همه پایه‌ها
more_vert مقاله اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی

دانلود فایل

closeمقاله اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قرارداد؛ تعهد؛ اجرای تعهد؛ زمان اجرای تعهد؛ اجرای زود هنگام پرداخته شده است چکیده مقاله در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده‌ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانون‌گذار مواجه شده و همین امر قانون‌گذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به‌موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می‌شود و همه تردید‌ها ازاینجا شروع می‌شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراین‌باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی‌شود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن ارائه‌شده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانون‌گذاری آینده در قالب الحاق ماده‌ای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست. عنوان مقاله [English] Early performance of contractual obligaition in Islamic and Iranian Law چکیده [English] In contract law, general rule is that contractual obligation must be fulfilled in due date. Any breach of this rule either as a result of a delay or the lack of its implementation requires compensation. Undoubtedly, the time of contract performance is among the factors that has a direct effect on the parties’ liability. Therefore, the obligation must be met in due date within the definite period.  However, there is a possibility that under some circumstances, the performance occurs earlier than due date which is interpreted as an early performance. The question is whether it is possible to perform before the due date. Although some countries have a clear legal position in this regard, Iranian law does not consider early performance. This subject has not discussed by lawyer and academics either. On the other hand, this issue has been dealt with by jurisprudence, and different views have been expressed. There is no stipulated valuation in Iranian Law, we suggest that this issue should be considered in the Civil Code. کلیدواژه‌ها [English] Contract, obliation, implementation of obliation, Due time of performance, Early performance دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده

دانلود فایل

closeمقاله شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده

مقاله علمی و پژوهشی " شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده" مقاله ای است در 30 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شروط غیرمنصفانه؛ شروط تحمیلی؛ حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد؛ قراردادهای استاندارد؛ قراردادهای مصرف‌کننده؛ سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی؛ نابرابری در قدرت چانه‌زنی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه گسترش قراردادهایی که در آن‌ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به‌طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می‌دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به‌طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون‌گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق‌های فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک‌سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به‌خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف‌کننده وضع گردیده‌اند نسبت به این شروط چیست. به نظر می‌رسد در حقوق ایران در کنار پاره‌ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل‌استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته‌اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است. عنوان مقاله [English] Unfair Contract Terms in Consumer Contracts چکیده [English] Nowadays, the increase in using the contracts in which one party has a stronger position against the weaker party provides the stronger party a possibility to insert some unfair terms in contract. In recent years, some countries have tried to enact some legislation to protect the weaker party against such terms.  This Article examines comparatively regulations on unfair contract terms in EU in order to consider its historical development, what an unfair contract term is and why the weaker party should be protected against such terms. General contract rules and some special protective Acts that have been adopted in recent years in Iranian law arises the question of how the protection of weaker party considers, especially consumers, against unfair contract terms. Our view is that although general rules and special acts, to some extent, protect the weaker party against unfair terms, it is necessary to enact new protective Acts for the purpose of full protection of consumers against these terms . کلیدواژه‌ها [English] Unfair Contract Terms, abusive clauses, Standard Contracts, Consumer Contracts, Abuse of Stronger Contractual Position, Inequality in Bargaining Power دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

دانلود فایل

closeمقاله کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

مقاله علمی و پژوهشی " کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری" مقاله ای است در 36 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  وحدت گرایی ارزشی؛ کثرت گرایی ارزشی؛ ارزش برتر؛ اصول میانی؛ زمینه گرایی؛ جهانی گرایی پرداخته شده است چکیده مقاله استانداردهای مقرر در موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، عمدتاً برمبنای فایده‌گرایی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، به تصویب رسیده‌اند. مبنایی که در ادبیات فلسفی، به دلیل محور قرار دادن یک ارزش خاص، به‌عنوان «وحدت‌گرایی ارزشی» شناخته می‌شود. این در حالی است که در نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و در میان جوامع مجری آن به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، ارزش‌های دیگری همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص و یا عدالت و انصاف نیز به یک درجه از اعتبار خودنمایی می‌کنند. حقیقتی که به کثرت‌گرایی ارزشی می‌انجامد و ازنظر فلسفی، در سطح بین‌المللی به‌ویژه در چارچوب موافقت‌نامه تریپس، مبنایی برای حمایت حقوق مالکیت فکری از دانش سنتی، نمودهای فرهنگ‌عامه و منابع ژنتیک فراهم می‌کند. در این مقاله، ابتدا دیدگاه‌های موجود در خصوص کثرت‌گرایی و وحدت‌گرایی ارزشی بیان می‌شود و سپس دلایل توجیه‌کننده لزوم کثرت‌گرایی در نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری به‌ویژه در رابطه با حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ‌عامه تشریح می‌شود و درنهایت به‌منظور فراهم کردن زمینه اجرای این نظریه، شاخص‌هایی برای اجرای آن در عمل پیشنهاد می‌شود. عنوان مقاله [English] Value Pluralism of International Intellectual Property Law چکیده [English] Most theorists of IP law have attempted to justify intellectual property rights in preserving one particular value as a super value. The dominant view is that international IP law aims to maximize economic efficiency through incentivizing creation and reducing searching cost. This view regarded as a major hurdle against recent demand of developing countries to extend IP law system to Traditional Knowledge, Folklore and Genetic Resources. The protection of these matters could not be justified based upon economic considerations. In fact, it is based upon other values such as justice and fairness. The solution to overcome this hurdle is to believe in Value Pluralism at least at international level. Due to the diversity of the subject matters of IP law, as well as differences in beliefs and values of the host societies and failure of one single theory to justify all aspects of IP law, it is hard to reduce IP law system to one specific value. Instead, there are several values inside the system in which all of them have the same degree of importance and depending on each case, they could be super value. Therefore, it is necessary to find super value case by case and articulate any area of IP law in accordance with that Super value. Judges are also required to interpret the law on the protection of that specific superior value. After explaining the concept of pluralism of values and value monism, this article argues in support of pluralism of value in the field of intellectual property rights .In order to choose a super value in each case, two criteria will be provided. کلیدواژه‌ها [English] Value Monism, Value Pluralism, Super value, midlevel principles, conceptualism, universalism دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی

دانلود فایل

closeمقاله تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی

مقاله علمی و پژوهشی " تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی" مقاله ای است در 27 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقص، شکلی، نقص، ماهوی، عدم،  استماع و دعوی پرداخته شده است چکیده مقاله ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل‌رفع تلقی می‏شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی‏اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل‌رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم‌به رد شود. گرایش رویه قضایی به‌سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه­ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش­بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل‌رفع تلقی می­کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به­حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می­دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه­حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است. عنوان مقاله [English] Distinction of Formal Nullity from other Causes of Non-Acceptance چکیده [English] Taking into account the fact that in Iranian and French law, formal defects of petition can be recoverable; the appellant is interested in regarding the cause of nullity as formal one. Conversely, the defendant is interested in considering the cause of nullity as non-formal to render the reject of petition, immediately by the court. Tendency of jurisprudence toward each of these conflicting interests may disorder the balance of Civil Procedure. But hesitancy of jurisprudence in determining the cases of formal nullity is more dangerous than excessive resort to each solution. This hesitancy resulted in non-predictability of the cases in Iranian Jurisprudence. Reject of appeal by the court, without possibility of correction of defects, encourage the debtor to refuse from the compromise with creditor. This Article is an attempt to distinction of formal defects of petition from substantive defects and cases of non-acceptance of litigation. On the other hand, in each case, some suggestions have been rendered. But the fist aim of this Article is to clarify the divergent tendencies in Iranian Jurisprudence in respect of the subject matter of this Article. کلیدواژه‌ها [English] "Formal, defect", "substantial, irregularity", "injunction, of non-hearing" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی " مقاله ای است در 30 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  الزامات، سنتی، رضایت، طرفین و توافق پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به‌ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین‌المللی تلاش‌هایی در جهت جلوگیری از استفاده­ غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی‌ترین و درعین‌حال چالش‌برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین‌کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست‌یافته‌اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده­ای و تعیین نحوه­ تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می‌توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال‌توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین‌المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش‌های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می‌پردازد. عنوان مقاله [English] Role of Disclosure Requirements in Providing Effective Protection of Traditional Knowledge and Medicine چکیده [English] Due to the need for legal action to protect traditional knowledge and medicine, efforts to prevent unauthorized use and to consolidate the possession of the owner countries on this knowledge have been made in the international arena. One of the key and most challenging proposed mechanisms for protection of traditional knowledge and medicine is disclosure requirements through the sui generis system of traditional knowledge protection. According to this proposal which targets misappropriation of traditional medicine through patent applications involving the utilization of traditional knowledge, patent applicants would be required to disclose the country providing such resources, and to provide relevant information regarding compliance with prior informed consent and access and fair and equitable benefit. The question that this Article tries to examine is to what extent the disclosure requirement could provide effective protection for traditional medicine and prevent biopiracy? Also, as it is proposed that these requirement to be incorporated in TRIPS Agreement within World Trade Organization and draft articles for protection of traditional knowledge in World Intellectual Property Organization, this Article will analyses the process and challenges of both proposals.   کلیدواژه‌ها [English] "Disclosure", "Knowledge", "Medicine", "Consent", "Terms" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)

دانلود فایل

closeمقاله مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)

مقاله علمی و پژوهشی " مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)" مقاله ای است در 29 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ادغام؛ حقوق رقابت؛ حقوق مالکیت فکری؛ ضمانت اجراهای رقابتی؛ سلب مالکیت پرداخته شده است چکیده مقاله ادغام میان بنگاه‏ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده‌اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه‌های مخل رقابت به‌واسطه آن‌ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام‌های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن‌ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام‌ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت‌های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می‌آیند تا ضمن تعدیل ادغام‌ها در دوره انتظار، مجال بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می‌کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام‌ها را هموار ساخته کارایی، چالش‌ها و تحولات آن‌ها را در بستر خاص مالکیت‌های فکری تبیین می‏نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام‌ها را توجیه و نظام‌مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به‌روشنی گویای کاستی‌های عمیق و عدم توجه به بایسته‌های مالکیت‌های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام‌ها در حقوق ایران است. عنوان مقاله [English] Competition Authorities and the Modification of Proposed Mergers (With Emphasis on Issues of Intellectual Property Domain) چکیده [English] Mergers have always raised competition concerns and competition authorities have tried to prevent anticompetitive practices made through them. One of the most efficient methods is designing a framework to primary evaluation of proposed mergers and striking a balance through the validation of mergers by employing structural and conduct remedies. In IP domain, the mentioned measures in the light of particular matters of such field, come to assist competition authorities in order to modify the mergers in waiting period and provide a proper chance in utilizing the potentials of the mergers in promoting innovation and technology development. By analyzing the solutions proposed by US and EU law, this research aims to examine different types of remedies relevant to proposed mergers and clarify their efficiency, challenges and developments in IP field. This article also tries to regulate and justify the process of validation the proposed mergers subject to some conditions by making an interpretation on existing legal rules contained in Iranian laws.  کلیدواژه‌ها [English] Merger, Competition law, Intellectual property law, Competition remedies, Divestiture دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز

دانلود فایل

closeمقاله بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز " مقاله ای است در 31 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نظریه عدالت جان راولز؛ قانون مسئولیت مدنی ایران؛ عدالت توزیعی؛ عدالت صوری؛ عدالت اصلاحی؛ صورت‌گرایی حقوقی پرداخته شده است چکیده مقاله از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی  در خصوص عدالت و نحوه‌ اجرای آن در صدر مهم‌ترین نظریه‌های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می‌خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز‌توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید می‌شود. از آنجا که عرصه‌ مسئولیت مدنی نمی‌تواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه‌ برقراری آن در اجتماع ساکن و بی‌تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده‌ اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه‌ عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت‌بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می‌رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی‌هایی نظیر پیروی از صورت‌گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز‌توزیعی) است که باعث می‌شود تفاوت‌های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد. عنوان مقاله [English] Features of Justice in the First Article of the Iranian Civil Liability Act in Comparison with of John Rawls's Distributive Justice Theory چکیده [English] Since 1971, and concurrent with the dissemination of John Rawls’s theory of justice, his views on the concept of justice and its execution in the society has been at the forefront of the recent theories in the twentieth century. In the second principle of this theory (called the principle of difference) Rawls focuses on substances such as distributive and redistributive justice, material justice, inequality in favor of the poors and vulnerable deciles and ensuring welfare for all. As we do not expect law and specially the branch of civil responsibility to be indifferent to new approaches toward justice, this essay tries to analyze  the first article of the Iranian civil responsibility Act in the context of Rawls’s theory.It is assumed that this article plays an important role in the legal system in this country. From the authors point of view the discussed article contains some characteristics like following legal formalism, centralization on formal justice (vs. material justice) and tendency to execute corrective justice (vs. distributive or redistributive justice). These features lead to obvious differences with Rawls’s considered approach about justice and equity. کلیدواژه‌ها [English] John Rawls’s theory of justice, Iranian civil Liability Act, Distributive justice, Formal justice, Corrective justice, Legal formalism دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

دانلود فایل

closeمقاله اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی " مقاله ای است در 25 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ارتباط کافی؛ تجزیه‌ناپذیری دعاوی؛ شکایت از آرا؛ ارتباط کامل پرداخته شده است چکیده مقاله ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن‌ها می‌شود، این وابستگی گاهی آن‌قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به‌عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن‌ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می‌آورد. بی‌توجهی به این مسئله هنگامی‌که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به‌عنوان معضل پیش می‌رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می‌شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه‌ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده‌اند. قانون ایران دراین‌باره ساکت است و به نظر می‌رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل‌تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم‌زمان» به پرونده‌های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می‌گذارد. عنوان مقاله [English] The Effect of the Link of Civil Cases to Extension of Justiciablity of Judgments In Iran and France: Emphasizing on Case-Law چکیده [English] The link of disputes causes procedural dependence and connection between them. The dependence is sometimes so serious that requires to deal with the cases in all phases of proceedings as a whole. Disintegration of the cases makes the most serious problems in term of conflict of rulings and implementation of conflicting rulings. Disregarding this issue will result in some crisis in proceedings and may create problems for judicial system especially where the remedies of judicial system are not effective for reduction of issuing conflicting rulings or- as the case may be- for cancelation of rulings.  Accordingly, it is necessary to consider exactly if one of the concerned cases is justiciable and the other is non-justiciable, whether taking action against a justiciable one may be extended to the other one. In French law, article 39 of the Code of Civil Procedural gives positive answer regarding incidental cases and in the other cases resorted to non-dividablity. In Iranian law, the law is silent and it seems, in the case of "full connection", the cases are dividable in later phases of proceedings. In this regard, the legal obligation for simultaneous proceedings for concerned cases is also applicable to the later phases of proceedings.  The complaint regarding one case, therefore, affects the other case, too.   کلیدواژه‌ها [English] Full connection, non-ividability of cases, complaint of rulings, sufficient connection دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید

دانلود فایل

closeمقاله شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید

مقاله علمی و پژوهشی " شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید" مقاله ای است در 27 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری تجاری بین المللی؛ شرط تعیین مرجع رسیدگی؛ معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری؛ ایکسید؛ مرجع صالح رسیدگی پرداخته شده است چکیده مقاله در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‏گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‏گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می‏شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان‏های داوری بین‏المللی و یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش‌بینی هم‌زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می‌کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب‌تر رسیدگی‌کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل‌وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم‌زمان چند مرجع رسیدگی‌کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت‌ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه‏گذار می‌خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به‌صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند. عنوان مقاله [English] Fork in the Road Clause in International Trade Arbitration Practice by focusing on ICSID Verdicts چکیده [English] In many bilateral investment treaties, the investor is allowed to submit its claim to domestic courts, arbitration or any other agreed tribunals. Offering different options to the investor for the method of dispute resolution could lead to some problems, such as conflicting decisions and ambiguous interpretations. Because of these problems, some states have placed some restrictions upon investors and prohibited them from submitting their claims in different courts or tribunals at the same time. Fork in the road is a specific clause requiring the investor to make a final decision and choose a specific court or tribunal, among all competent courts and tribunals, to submit its claim. Choosing any tribunal prevents other tribunals from having jurisdiction. This article aims to examine international arbitration practice regarding fork in the road clause by focusing on ICSID awards.   کلیدواژه‌ها [English] International Trade Arbitration, Fork in the Road, Bilateral Investment Treaty, ICSID, Competent Tribunals دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .