مقالات جامعه شناختی
مقاله علمی و پژوهشی خاص بودگی آرمان گریزپای علوم اجتماعی
تاریخ 09 تیر 1398 ساعت 23:23:34
کد خبر: 001640
مقاله علمی و پژوهشی خاص بودگی آرمان گریزپای علوم اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" خاص بودگی آرمان گریزپای علوم اجتماعی " مقاله ای است در 38 صفحه و 33 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات خاص بودگی آرمان گریزپای علوم اجتماعی ، فرد تاریخی ، هستی شناسی و شرق شناسی مطرح شده است  

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.