مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری تحول آفرین
تاریخ 22 اردیبهشت 1398 ساعت 15:05:10
کد خبر: 001283
مقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری تحول آفرین

مقاله علمی و پژوهشی" فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری تحول آفرین " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به فرهنگ سازمانی، رهبری تحول آفرین، مبادله رهبر- پیرو، معادلات ساختاری و سبک های رهبری تحول آفرین اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF