مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی واکاوی عناصر چسبندگی شغلی
تاریخ 20 اردیبهشت 1398 ساعت 13:54:25
کد خبر: 001257
مقاله علمی و پژوهشی واکاوی عناصر چسبندگی شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" واکاوی عناصر چسبندگی شغلی " مقاله ای است که در 23  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به واکاوی عناصر چسبندگی شغلی ، ترک خدمت داوطلبانه، اضطراب جدایی و پژوهش ترکیبی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.