همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای ادبیات زبان فرانسه سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای ادبیات زبان فرانسه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ادبیات زبان فرانسه سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه دوره های ادبی (ادبیات قرون ۱۷ تا ۲۰) ، گرامر پیشرفته، واژه‌شناسی، تحلیل متون، نقد تفسیر، مکاتب ادبی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان فرانسه سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان فرانسه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان فرانسه سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه دوره های ادبی (ادبیات قرون ۱۷ تا ۲۰) ، گرامر پیشرفته، واژه‌شناسی، تحلیل متون، نقد تفسیر، مکاتب ادبی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فارماکولوژی، فیزیولوژی، اصول جراحی و بی‌هوشی دامپزشکی، جراحی عمومی دام‌های بزرگ و دام‌های کوچک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای بافت شناسی مقایسه ای سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای بافت شناسی مقایسه ای سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بافت شناسی مقایسه ای سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه بافت‌شناسی،کالبدشناسی مقایسه‌ای ، جنین‌شناسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه کالبدشناسی پایه، کالبدشناسی مقایسه‌ای، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیولوژی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی، بافت‌شناسی و آناتومی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فارماکولوژی دامپزشکی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فارماکولوژی دامپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فارماکولوژی دامپزشکی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فارماکولوژی دامپزشکی، میکروبیولوژی، سم‌شناسی، بیماری‌های دام، طیور و آبزیان ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای سم شناسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای سم شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته سم شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه سم‌شناسی پایه و دامپزشکی،فیزیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی متابولیسم ، فارماکولوژی و سم‌شناسی دارویی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فیزیولوژی تولیدمثل ،جنین‌شناسی ،مامایی، اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است