دفترچه سئوالات کنکور
دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی زبان
تاریخ 16 تیر 1398 ساعت 23:37:55
کد خبر: 001699

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی زبان

دانلود دفترچه سئوالات کنکور PDF