر قاب‌های فولادی در مرحله الاستیک خود تخریب شده‌اند و در آن‌ها ترد شکنی ایجاد شده است و رفتار واقعی اتصال خمشی قدیمی رایج پیش از این زلزله، برخلاف نظر مهندسان سازه بوده است. بعد از زلزله نورثریج اتصالات متنوعی برای جبران این ضعف‌ها پیشنهاد شد یکی از این اتصالات تقویت شده، اتصال با ورق کناری می‌باشد. این اتصال ابتدا به صورت چهار ورق کناری مجزا در تراز بالایی و پایینی بال تیر در سال 1997 توسط سابل و همکارانش ارائه شد. فهرست مطالب مقدمهفصل اولاتصالانواع اتصالاتمنحنی لنگر_ دوران (M- θ) اتصالاتطبقه بندی اتصالات خمشیطبقه بندی اتصالات خمشی بر اساس آیین نامه AISC2005معیار سختی اتصالمعیار مقاومت اتصالمعیار ظرفیت چرخش پلاستیک اتصال (شکل پذیری)طبقه بندی قاب‌های خمشی در آیین نامه لرزه‌ای AISC2005مروری بر اتصالات پیش از زلزله نورثریجاتصالات مقاوم خمشی رایج قبل از زلزله نورثریج 1994بررسی‌های عینی انجام شده بر روی اتصالاتاتصالات ضعیف شدهبررسی اتصال تیر با جان شکافدارمزایای هندسه اتصال با جان شکافدار نسبت به اتصالات رایجبررسی اثر اتصال RBS در بهبود رفتار قاب‌های خمشی فولادیهندسه کلی اتصالات RBSمزایای هندسه اتصال RBSاثر RBS در جلوگیری از ترد شکنی اتصال و کنترل تنش‌ها در بر ستونبهسازی و تقویت اتصالات خمشی ساختمان‌های موجود با استفاده از RBSاتصال با ورق میانگذرمزایای هندسه اتصال با ورق میانگذرسایر مزیت‌های اتصال با ورق میانگذر به ستون‌های قوطی شکلسیستم اتصال گیردار با صفحات کناریمعرفی اتصال با صفحات کناریمقاوم سازی در برابر ضربه و انفجار با استفاده از اتصال با صفحات کناریهندسه‌های معمول سیستم اتصال با ورق کناریسازه‌های اجرا شدهمقایسه اتصال با صفحات کناری و اتصال تیر کاهش یافته (RBS)اتصال CONXLهندسه کلی و مزایای اتصال CONXLبررسی نتایج حاصل از تحلیل نمونه هافصل دومطراحی اتصالات تیر به ستون به روش ممان اینرسی متغیرروش اجزاء محدودمعیار‌های تسلیممعیار تسلیم فون میسز و ترسکاتوزیع تنش در تیر‌هاتوزیع کلاسیک تنش در تیر‌هاالف: توزیع تنش خمشی در تیر‌هاب: توزیع تنش برشی در تیر‌هاتوزیع انرژی در اعضاء سازه‌ایانتخاب نرم افزارنحوه ایجاد یک مدل تحلیلی کامپیوتریرفتار مصالحانتخاب مدل‌ها و جزییات اتصال مدل شدهارائه معادله هندسه تیر طره تحت بار منفردارائه معادله هندسه تیر طره تحت بار گستردهارائه معادله هندسه تیر دو سر گیردار تحت لنگرارائه معادله هندسه تیر دو سر گیردار تحت اثر بار گستردهفصل سومخروجی‌ها و نتایج بدست آمدهطرح و مشخصات اتصالات نمونهنحوه اعمال بار و شرائط مرزیانتخاب مدل هاتیرهای کنسول تحت بار منفرد در بخش انتهائیناحیه پلاستیک در طول تیر در حال تشکیل استتیرهای کنسول تحت بار گسترده یکنواختجزییات اتصال مدل شدههندسه، شرایط مرزی و بارگذاری مدل هانتایج حاصل از تحلیل برای قاب با دهانه 3 مترینتایج حاصل از تحلیل برای قاب با دهانه 4 مترینتایج حاصل از تحلیل برای قاب با دهانه 5 متریمنابع و مآخذمنابع

more_vert انتشار عمومی امتیازات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیکی دارای نماد

ادامه مطلب

closeانتشار عمومی امتیازات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیکی دارای نماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز در گام دوم رتبه‏‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، در نظر دارد امتیازات محاسبه شده مربوط به هر کسب و کار را تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز در گام دوم رتبه‏‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، در نظر دارد امتیازات محاسبه شده در دو محور سوابق عملکرد (در این گام شاخصهای مسئولیت پذیری مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات و سابقه فعالیت) و توانمندی (در این فاز صرفاً شاخص توانمندی مالی) متعلق به هر کسب و کار را تا تاریخ ۳۰ آبان امسال، در پروفایل ای‌نماد وی برای اطلاع مصرف‏‌کنندگان منتشر کند. در همین راستا، صاحبان کسب و کارها می‌توانند با مراجعه به بخش رتبه‏ بندی در کارتابل اینماد خود، از امتیازات دریافتی مطلع شده و در فرصت باقی‏ مانده، نسبت به بهبود آن اقدام کنند. کسب و کارها می‏‌توانند جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، به بخش رتبه‌بندی در کارتابل ای‌نماد مراجعه و نظرات و سوالات خود در این حوزه را از طریق پست الکترونیکی rating@ecommerce.gov.ir مطرح کنند.

more_vert کتاب تجارت الکترونیکی

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت الکترونیکی

کتاب تجارت الکترونیکی اثر رمضان عباس نژاد ورزی و یوسف عباس نژاد ورزی بر اساس سال‌ها تجربه در زمینه تالیف کتب‌ دانشگاهی و تدریس در زمینه تجارت الکترونیکی طراحی گردیده است. کتاب تجارت الکترونیکی بر اساس سر فصل جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای درس‌های تجارت و بازاریابی الکترونیکی تدوین شده است. امروزه اینترنت یکی از مهم‌ترین مدل‌های ارتباطی در آن، یعنی شبکه جهانی وب (World Wide Web)، تغییرات اساسی در زندگی و روابط بین انسان‌ها ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین روابط بین انسان‌ها، روابط تجاری است. وب با امکانات فوق‌العاده‌اش، روابط تجاری انسان‌ها را تغییر داده است. یعنی، تکنولوژی وب نه تنها مرزها و فواصل جغرافیایی را حذف کرده، بلکه اختلافات زمانی، ملیتی، قومیتی و زبان را نیز برداشته است. به طوری که افراد می‌توانند با استفاده از یک خط تلفن و رایانه، بدون این که از منزل‌شان خارج شوند، از هر جای دنیا کالا، محصولات یا خدمات‌شان را خریداری کرده، یا به دیگران بفروشند. این همان تجارت الکترونیکی است. در فصل اول کتاب مفاهیم، انواع مدل‌ها و مزایا و معایب تجارت الکترونیکی بیان گردیده است. در فصل دوم، خرده‌فروشی الکترونیکی و انواع آن آمده است. در فصل سوم، بازارهای الکترونیکی و انواع آن بحث شده است. در فصل چهارم، تبلیغات در اینترنت و روش‌های انجام تبلیغات اینترنتی را می‌بینید. در فصل پنجم، روش‌های پرداخت‌های الکترونیک و انواع آن را مشاهده می‌کنید. در فصل ششم، ابتدا بحث امنیت آورده شده است و سپس، امنیت در تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل هفتم، تجارت سیار و مسائل مربوط به آن آمده است و در پایان، در فصل هشتم، پیاده‌سازی ساده‌ای از تجارت الکترونیک در ویژوال استودیونت آمده است. در انتهای فصل‌های 1 تا 7 کتاب، پرسش‌های چهارگزینه‌ای آورده شده است که دانشجویان با پاسخ به این پرسش‌ها، مفاهیم تجارت الکترونیکی را بهتر درک می‌کنند. فهرست مطالبفصل اول: مفاهیم اولیه تجارت الکترونیکیفصل دوم: خرده فروشی الکترونیکیفصل سوم: بازارهای الکترونیکیفصل چهارم: تبلیغات اینترنتیفصل پنجم: سیستم‌های پرداخت الکترونیکیفصل ششم: امنیت در تجارت الکترونیکفصل هفتم: تجارت سیاهفصل هشتم: پیاده‌سازی تجارت الکترونیکپاسخ تست چهارگزینه‌ایمنابع

more_vert کتاب تجارت الکترونیکی

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت الکترونیکی

کتاب تجارت الکترونیکی اثر رمضان عباس نژاد ورزی و یوسف عباس نژاد ورزی بر اساس سال‌ها تجربه در زمینه تالیف کتب‌ دانشگاهی و تدریس در زمینه تجارت الکترونیکی طراحی گردیده است. کتاب تجارت الکترونیکی بر اساس سر فصل جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای درس‌های تجارت و بازاریابی الکترونیکی تدوین شده است. امروزه اینترنت یکی از مهم‌ترین مدل‌های ارتباطی در آن، یعنی شبکه جهانی وب (World Wide Web)، تغییرات اساسی در زندگی و روابط بین انسان‌ها ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین روابط بین انسان‌ها، روابط تجاری است. وب با امکانات فوق‌العاده‌اش، روابط تجاری انسان‌ها را تغییر داده است. یعنی، تکنولوژی وب نه تنها مرزها و فواصل جغرافیایی را حذف کرده، بلکه اختلافات زمانی، ملیتی، قومیتی و زبان را نیز برداشته است. به طوری که افراد می‌توانند با استفاده از یک خط تلفن و رایانه، بدون این که از منزل‌شان خارج شوند، از هر جای دنیا کالا، محصولات یا خدمات‌شان را خریداری کرده، یا به دیگران بفروشند. این همان تجارت الکترونیکی است. در فصل اول کتاب مفاهیم، انواع مدل‌ها و مزایا و معایب تجارت الکترونیکی بیان گردیده است. در فصل دوم، خرده‌فروشی الکترونیکی و انواع آن آمده است. در فصل سوم، بازارهای الکترونیکی و انواع آن بحث شده است. در فصل چهارم، تبلیغات در اینترنت و روش‌های انجام تبلیغات اینترنتی را می‌بینید. در فصل پنجم، روش‌های پرداخت‌های الکترونیک و انواع آن را مشاهده می‌کنید. در فصل ششم، ابتدا بحث امنیت آورده شده است و سپس، امنیت در تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل هفتم، تجارت سیار و مسائل مربوط به آن آمده است و در پایان، در فصل هشتم، پیاده‌سازی ساده‌ای از تجارت الکترونیک در ویژوال استودیونت آمده است. در انتهای فصل‌های 1 تا 7 کتاب، پرسش‌های چهارگزینه‌ای آورده شده است که دانشجویان با پاسخ به این پرسش‌ها، مفاهیم تجارت الکترونیکی را بهتر درک می‌کنند. فهرست مطالبفصل اول: مفاهیم اولیه تجارت الکترونیکیفصل دوم: خرده فروشی الکترونیکیفصل سوم: بازارهای الکترونیکیفصل چهارم: تبلیغات اینترنتیفصل پنجم: سیستم‌های پرداخت الکترونیکیفصل ششم: امنیت در تجارت الکترونیکفصل هفتم: تجارت سیاهفصل هشتم: پیاده‌سازی تجارت الکترونیکپاسخ تست چهارگزینه‌ایمنابع

more_vert مقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران" مقاله ای است در 33صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات‌بندی الکترونیکی، کالاهای دیجیتالی، تجربه کشور‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله  در تجارت الکترونیکی گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور داراییهای جدید، شیوه ثبت و پرداخت الکترونیکی مباحث مهمی هستند. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف کنندگان می‌توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند. تجارت الکترونیکی با وجود قوانین بین المللی مشخص، مالیات بر واردات را بهبود می‌بخشد. درکوتاه مدت، معافیت بر تجارت الکترونیکی کاهش اندکی بر درآمدهای مالیاتی داشته ولی در بلندمدت هزینه های زیادی در بردارد. در این راستا انجام اقداماتی از سوی دولت جهت شناسایی شرکتها، مشاغل، ثبت فروشگاههای اینترنتی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی در جمع آوری مالیاتها و قوانین بین المللی سبب افزایش درآمدها و گسترش تجارت می شود. از این رو لازم است به سادگی قوانین، توانایی اجرا، سازگاری، جلوگیری از وصول مالیات بیشتر، نبودِ تبعیض و امنیت مبادلات توجه شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert درباره ما

ادامه مطلب

closeدرباره ما

پایگاه بانک مقالات ایران برای ارائه مقالات علمی و پژوهشی ، سئوالات آزمونها ، کتب و نشریات آموزشی و پاورهای آموزشی راه اندازی شده است تعدادی از فایلها و سندهای الکترونیکی با توجه به حجم و اهمیت با پرداخت الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می گیرد کاربران برای پیگیری موارد درخواستی می توانند با شماره 09111522213 تماس بگیرند

more_vert کتاب دنیای جدید کتابخانه ها

ادامه مطلب

closeکتاب دنیای جدید کتابخانه ها

این مقاله گزارشی در مورد چگونگی ترویج کتابها و کتابخوانهای الکترونیکی میباشد و میتواند مورد استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری قرار گیرد در پاییز 2009 کتابخانه لئونارد لایف دانشکده لمان یک برنامه اجاره کتابها و کتابخوانهای الکترونیکی را اجرا کرد که باعث پیشرو شدن این دانشکده در زمینه ارائه این خدمات جدید در دانشگاه شهر نیویورگ (CUNY) شد. مقاله زیر این پروژه را از جنبه عملی مورد بررسی قرار میدهد و در خصوص انتخاب ارائه دهندگان این سیستم، راهنماهای استفاده کنندگان، پایگاههای اجاره محصولات، بازاریابی و سایر مسایل پیشروی این تکنولوژی به بحث می نشیند. فهرست مطالبچکیدهغرب وحشی کتابها و کتابخوان های الکترونیکیپیش زمینه های پروژهفاز اول:خرید کتابخوان هافاز 2: ساخت کتابخانه الکترونیکی لمان2 سال بعد، نگاهی به گذشتهبرنامه های آیندهنکات عملینتیجه گیری

more_vert کتاب خدمات فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

closeکتاب خدمات فناوری اطلاعات

کتاب خدمات فناوری اطلاعات، تلاشی برای تبیین مفاهیم اولیه شکل گرفته در حوزه خدمات الکترونیک و نتیجه چندین سال تجربه مهدی بصیری و حسین بصیری، در تدریس این عنوان درس در دانشگاه جامع علمی - کاربردی است. دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این دوران شاهد ظهور مفاهیم جدید متعددی در بستر فناوری اطلاعات هستیم. یکی از این مفاهیم مدیریت خدمات الکترونیکی است. این مفهوم هم‌زمان با روند تکاملی مفاهیم فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شکل گرفته است. اهمیت این مفهوم آن‌جا مشخص خواهد شد که بدانیم بیشترین رشد میزان سهم بازارها در بخش خدمات فناوری اطلاعات و یا به عبارت بهتر خدمات الکترونیک در حال شکل‌‌گیری است. کتاب خدمات فناوری اطلاعات با وجود گستردگی مطالب در زمینه خدمات الکترونیکی به صورت ساده و خلاصه سعی در ارائه تصویری جامع از حوزه خدمات فناوری اطلاعات داشته است. همچنین تلاش شده است مفاهیم ارائه شده در کتاب مطابق با آخرین سر فصل مربوط به درس خدمات فناوری اطلاعات در دانشگاه جامع علمی - کاربردی ارائه گردد. فهرست مطالبفصل اول: فناوری اطلاعات و اینترنتفصل دوم: مفهوم خدمات الکترونیکفصل سوم: دولت الکترونیکفصل چهارم: شهر الکترونیکفصل پنجم: بانکداری الکترونیکیفصل ششم: تجارت الکترونیکیفصل هفتم: آموزش الکترونیکیمنابع و مأخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی حکومت الکترونیکی و تحلیل گفتمانی امر اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی حکومت الکترونیکی و تحلیل گفتمانی امر اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی" حکومت الکترونیکی و تحلیل گفتمانی امر اخلاقی " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به حکومت الکترونیکی، تحلیل گفتمانی امراخلاقی و سیاستگذاری عمومی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert نرم افزار مدیریت و مطالعه ی کتاب های الکترونیکی IceCream Ebook Reader Pro

ادامه مطلب

closeنرم افزار مدیریت و مطالعه ی کتاب های الکترونیکی IceCream Ebook Reader Pro

نرم افزار مدیریت و مطالعه ی کتاب های الکترونیکی - IceCream Ebook Reader Pro v5.0 نرم افزار مدیریت و مطالعه ی کتاب های الکترونیکی Icecream Ebook Reader نرم افزاری برای مطالعه ی کتاب های الکترونیکی است که صفحه نمایش رایانه را برای خواندن راحت و آسان آن ها تنظیم می کند. این نرم افزار از انواع فرمت کتاب های الکترونیکی مانند EPUB ،MOBI ،FB2 ،PDF و ... پشتیبانی می کند و قادر است تا کتابخانه ای از تمامی فایل های شما تهیه کرده و از این طریق برای شما امکان مدیریت آن ها را فراهم کند. همچنین این نرم افزار قابلیت هایی چون جلوه های گرافیکی برای صفحه زدن کتاب ها، نشانه گذاری علاقمندی ها، جستجو در کتابخانه و تعویق و یا از سر گیری مطالعه کتاب ها را به کاربران عرضه می کند. قابلیت های کلیدی نرم افزار IceCream Ebook Reader:- مدیریت و جستجو در کتابخانه ی کتاب های دیجیتال- پشتیبانی از فرمت های EPUB ،MOBI ،FB2 ،PDF و ...- نمایش تعداد صفحات به همراه حفظ شماره ی آخرین صفحه مطالعه شده- جستجوی کتاب ها بر اساس نام نویسنده و یا عنوان- دارای حالت تمام صفحه- امکان نشانه گذاری کتاب ها و یا قسمت های مورد علاقه کاربر- دارای حالت های مطالعه در روز و یا شب- شبیه سازی حقیقی مطالعه کتاب ها برای راحتی کاربر- دارای جلوه های گرافیکی جذاب

more_vert مقاله علمی و پژوهشی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی

مقاله علمی و پژوهشی" پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی ، دولت الکترونیک ، فراترکیب ، تحلیل تطبیقی ، آنتروپی شانون و آینده نگری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب آموزش جامع نرم افزار Flip Pdf Professional

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش جامع نرم افزار Flip Pdf Professional

کتاب آموزش جامع نرم افزار Flip Pdf Professional اثر خدیجه مشایخی تلاش دارد مطالب کاربردی این نرم افزار را پوشش دهد و به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده مدرسان، همکاران فرهنگی، دانش آموزان و دیگر علاقه‌مندان به تولید محتوای الکترونیکی قرار گیرد. محتوای الکترونیکی به مجموعه‌ای از تصاویر، متون، فیلم‌ها و صداها اطلاق می‌شود که هدف آن آموزش یک یا چند بخش از محتوای درسی است. بخشی از محتوای الکترونیکی E-learning یا همان آموزش الکترونیکی می‌باشد که امروزه یکی موضوعات مهم در دنیای اینترنت و مجازی است که به مجموعه‌ای از عکس‌ها، متن‌ها و پویانمایی‌های صوتی و تصویری گفته می‌شود که به کمک برنامه‌های مختلف ساخت و تولید محتوا به وجود آمده‌اند تا یک مبحث درسی را آموزش دهند محتوای آموزشی الکترونیکی میزان یادگیری فراگیر را بالا می‌برد و تجربه مفید و لذت بخشی را برای او فراهم می‌کند؛ به عبارت دیگر مقصود ما از محتوای الکترونیکی یک درس الکترونیکی است. تولید محتوای الکترونیکی شامل مراحل مختلفی می‌شود: 1- مرحله طراحی است که شامل آماده سازی محتوا جهت تبدیل به الکترونیکی 2- تولید اجزای مورداستفاده در تولید محتوای الکترونیکی 3- جمع بندی یعنی ساخت محصولی شامل: متن، عکس، انیمیشن، فیلم، صوت + تعامل که به ارائه محتوا بپردازد. 4- انتشار یا ارائه محتوای الکترونیکی از طریق CD یا Web می‌باشد. نرم‌افزار Professional PDF Flip یک نرم افزار حرفه‌ای و قابل حمل با امکانات کامل برای ویرایش فایل‌های PDF و تبدیل آن‌ها به کتاب الکترونیک قابل ورق زدن بر پایه Adobe Flash است. با این نرم افزار می‌توان چندین فایل PDF را ترکیب کرد و یک کتاب الکترونیک قابل ورق زدن ایجاد کرد. این نرم افزار دارای ویژگی‌هایی مانند قرار دادن لینک، قرار دادن آلبوم عکس، ویدئو، فایل صوتی، فلش، ویدئوهای یوتیوپ و ... برای کاربران است. استفاده از نرم‌افزار Professional PDF Flip این امکان را فراهم می‌آورد که متن کتاب را با صدا، فیلم، برنامه‌های کاربردی و ... همراه کنید مهم‌ترین خصیصه این نرم‌افزار واسط کاربری ساده آن است. فهرست مطالبمحتوای الکترونیکی چیست؟مراحل تولید محتوای الکترونیکینرم افزار Flip PDF Professionalویژگی ‌های کلیدی نرم افزارساخت کتاب ورق زن - مرحله اول: وارد کردن فایل (Import PDF)مشخص کردن مسیر فایل pdfمعرفی محیط نرم افزارمعرفی نوارها و منوهامعرفی دکمه‌هانگاهی گذرا به عملکرد گزینه‌های پنل تنظیماتساخت کتاب ورق زن - مرحله دوم: Template یا الگوها در نرم‌افزارمعرفی تنظیمات کاربردی کتاب ورق زنساخت کتاب ورق زن - مرحله سوم: افزودن محتوا به صفحاتمعرفی چند ابزار کاربردی در قسمت اضافه کردن محتوا به صورت عملیمعرفی اعمالی که می‌توان به دکمه انتصاب دادساخت کتاب ورق زن - مرحله چهارم: خروجی گرفتن از نرم افزار (Publish)

more_vert تقویت ده برابری سیگنال وای‌فای با استفاده از یک سطح هوشمند

ادامه مطلب

closeتقویت ده برابری سیگنال وای‌فای با استفاده از یک سطح هوشمند

محققان دانشگاه فناوری ماساچوست (ام.آی.تی) سطح هوشمندی طراحی کرده‌اند که می‌تواند سیگنال وای‌فای را حدود ده برابر تقویت کند. به گزارش پایگاه اینترنتی انگجت، جاسازی اتصالات بیسیم در ابزارهای کوچک همواره با مشکل مواجه بوده است. این ابزارها در حالیکه فضای اندکی برای جاسازی آنتن‌ها دارند، همواره برای حفظ یک سیگنال خوب تلاش می‌کنند. اکنون محققان دانشگاه فناوری ماساچوست این مشکل را برطرف کرده‌اند. این محققان یک «سطح هوشمند» RFocus ابداع کرده‌اند که قدرت یک سیگنال بی سیم را حدود ۱۰ برابر تقویت می‌کند. نمونه اولیه این سطح هوشمند به جای برخورداری از تنها تعداد محدودی آنتن‌های یکپارچه، حدود ۳ هزار آنتن کوچک و نرم افزار دارد که آن‌ها را برای به حداکثر رساندن پذیرش تنظیم می‌کند. این مجموعه با قیمت تنها چند سنت به ازای هر آنتن، تقریبا ارزان قیمت است و در مقایسه با سیستم‌های متعارف انرژی کمی مصرف می‌کند. همچنین برای استفاده از آن‌ها به آمپلی فایرها و یا سخت افزاری که معمولا باتری‌ها را تخلیه می‌کنند، نیاز نخواهید داشت. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به زمان بهره‌برداری از این سطح هوشمند نشده است. هنوز محققان نه تنها باید این طراحی را اصلاح کنند بلکه باید روشی برای تولید انبوه آن نیز پیدا کنند. این سطح هوشمند می‌تواند اتصالات قوی‌تر و با برد طولانی‌تری برای همه چیز از «وای فای» گرفته تا «شبکه باند بلند ۵جی» فراهم کند. با این حال مفیدترین کاربرد سطح هوشمند RFocus ممکن است برای اینترنت اشیاء باشد که برای برخورداری از یک اتصال بی سیم بسیار کوچک هستند و یا برای حفظ سیگنال‌های قابل اعتماد به مقداری حجم اضافی نیاز دارند.

more_vert نرم افزار ساخت و طراحی جعبه های مختلف CD و کتاب های الکترونیکی Virtual Cover Creator

ادامه مطلب

closeنرم افزار ساخت و طراحی جعبه های مختلف CD و کتاب های الکترونیکی Virtual Cover Creator

ساخت و طراحی جعبه های مختلف CD و کتاب های الکترونیکی با Virtual Cover Creator 2.1 طراحی جعبه های مختلف سی دی و دی وی دی و کتاب های الکترونیکی بی شک بسیاری از افراد علاقمند به ساخت جعبه های مختلف CD و کتاب های الکترونیکی و مجله و ... می باشند ولی مسئله مهمی که در این میان مطرح است چگونگی طراحی این بسته ها می باشد، خیلی از افراد هستند که کار با نرم افزار هایی مانند فتوشاپ و یا Corel را بلد نیستند. اما آیا این به این معنی است که این دسته از افراد می بایستی از داشتن چنین بسته بندی هایی برای محصولات خود محروم باشند و یا برای طراحی آنها توسط یک گرافیست مقدار زیادی پول بدهند؟ نه راه بهتری نیز وجود دارد.نرم افزار Virtual Cover Creator یک ویرایشگر گرافیکی جهت ساخت و طراحی جعبه های مختلف CD و کتاب های الکترونیکی و مجله و کتاب های باریک و پهن و ... می باشد. این نرم افزار با گرافیک 2 و 3 بعدی کار می کند. مزیت این برنامه‌ی جالب در آن است که حداقل سی‌دی‌های شما دیگر بدون برچسب نخواهند ماند و از این به بعد دارای یک شناسنامه‌ی تصویری خواهند شد. امکانات موجود در برنامه، دست شما را در طراحی الگوهای جدید و استفاده از الگوهای حاضر و آماده‌ی آن کاملا باز می‌گذارد. قابلیت های کلیدی نرم افزار Virtual Cover Creator:- قابلیت ساخت تصاویر دو و سه بعدی- امکان ساخت مجلات و کتاب های الکترونیکی در اینترنت، CD، نامه و ...- شامل قالب های منحصر به فرد و جدید- تغییر متن و رنگ پیش زمینه- قابلیت اضافه کردن متن و تصاویر- امکان نمایش سه بعدی جعبه- قابلیت اعمال افکت- توانایی ساخت تصاویر روی جلد- قابلیت تعیین جهت گیری فونت ها- شامل ابزاری برای ویرایش سریع متن- قابلیت طراحی بسته بندی و کاور برای دیسک ها، کتابچه ها، دی وی دی ها و...- توانایی اضافه کردن سایه برای متن و ...- امکان اضافه کردن scrollbar افقی و عمودی در پنجره پیش نمایش متن- قابلیت ساخت تصاویر Jpeg با کیفیت بالا

more_vert مقاله ارزیابی کارایی تجارت الکترونیکی در استان‌های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی کارایی تجارت الکترونیکی در استان‌های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی کارایی تجارت الکترونیکی در استان‌های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها" مقاله ای است در 36 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تجارت الکترونیکی، کارایی، استان‌های ایران، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، داده پرت پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان‌های کشور طی سال‌های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی‌شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان‌های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده‌های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال‌های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می‌باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره‌وری مالمکوئیست نیز نشان می‌دهد که این ضریب در سال‌های 93 و 94 نسبت به سال‌های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می‌باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره‌وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می‌دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده‌اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

ادامه مطلب

closeمقاله وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مقاله علمی و پژوهشی " وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی )" مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تجارت الکترونیکی؛ بازارهای الکترونیکی؛ قراردادهای الکترونیکی؛ نماینده الکترونیکی؛ هوش مصنوعی پرداخته شده است چکیده مقاله با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا، دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظریه های مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرارمیگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود. عنوان مقاله [English] The Legal Status of Electronic Agents in Electronic Contracts (A Comparative Study) چکیده [English] Abstract Numerous legal issues have raised due to the development of modern technologies of communication. In the context of contracts, this phenomenon had significant effects and caused the necessity of considering the application of issues of contracts in the context of cyberspace. The law of agency is one of these issues which its rules are going to be brought up in the context of electronic contracts through the present essay. The essay is also going to analyze the legal role of artificial mind, called 'electronic agent', in the process of electronic contracts through interactive websites. It responds to this key question that whether the electronic agent is a merely a tool of communication between the parties or it has an independent legal personality, or its status is something else in this process. In this regard, first, contract law in Iran, Electronic Commerce Act (1382) and various doctrines about the analyzing the legal status of electronic agent are examined and criticized comparatively. Then, the Author’s opinion will be presented.   کلیدواژه‌ها [English] Keywords: E-commerce, E-markets, E-contracts, E-agent, artificial mind دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert نخستین انتقال کوانتومی بین دو تراشه کامپیوتری

ادامه مطلب

closeنخستین انتقال کوانتومی بین دو تراشه کامپیوتری

 فیزیکدانان برای اولین بار در تاریخ علم توانستند بین دو تراشه کامپیوتری انتقال کوانتومی انجام دهند. به گزارش پایگاه اینترنتی «ساینس الرت»، همانطور که سال ۲۰۱۹ به پایان خود می‌رسد، تلاش‌ها در مسیر دستیابی به رایانش کوانتومی ادامه دارد؛ فیزیکدانان در جدیدترین دستاورد خود در این زمینه موفق شدند برای اولین بار بین دو تراشه کامپیوتری انتقال کوانتومی انجام دهند. به زبان ساده، این به آن معناست که اطلاعات بین این دو تراشه نه به واسطه اتصالات الکترونیکی فیزیکی بلکه از طریق فرآیند درگیری کوانتومی (جفت‌شدگی ذرات) منتقل شدند. دن لولین از فیزیکدان کوانتومی دانشگاه بریستول انگلستان در این باره می‌گوید: «ما توانستیم در محیط آزمایشگاه یک درگیری کوانتومی با کیفیت بین دو تراشه برقرار کنیم، که تحت آن فوتون‌های روی هر دو تراشه به یک حالت کوانتومی مشابه رسیدند. هر تراشه سپس به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد تا با استفاده از این درگیری کوانتومی طیفی از فرآیندها را انجام دهد.» در تئوری، درگیری کوانتومی در هر مسافتی کار می‌کند. دو ذره پیوندی ناگسستنی با یکدیگر برقرار می‌کنند به این معنا که با نگاه کردن به یک ذره می‌توان اطلاعات لازم را در مورد ذره دیگر، هرجایی که هست (در این مورد در یک تراشه کامپیوتری جداگانه)، به دست آورد. این تیم تحقیقاتی برای دستیابی به نتیجه دلخواه، جفت‌هایی از فوتونهای درگیر شده را تولید کردند و اطلاعات کوانتومی را به روشی رمزگذاری کردند که سطح پایین تداخل و دقت بالا را تضمین می‌کرد؛ در این فرآیند حداکثر چهار کوبیت (کوانتوم بیت) به هم پیوند داده شدند. محققان در ادامه موفق شدند آزمایش‌هایی را با دقت ۹۱ درصدی انجام دهند که در آن‌ها تقریباً تمام اطلاعات به دقت بین ذرات منتقل و وارد شد. گزارش این پژوهش در مجله Nature Physics منتشر شده است.