همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای پژوهش هنر سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای پژوهش هنر سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته پژوهش هنر سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه تاریخ هنر ایران و جهان، هنر و تمدن اسلامی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته شهرسازی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته شهرسازی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شهرسازی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه نظریه‌ها و اندیشه‌های مطرح در برنامه‌ریزی و طراحی شهری، روش‌ها، شیوه‌ها و سنت‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری، مبانی و اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته معماری سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته معماری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته معماری سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه مبانی نظری معماری ، مبانی نظری معماری پیشرفته، مبانی تکنولوژی معماری، تکنولوژی معماری پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته مدیریت پروژه سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته مدیریت پروژه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مدیریت پروژه سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه نظریه‌ها و روش‌های مدیریت پروژه، فناوری‌های ساخت و سیستم‌های ساختمانی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته بیولوژی و آناتومی چوب سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته بیولوژی و آناتومی چوب سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیولوژی و آناتومی چوب سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب، تشریح و تشخیص چوب تکمیلی، کیفیت چوب و رویشگاه ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته علوم ومهندسی آبخیزداری سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته علوم ومهندسی آبخیزداری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم ومهندسی آبخیزداری سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه مدیریت آبخیز، حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، ژئومورفولوژی،هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، سازندهای دوران چهارم، مهندسی رودخانه، کنترل سیلاب، مدیریت جامع حوزه‌های آبخیزارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته مدیریت و کنترل بیابان سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته مدیریت و کنترل بیابان سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مدیریت و کنترل بیابان سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه مدیریت بیابان، خاک‌های مناطق خشک، رابطه آب، خاک، گیاه و ژئومورفولوژی ،اکوسیستم مناطق بیابانی، فرسایش بادی و کنترل آن، بیابان‌زایی و روش‌های کنترل آن ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته علوم و مهندسی مرتع سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته علوم و مهندسی مرتع سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم و مهندسی مرتع سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه مدیریت مرتع و آبخیز ،اصلاح و توسعه مرتع، مرتعداری، اکولوژی مرتع، تجزیه و تحلیل روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع، جامعه‌شناسی گیاهی، احیای مناطق خشک و نیمه‌خشک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته تولید و بهره برداری شیلات سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته تولید و بهره برداری شیلات سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته تولید و بهره برداری شیلات سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی ، شناسایی آلات و ادوات صیادی تکمیلی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است