مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی تاثیر مبادله رهبر- پیرو بر حسادت سازمانی
تاریخ 20 اردیبهشت 1398 ساعت 13:52:20
کد خبر: 001255
مقاله علمی و پژوهشی تاثیر مبادله رهبر- پیرو بر حسادت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" تاثیر مبادله رهبر- پیرو بر حسادت سازمانی " مقاله ای است که در 29  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به تاثیر مبادله رهبر- پیرو بر حسادت سازمانی ، بهبود سازمانی ، حسادت سازمانی و گروه خودی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.