همه پایه‌ها
more_vert مقاله تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

دانلود فایل

closeمقاله تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه گذاری؛ تقصیر؛ تعهد به کاهش خسارت؛ داوری بین المللی؛ مسوولیت پرداخته شده است چکیده مقاله در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های قاعده «تقصیر زیان‌دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می‌کند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی‌توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان‌دیده» باشند. همچنین است هنگامی‌که جامعه بین‌المللی، زیان‌دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد. عنوان مقاله [English] Impact of the Investor's Negligence on the amount of Claimable Damage from the Host State with emphasis on International Arbitration Practice چکیده [English] In international investment law, the investor's negligence is considered to be a factor which affects the determination the amount of reparation. Thus, if a causal relationship is established between the investor's conduct and the damage, the amount of claimable damage will be reduced in accordance with the role of the investor in the damage. This rule, which can always be used against the respondent, is concerned with the determination of the amount of reparation after assuming responsibility. The duty to mitigation as one of the aspects of "injured party’s negligence" refers to a situation in which an investor refuses to prevent extension of damage after creation of damage and despite its ability. The proof of the investor's negligence is, contrary to the current procedures, with the defendant. It does not affect the jurisdiction of the arbitration tribunal or the responsibility of the host state and can only lead to a reduction in the amount of reparation. Third party participation or force majeure in creation of the damage cannot be the basis for applying the "injured party’s negligence" rule. This is also the case when the international community is considered to be an injured party or when the investor's negligence is the sole cause of damage. کلیدواژه‌ها [English] investment, negligence, duty to mitigation, international arbitration, responsibility دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

دانلود فایل

closeمقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله علمی و پژوهشی " نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد" مقاله ای است در 27 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جبران خسارت؛ تقصیر؛ نقض عامدانه؛ اجرای عینی؛ خسارت انتظاری؛ شروط کیفری پرداخته شده است چکیده مقاله نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام‌ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌های کامن‌لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده‌ و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده‌اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل‌پیش‌بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه‌ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب‌تر به حال وی برآیند. عنوان مقاله [English] Intentional breach of contract and its impact on remedies for contract breach چکیده [English] Breach of contract may occur by the fault of party in breach. There is a variety of degrees in contractual fault and the highest degree of fault is intentional one. The breach of contract is considered to be intentional when the party in breach calculates the financial costs and benefits of the breach and then decides not to perform his/her contractual obligations. The notion of intentional breach and its consequences are recognized in common law and civil law and also in some European instruments such as PECL and DCFR. The intentionality of breach is considered to be relevant in above jurisdictions and instruments. For example, in the case of intentional breach, common law courts allowed the specific performance. They sometimes refused to mitigate the amount of penalty clauses and to recognize the exemption clauses in favor of the breaching party. Also, in civil law jurisdictions the intentional breach works as an allowance for unforeseeable damages. The hypothesis of this contribution is that in the case of intentional breach, courts must take a stricter approach than the usual breach and they should seek to improve the position of the creditor in terms of accessing to contractual remedies.   کلیدواژه‌ها [English] compensation, fault, intentional breach, specific performance, expectation damages, penalty clauses دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

دانلود فایل

closeمقاله صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

مقاله علمی و پژوهشی " صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده" مقاله ای است در 22 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  امور و دعاوی خانوادگی؛ تفسیرهرمنوتیک؛ تفسیرلفظی؛ دادگاه اختصاصی؛ قانون حمایت خانواده پرداخته شده است چکیده مقاله برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون‌گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین‌باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده‌ موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی‌توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون‌رفت از این مشکل پیدا نمی‌شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان‌بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به‌واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد. عنوان مقاله [English] Family Court's Inherent Jurisdiction چکیده [English] For the first time in the history of Iranian law, the Family Court in Wright as a special court was created by virtue of Family Protection Act of 19/02/2013. It should be noted that the drafting and approval of clear and unambiguous rules are necessary as much as the creation of such a court.  One of the most important issues in this regard is the inherent jurisdiction of the Family Court as an exclusive court, and hence the legislator has a duty to set up clear and effective rules accordingly. However, the legislator has not taken an appropriate approach in this regard, since on the one hand, the scope of the jurisdiction of this court contains a number of issues not relating to family affairs, and on the other, important family issues have not been considered within the jurisdiction of the Court. This article has found that the method of verbal interpretation does not propose a solution to this problem. Therefore, by considering that the process of law reform is time-consuming and could lead to uncertainties, this article seeks a solution for the interpretation of hermeneutics in order to clarify the suitability of family law.   کلیدواژه‌ها [English] Family Matter, Hermeneutics Interpretation, Special Court, Textual Interpretation, The Family Laws دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)" مقاله ای است در 27 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرکت سهامی؛ حقوق سهامدار اقلیت؛ تجزیه؛ حقوق ایران؛ حقوق انگلستان پرداخته شده است چکیده مقاله شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه‌ نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته‏اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به ‌انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت‌های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به‌ویژه در خصوص تجزیه شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش‌بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت‌های سهامی قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Minority shareholder rights in the companies division Iran and England legal system چکیده [English] Equity firms have been emerging economically more than other firms in the legal and economic areas. Given the fact that the majority of the people in the society can be regarded as the members of these firms in various ways, they have enjoyed great satisfaction with the majority of the people. The present study aims to evaluate the minority shareholder's rights in the context of the decomposition of joint stock firms, as well as the related effects and judgments in the legal system of Iran and England. The study of the two legal systems indicates that, unlike English law, there is no specific provision regarding the decomposition of commercial enterprises, especially non-governmental organizations. In addition, based on English law, there are appropriate provisions for protecting minority shareholders, particularly in the case of corporate analysis. However, as far as Iran law is concerned, there are a few provisions in favor of a minority shareholder and the necessary support for a minority shareholder has been considered in the trade bill. Therefore, comparing the laws and regulations of the two countries can lead to many challenges and ambiguities in mergers and divisions of joint stock companies کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Stock firm, minority shareholder rights, division, Iranian law, English law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا

دانلود فایل

closeمقاله ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی " ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا" مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بازار سرمایه؛ بازار پول؛ خارج از بورس؛ بازار غیرمتشکل؛ شرکت فرابورس پرداخته شده است چکیده مقاله از دیرباز بازار سرمایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده‌ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است. شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام‌یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن‌که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عنوان مقاله [English] Examining the Legal Dimensions of Unorganized Capital Market; with an comparative attitude in US Law چکیده [English] Un-organized capital market has existed for a long time; however, the Organized market has emerged in recent centuries. There are a lot of discussions about the extent of monitoring and control over the Un-organized capital market, particularly the market in which investors are referring to the public. In this research, we seek to explain the concept of un-organized capital market by identifying the features of its distinction with its corresponding entity (i.e. un-organized money market). Therefore, by conducting a comparative study under the U.S. law and the comprehensive examination of the un-organized capital market’s situation in Iran, it was found that in a general sense, over the counter market is consistent with un-organized capital market, and that there have been major changes to rules and regulation in this area. Iran Fara Bourse has been established on the basis of High Council and Securities and Exchange Organization’s license as the sole over the counter in Iran, but the organized structure of this company and procedure of its transactions, which is very similar to stock exchange, have particularly led to distinguishing the Fara Bourse from the concept of OTC. This has caused  the regulation of the unorganized capital market to encounter many problems.   کلیدواژه‌ها [English] Capital Market, Money Market, Over the Counter, Unorganized Market, Fara Bourse Co دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه

دانلود فایل

closeمقاله ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال ریسک؛ بیع سهام؛ بیمه؛ تعهد پذیره نویسی؛ پذیره نویسی پرداخته شده است چکیده مقاله مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء می‏کند.  با توجه به روش­های موجود در  بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی، این قرارداد می­تواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیره­نویس  اقدام به تملک اوراق بهادار  می­کند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیره‌نویس منتقل نمی­شود، بلکه با انعقاد قرارداد،  ناشر حق الزام متعهد پذیره‌نویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست می­آورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمی­تواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره‌نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل‌وانتقال مالکیتی در آن  صورت نمی­پذیرد. عنوان مقاله [English] LEGAL NATURE OF THE UNDERWRITING COMMITMENT CONTRACT IN THE CAPITAL MARKET چکیده [English] In accordance with the definition of Article 1 of the Securities Market Act, a commitment is a third party's commitment to purchase securities that have not been sold within the deadline. The publisher intends to transfer the various risks involved in the filing process to a trusted one. In this way, the underwriting contract is the role of insurance finance in the supply of securities. Given the existing methods in the capital markets of different countries to conclude an accrual contract, this contract can have a different legal nature. In selected capital markets, the obligee accepts the acquisition of securities, while in the capital market of Iran, the ownership of the securities is not transferred to the obligated issuer. By concluding the contract, the publisher will be obliged to enter into a secondary contract. Subject to the obligation contained in this contract, the intention of the parties in the form of a contract cannot be accepted. Unlike the current method in the capital market in the selected countries, this type of commitment creates a personal relationship and covenant between the parties and there is no transfer of ownership involved.  کلیدواژه‌ها [English] Risk Transfer, Stock Trading, Insurance, Underwriting Commitment, Subscription دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود فایل

closeمقاله نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

مقاله علمی و پژوهشی " نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری" مقاله ای است در 28 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت مدنی؛ ضرر و زیان؛ خسارت معنوی؛ منافع ممکن­الحصول؛ تعزیرات منصوص شرعی پرداخته شده است چکیده مقاله خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان‌پذیر است. محدودیت اعمال‌شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست‌رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می‌توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی‌تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن‌الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است. عنوان مقاله [English] a criticism of article 14 of criminal procedure law چکیده [English]  In Iranian law and in accordance with Article 14 of the new Criminal Procedure Code, losses resulting from a crime are divided into material, spiritual and possible profits. This Code has made a significant change to some rules on civil liabilities. Having said that, it may be criticized on the ground that it excludes the compensation caused by crimes leading to mulct (Diyah) and authoritative legal Ta’zir from the full compensation principle without providing a comprehensive definition for spiritual losses and without proposing an accurate definition and example for authoritative legal Ta’zir. Claim for spiritual and possible profits losses leads to authoritative legal Ta’zir.  Mulct shall happen in cases in which the sentence is not a financial loss and its compensation is sentenced to be non-financial. The limitation applied by Note2 in Article14 does not include the lost profits in crimes against properties and hence it can be claimed. The authoritative legal Ta’zir instances, based on Narratives, may not include losing possible profits, and in crimes causing retaliation, Haad (punishment by lash), non-authoritative legal Ta’zir of possible profits and spiritual losses, it will be claimed. According to Article14 of new Criminal Procedure Code, the legislator refers to compensation for spiritual losses in a material or other ways.   کلیدواژه‌ها [English] Possible, Profits, Authoritative, Legal, Ta’zir دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی

دانلود فایل

closeمقاله دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق مؤلف؛ قانون حاکم؛ دادگاه صالح؛ کنوانسیون برن؛ کنوانسیون بروکسل پرداخته شده است چکیده مقاله در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها به عنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حل وفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابل کنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن به عنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه به عنوان اصول غیر الزام آور بررسی و این نتیجه حاصل شد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم عنوان مقاله [English] The competent court and the governing law of copyright by reviewing international documents چکیده [English] In the past, the protection of copyright was minimal, and the infringement of the copyright was regarded only as a tort. Conflict of law issues were resolved solely by the territorial approach to intellectual property rights and in accordance with the principle of national treatment. With the advent of the Internet, the availability and use of copyright were uncontrollably accelerated and facilitated, and the possibility of using cross-border copyright as well as the entry of the foreign element caused the complexity of these claims.The ubiquitous infringment of copy right is the result of broadcasting information on the internet and indeed in world that there is no solution for it in existing documents because of its novelty.The two fundamental issues of the governing law and the competent court in this article are aimed at responding to the efficiency or ineffectiveness of the common conflict of law system by studying the provisions of the Berne Convention as the most important document, the Brussels Convention and the ALI and the CLIP principles (as non-binding principles), and it was concluded that The traditional  system of conflict of laws is not enough for this purpose and doesn’t respond the copyright lawsuits and  so we requires a special conflict of law  system.   کلیدواژه‌ها [English] copyright, governing law, competent court, the Bern Convention, Brussels Convention دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395

دانلود فایل

closeمقاله تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395" مقاله ای است در 26 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حادثه غیرمترقبه؛ فورس ماژور؛ عامل داخلی؛ عامل بیرونی؛ قانون بیمه اجباری مصوب 1395 پرداخته شده است چکیده مقاله بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟ بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد. عنوان مقاله [English] An Analysis of Concept of "Fortuitous Event" and its Impact in the Compulsory Insurance Act of 2016 چکیده [English] Section (c) of Article 1 of compulsory insurance act of 2016, put under the law any accident caused by vehicles due to fortuitous events. In legal writings generally fortuitous events considered as force majeure, but this notion of fortuitous events with a lot of compulsory insurance act articles does not seem compatible. Hence, the question arises that "fortuitous events" in the compulsory insurance law, what does it mean and what is its impact? Review of legal writings show that, according to some French lawyers, Force Majeure and Fortuitous Event (Cas Fortuit), have different meaning but, in the writings of our law, such a conceptual distinction was known verbal argument and both, has studied as Force Majeure in general meaning. However, the use of such distinction between force majeure and fortuitous event is very revealing for unambiguous interpretation of compulsory insurance act of 2016. In order to illustrate the effect of this distinction, in the first part of this article, the concept of fortuitous event in general and specific and deficiencies of application of this concept is analyzed, so that in the second part, concept of fortuitous event and its effect is considered in the compulsory insurance act.   کلیدواژه‌ها [English] Fortuitous Event, Force Majeure, Internal Factor, External Factor, Compulsory Insurance Act of 2016 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .