مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی اتهام های وارده به مطبوعات و مصادیق جرائم در محاکم قضایی
تاریخ 28 خرداد 1398 ساعت 14:54:15
کد خبر: 001558

مقاله علمی و پژوهشی" اتهام های وارده به مطبوعات و مصادیق جرائم در محاکم قضایی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به اتهام های وارده به مطبوعات و مصادیق جرائم در محاکم قضایی ، جرم مطبوعاتی ، نشر اکاذیب ، تهمت و افترا ، پخش شایعات ، اشاعه فحشا و تخلف مطبوعاتی اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.