مقالات حوزه مدیریت
مقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران
تاریخ 25 فروردین 1398 ساعت 13:44:26
کد خبر: 000870

مقاله علمی و پژوهشی" طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ، تاپسیس گروهی فازی، دلفی فازی ، دیمتل گروهی فازی و مدیریت ریسک اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

مقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران

دانلود فایل PDF