جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله پیش‌بینی میزان واردات برنج و ذرت با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

ادامه مطلب

closeمقاله پیش‌بینی میزان واردات برنج و ذرت با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی میزان واردات برنج و ذرت با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث واردات، برنج و ذرت، شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با هدف پیش‌بینی واردات برنج و ذرت، از روش شبکه عصبی مصنوعی و ARIMA استفاده شده و نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گرفته است. به‌منظور انجام این بررسی، داده‌های گمرک ایران در خصوص واردات برنج و ذرت برای سالهای 1360 تا 1383 مبنای محاسبه قرار گرفته است. از داده‌های دوره 1380-1360 به منظور آموزش شبکه و از داده‌های سه سال آخر برای بررسی قدرت پیش‌بینی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که روش شبکه‌ عصبی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با فرآیند ARIMA بوده و قادر است میزان واردات برنج و ذرت را دقیق‌تر پیش‌بینی کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیرعوامل تولید بر تجارت خارجی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیرعوامل تولید بر تجارت خارجی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر عوامل تولید بر تجارت خارجی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عوامل تولید، تجارت، اشتغال، صادرات، واردات پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله به بررسی ترکیب عوامل تولید به لحاظ کاربر یا سرمایه‌بر بودن بر صادرات و واردات فعالیتهای مختلف اقتصاد ایران در سه مقطع زمانی 1370، 1376 و 1382 با استفاده از روش داده – ستانده محاسبه و برحسب قیمتهای ثابت ارائه شده است. فرضیه اساسی مطالعه حاضر این است که در بخشهای مختلف اقتصاد ایران اشتغال زایی صادرات نسبت به واردات بخشها در دوره زمانی مورد بررسی بالاتر است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از نظر به کارگیری عامل کار و سرمایه برای صادرات و واردات بخشها، فعالیتهای اقتصادی ایران بر اساس استفاده از مزیت نسبی عوامل تولید انجام شده است. واردات صنایعی که درصد بالایی از سهم واردات کشور را به خود اختصاص داده اند نظیر صنایع شیمیایی، ماشین آلات و تولید فلزات اساسی، جزو بخشهایی بوده اند که سرمایه بری نسبی صادرات آنها نسبت به واردات بیشتر بوده است. شدت سرمایه بری این صنایع در طول زمان روند نزولی داشته است. صنایعی که سهم بیشتری در صادرات غیرنفتی داشته اند نظیر صنایع چوب و محصولات چوبی، کشاورزی، حمل ونقل، صنایع نساجی و خدمات بازرگانی در زمره فعالیتهایی بوده اند که دارای نسبت سرمایه به نیروی کار پایین تری بوده یعنی نسبتاً کاربر بوده اند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات

ادامه مطلب

closeمقاله ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات

مقاله علمی و پژوهشی " ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات " مقاله ای است در 10 صفحه و با 90 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مقررات صادرات ، مقررات واردات، سازمان جهانی تجارت، اصل رفتار ملی، الحاق، تجارت آزاد پرداخته شده است چکیده مقاله سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی‌رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه‌مدت برای کشور داشته باشد، می‌توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به‌ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیر تعرفه‌ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین‌شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت‌نامه­های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت‌های وارداتی و تشویق صادرات می­پردازیم. عنوان مقاله [English] Legal Dimensions of Iran's accession to the World Trade Organization in the field of export and import regulations کلیدواژه‌ها [English] Export and Import Regulations Act, World Trade Organization, Comparison, Accession, free trade دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قیمت انرژی؛ تجارت دوجانبه؛ شرکای تجاری؛ اثر نامتقارن؛ رهیافت اقتصادسنجی فضایی؛ داده‌های تابلویی پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از مهم‌ترین شرکای تجاری آن یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات تجارت بین¬الملل بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. از این رو، در این مطالعه با استفاده از روش-های مختلف داده¬های تابلویی فضایی به بررسی تاثیر شکاف قیمت انرژی محاسبه شده بر اساس شاخص ساتو و دچزلپرته بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری طی سال‌های 2016-2000 پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که اثر سرریز فضایی در روش دوربین فضایی مورد تأیید قرار گرفته و قیمت انرژی تأثیر منفی و معنادار بر ارزش واردات ایران از شرکای تجاری آن داشته، به طوری که افزایش شکاف قیمت‌انرژی منجر به کاهش بیشتر واردات ایران از شرکای تجاری شده است. همچنین متغیرهای شاخص تشابه دو کشور و نرخ مؤثر حقیقی ارز دارای اثرگذاری منفی و معنادار بر ارزش واردات ایران از شرکای تجاری عمده هستند. علاوه بر این، نتایج آزمون والد بیانگر نامتقارن بودن اثر شکاف قیمت انرژی در دوره زمانی مورد مطالعه است. عنوان مقاله [English] The Impact of Energy Price Gap on the Import Value of Iran from Major Trade Partners: Spatial Panel Data Approach چکیده [English] The relationship between energy price gap and import value of Iran from major trade partners is one of the main issues in international trade literature and has been considered empirically in recent years. So, in this paper by using Sato and Dechezleprˆetre index, the energy price gap has been calculated and then, the empirical model has been estimated between Iran and major trade partners during 2000-2016. The empirical findings of this study reveal that the spillover effect has been confirmed for spatial Durbin model. Moreover, the energy price gap has negative and significant impact on the import value of Iran from main trade partners. In other words, with increase of energy price gap, the import of Iran from its major trade partners decreases. The other findings of this paper indicated that the similarity index and real effective exchange rate variables have negative and significant impact on the import value of Iran from main trade partners.  Moreover, energy price gap between Iran and major trade partners during the period of study is asymmetric. That means the increase and decrease effects of energy price gap on the import value of Iran is not equal.    کلیدواژه‌ها [English] Energy Prices Gap, Bilateral Trade, Asymmetry Effects, Spatial Econometrics دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه" مقاله ای است در 21 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تجارت بین الملل؛ مدل جاذبه؛ داده‎های تابلویی؛ روش اثرات ثابت و ایران پرداخته شده است چکیده مقاله نظر به وجود محدودیت های تجاری، بررسی آثار حمایت گرایی تجاری ضروری است. در این راستا، توابع صادرات و واردات کشور بر اساس الگوی تعمیم یافته جاذبه با استفاده از داده های تابلویی 84 شرکت تجاری ایران طی دوره پنج ساله (2001-2005) و از طریق روش موسوم به اثرات ثابت، برآورد می شود. یافته ها حاکی از آن است که کاهش شاخص حمایت گرایی ایران و شرکایش به طور هم زمان، هر چند به افزایش صادرات و واردات کشور (هر دو) می انجامد و درصد افزایش صادرات نیز بیشتر از درصد افزایش واردات است، اما افزایش ارزش (ارزی) واردات به مراتب بیشتر از افزایش ارزش (ارزی) صادرات می باشد، که در نتیجه تاثیری منفی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران خواهد داشت. این نتیجه برای مقادیر مختلف فرضی اما محتمل شاخص ذکر شده، از عدد 1 (آزادی کامل تجاری) تا عدد 2.5، بررسی و مشاهده شد، که در شرایط کنونی، کاهش حمایت تجاری به بدتر شدن تراز تجاری غیر نفتی کشور می انجامد. عنوان مقاله [English] An investigation of Cost and Benefit Analysis of Trade Protection in Iran with Gravity Model چکیده [English] Given the trade limitations, the evaluation of its effects is necessary. Therefore, export and import functions of Iran with 84 trade partners are estimated, based on an extended gravity model with panel data (for the time period of 2001 to 2005), by the so called fixed effect method. Our findings indicate that the simultaneous reduction of Iran's and its trade partners' protection indexes will increase both export and import of Iran and the percentage increase in export is more than that of import. But the increase in import is much more than that of export, meaning that Iran’s non-oil trade balance will deteriorate. This was considered for different hypothetical but probable levels of protection index of 1 (full free trade) till 2.5 and observed that, in present situation, reduction of level of protection would worsen Iran’s non-oil trade balance. کلیدواژه‌ها [English] International Trade, gravity model, panel data, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی" مقاله ای است در 45 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آب مجازی؛ محصولات صنعتی؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه کشورهای کم آب در تعیین راهبردهای بلندمدت تولیدی خود به رویکرد تجارت آب مجازی توجه ویژه‌ای دارند. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر تحلیل وضعیت آب مجازی در تجارت محصولات صنعتی با شرکای مختلف تجاری ایران است که از روش شاخص‌های فنی- پایه و داده‌های طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 93-1390 استفاده شده است. در این راستا، با توجه به تعداد زیاد کشورهای شریک تجاری، 20 کشور با سهم بالای 95 درصدی در تجارت، انتخاب گردید و روند صادرات و واردات آب مجازی در مورد آن‌ها بررسی شد. نتایج نشان داد که روند خالص صادرات آب مجازی وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. چنان‌که خالص صادرات آب مجازی از 112- میلیون مترمکعب در سال 1390 به 115 میلیون مترمکعب در سال 1393 رسیده است. به بیان دیگر، بخش صنعت از واردکننده خالص آب مجازی به صادرکننده خالص آب تبدیل شده است. همچنین بیشترین صادرات و واردات آب مجازی به ترتیب با حجم 119 و 99 میلیون مترمکعب مربوط به کشور امارات متحده عربی و چین بوده است. اطلاعات حاصل شده براساس یافته‌های تحقیق می‌تواند برای اصلاح روابط و ترکیب تجاری محصولات صنعتی در راستای حفظ منابع آبی استفاده گردد. عنوان مقاله [English] The Assessment of Iran’s Industrial Products Trade with Other Countries from the Perspective of Virtual Water چکیده [English] Todays, the low water countries have specific attention to the virtual water trade for determination of their long-run strategies. Therefore, the purpose of this study is to analyze the situation of the virtual water in Iranian industrial products trade with its partners using method of basic-technical indicators. The data have been collected from statistical center of Iran for firms with 10 or more employees during 2011-2014. In this regard, due to the large number of trade partners, 20 countries with more than 95% proportion in trade have been selected and the process of export and import of the virtual water was studied for them. The results show that the net virtual water export trend has had undesirable situation, where the net export of virtual water from -112 million m3 at 2011 have raised to 115 million m3 at 2014. In other words, the industrial sector has turned up to a net exporter of the virtual water. Also, the most import and export of the virtual water has allocated to United Arab Emirates and China with volume of 119 and 99 million m3, respectively. Hence, as policy implication, considering the water resources in industrial products trade is necessary. کلیدواژه‌ها [English] virtual water, Industrial Products, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر

ادامه مطلب

closeمقاله اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر

مقاله علمی و پژوهشی " اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر" مقاله ای است در 28 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اقتصاد ایران؛ الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه؛ مهاجرت؛ نیروی کار ماهر؛ وجوه ارسالی پرداخته شده است چکیده مقاله مهاجرت بین‌المللی نیروی کار یکی از پدیده‌های مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشورهای مختلف است. ارزیابی اثرات مهاجرت می‌تواند امری مفید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر و در قالب دو سناریوی خروج ده درصدی و ورود ده درصدی نیروی کار ماهر، به این امر پرداخته شده‌است. نتایج سناریوی اول حاکی از آن‌است که خروج نیروی کار ماهر از ایران اثر منفی بر تولید و صادرات و اثر مثبت بر قیمت‌ها و واردات در اکثر بخش‌های اقتصادی و هم‌چنین در سطح کلان می‌گذارد. چنانچه خروج نیروی کار همراه با بازگشت وجوه ارسالی باشد، اثر منفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی کمتر می‌گردد. علاوه براین وجوه ارسالی، افزایش درآمد و رفاه خانوار را به دنبال دارد. سناریوی دوم نشان می‌دهد که ورود نیروی کارماهر از کشورهای توسعه یافته به ایران، اثرات مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر بخش‌های مختلف و بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذارد. به‌طوریکه تولید و صادرات را افزایش داده و واردات کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. عنوان مقاله [English] Impacts of Skilled Labor Migration on Macroeconomic Variables in Iran: Using a CGE Model چکیده [English] International labor migration is one of the most important and effective socio-economic phenomena that exists in different countries. This phenomenon can have economic impacts on the destination and sending countries. Assessment of these effects can be useful for economic decision making. So, in this paper using a regional computable general equilibrium model (base year 2011), we have addressed the impacts of international labor migration with special attention to the issue of worker’s remittance. To this purpose, we analyzed two different scenarios: 1) ten percent outflow of skilled labor from Iran and 2) ten percent inflow of skilled work force to Iran. The results of the first scenario show that labor outflow negatively impacts on production and exports and positively impacts on prices and imports at the macro and sectoral levels. The negative effects on economic variables will be reduced if the work force outflow combined with remittances. Quantitative results also indicate that remittances improve the income and welfare of households. According to second scenario, inflow of labor increases the sectoral exports and production and decreases imports and prices (macro and sectoral). کلیدواژه‌ها [English] CGE Model, Skilled Labor, migration, Remittances, Economy of Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی

ادامه مطلب

closeمقاله تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی" مقاله ای است در 33 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  واردات و صادرات کالا؛ تقاضای ورود کشتی؛ بندر شهید رجایی؛ شبیه‌سازی؛ تکنیک همبستگی با وقفۀ گسترده؛ الگوی تصحیح خطا پرداخته شده است چکیده مقاله حمل و نقل دریایی مهمترین روش ارتباط تجاری اقتصاد ایران با جهان است و بندر شهید رجایی بیشترین سهم را در این شیوه حمل و نقل در میان کلیه بنادر کشور به خود اختصاص می‌دهد. مطالعات در حوزه جریان تجارت عموماً در سطح کلان انجام می‌شوند و واحد بررسی آنها معمولاً ارزش ریالی و دلاری تجارت است. در حالیکه بررسی تقاضای ورود کشتی به بنادر نیز در سطح خرد انجام می‌گیرد و واحد بررسی نیز معمولاً میزان تناژ یا تعداد شناور وارد شده به بندر است. در این مطالعه با تدوین یک الگوی اقتصادسنجی تلاش شده است ارتباطی میان لایه کلان و خرد در حوزه تجارت و حمل و نقل دریایی ایجاد شود و امکان بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر روی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی مورد بررسی قرار گیرد. در تخمین روابط از روش خود رگرسیون باوقفۀ گسترده استفاده شده است و روابط با استفاده از سری زمانی فصلی از ابتدای سال 1381 تا فصل دوم سال 1389 برآورد شده¬است. در نهایت معادلات الگو در قالب الگوی تصحیح خطا تنظیم شده است. الگو شامل 18 معادله است که معادلات رفتاری الگو شامل معادلۀ صادرات کالای غیرنفتی، تقاضای واردات کالا و توابع مربوط به تقاضای ورود کشتی به تفکیک نوع کالا بوده¬است. نتایج حاکی از آن است که شوک مثبت تولید (دستسابی اقتصاد به رشد 8 درصدی) بیشتری تاثیر را بر جذب ورود کشتی غیرنفتی به بندر شهید رجایی دارد. افزایش درآمد نفتی تاثیر مثبت ضعیفتری بر جذب کشتی غیرنفتی به بندر دارد. افزایش نرخ ارز با توجه به تاثیر محدود بر صادرات و تاثیر منفی بر واردات باعث کاهش تقاضای ورود کشتی به بندر می‌شود و در نهایت بهبود 10 درصدی عملکرد بندر در ارایه سرویس به کشتی‌های وارده در مقایسه با بنادر رقیب، منجر به افزایش 5.7 درصدی ورود کشتی فله به بندر شهید رجایی می‌شود. در مراتب بعدی جذب کشتی‌های کالای عمومی، فله مایع و کانتینری به ترتیب با 4.7، 3.5 و 1.7 درصد قرار می‌گیرند. عنوان مقاله [English] Developing an Econometric Model to Simulate Ship Entrance Demand to Shahid Rejaee Port چکیده [English] Maritime transportation is the most important Iran’s trade routine with the world and Shahid Rajaee Port has the largest share of it. Trade studies generally focus on monetary values in macro level which is not directly applicable for port authorities that should handle this trade in tonnage. In this study, we have tried to develop an econometric model to relate trade in macro level to port demand in micro level. By this kind of modeling it is possible to evaluate the impact of macroeconomic fluctuations on port demand. In econometric estimations, ARDL technic based on seasonal time series from 1381 to the second quarter 1389 has been used and an error correction model has formed. Model behavioral equations include the non-oil exports of goods, demand for imports of goods and entrance demand functions by ship type. The results of model simulations show that a positive shock in GDP (achieving economic growth of 8 per cent) has the most important impact on absorption of non-oil ships to the port of Shahid Rajaee. Increase in oil revenues has a weak positive impact on the absorption of non-oil vessel to the port. Given the limited impact of Rial depreciation on export and negative effect on import, Rial depreciation reduces ship entrance demand to port. Finally, 10 percent improvement in port performance in servicing of incoming ships respect to competitors (reducing relative Ship Port Time), leads to 5.7% increase in absorption of bulk ships in comparison with 4.7%, 3.5% and 1.7% increase for general cargo, liquid bulk and container ships respectively. This reflects Shahid Rejaee port potential to attract more bulk vessels by performance improvement. کلیدواژه‌ها [English] Imports and Exports of Goods, Ship Entrance Demand, Shahid Rejaee Port, Simulation, Autoregressive–Distributed Lag (ARDL), Error Correction Model (ECM) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران" مقاله ای است در 33صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات‌بندی الکترونیکی، کالاهای دیجیتالی، تجربه کشور‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله  در تجارت الکترونیکی گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور داراییهای جدید، شیوه ثبت و پرداخت الکترونیکی مباحث مهمی هستند. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف کنندگان می‌توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند. تجارت الکترونیکی با وجود قوانین بین المللی مشخص، مالیات بر واردات را بهبود می‌بخشد. درکوتاه مدت، معافیت بر تجارت الکترونیکی کاهش اندکی بر درآمدهای مالیاتی داشته ولی در بلندمدت هزینه های زیادی در بردارد. در این راستا انجام اقداماتی از سوی دولت جهت شناسایی شرکتها، مشاغل، ثبت فروشگاههای اینترنتی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی در جمع آوری مالیاتها و قوانین بین المللی سبب افزایش درآمدها و گسترش تجارت می شود. از این رو لازم است به سادگی قوانین، توانایی اجرا، سازگاری، جلوگیری از وصول مالیات بیشتر، نبودِ تبعیض و امنیت مبادلات توجه شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert صدور پروانه استاندارد برای ۴۱ محصول دانش‌بنیان

ادامه مطلب

closeصدور پروانه استاندارد برای ۴۱ محصول دانش‌بنیان

معاون مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد از افزودن پروانه‌های جدید به سبد استاندارد کشور خبر داد و گفت: در همین چارچوب برای ۴۱ محصول متنوع این حوزه پروانه سی.ا.سی (COC) و سی.او.پی (COP) صادر شد. سید سعید میرنظامی مدنی روز دوشنبه در نشست تخصصی تبیین روند اجرای نظام استاندارد سازی محصولات دانش بنیان در همدان اظهار داشت: ۱۷ پروانه در سال ۹۶ و بقیه در سال قبل و سالجاری برای محصولات دانش بنیان صادر شده است. این محصولات شامل سامانه های جراحی هوشمند، تجهیزات پزشکی، صنایع نفت و گاز، نازل های سی.ان.جی و صنایع مخابراتی است که برای نخستین بار پروانه استاندارد سی.او.سی و سی.او.پی دریافت کردند. وی اضافه کرد: اعطای پروانه نشان استاندارد محدود به استاندارد اجباری و تشویقی نیست و موارد جدیدی به سبد استاندارد سازی کشور افزوده شده است. میرنظامی مدنی ترویج و افزایش پوشش استاندارد را از سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: کاهش واردات، افزایش صادرات و توسعه اقتصاد بدون نفت مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. به گفته وی توجه به محصولات دانش بنیان می تواند کمک بزرگی به تحقق اقتصاد مقاومتی کرده و از صادرات تک محصولی کشور بکاهد. میرنظامی مدنی با اشاره به بالا بودن نرخ رشد تولیدات علمی در کشور و مطلوب نبودن رشد اقتصادی و توسعه صنعتی خاطرنشان کرد: این فاصله ایجاد شده نشان دهنده موفق نبودن ما در تجاری سازی دانش است. وی تاکید کرد: یکی از اهدف سازمان ملی استاندارد بهبود فضای کسب و کار است و براساس تفاهم نامه صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، گواهینامه های سی.او.سی و سی.او.پی طبق ساز و کار معینی برای محصولات دانش بنیان صادر می شود. گواهینامه انطباق سی.ا.سی به محصولات دانش بنیانی اعطا می شود که با یک استاندارد ملی، منطقه ای، جامعه ای و یا کارخانه ای مطابقت داشته باشد. گواهینامه سی.ا.پی به آن دسته محصولات دانش بنیان داده می شود که با هیچکدام از انواع استاندارد مطابقت نداشته و محصولی جدید باشد که گواهینامه مورد نظر بر اساس ویژگی های محصول و خود اظهاری تولید کننده صادر می شود.

more_vert مقاله تعیین مزیت نسبی چای در استان گیلان

ادامه مطلب

closeمقاله تعیین مزیت نسبی چای در استان گیلان

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین مزیت نسبی چای در استان گیلان" مقاله ای است در 20 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مزیت نسبی، چای، منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی، قیمت سایه‌ای، ارز پرداخته شده است چکیده مقاله ایران با جمعیتی حدود یک درصد از کل جمعیت دنیا حدود پنج درصد مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده است. مصرف سرانه کشور 1550 گرم است که 50 درصد آن در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تأمین می‌شود. در این نوشتار به بررسی مزیت نسبی تولید چای در استان گیلان پرداخته شده است. داده‎های جمع‌آوری شده در مورد چای‌کاران استان گیلان مربوط به سال زراعی 1382-1381 است و برای تعیین مزیت نسبی چای از سه معیار منفعت خالص اجتماعی ، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی استفاده شده و برای محاسبه نرخ سایه‌ای از روشهای برابری قدرت خرید نسبی، برابری قدرت خرید مطلق و روش فائو استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که گیلان نسبت به کشورهای هند و امارات متحده عربی به‌عنوان صادرکننده‌های چای به ایران دارای مزیت نسبی است و از نظر صادرات نسبت به کشورهای انگلستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان و اوگاندا دارای برتری نسبی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی اثر اقتصادی درآمدهای مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی اثر اقتصادی درآمدهای مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی اثر اقتصادی درآمدهای مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت در ایران: یک تحلیل تجربی (1383 – 1357)" مقاله ای است در 29 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیاتها، مخارج جاری دولت، تولید ناخالص داخلی، مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شده است چکیده مقاله نظام مالیاتی دست کم به دو دلیل در فرآیند توسعه اهمیت دارد، اول اینکه در مواقع لازم می‌تواند نقش پس‌انداز را در تأمین هزینه‌های توسعه‌ای داشته باشد. دوم، در راستای تعدیل نابرابری توزیع درآمد که در فرآیند توسعه تقریباً اجتناب ناپذیر است، مهم‌ترین ابزار است. هدف این مقاله، ارائه تصویری از نظام مالیاتی در رابطه با تأمین هزینه‌های جاری دولت در اقتصاد است. پس از مقدمه در ارتباط با ساختار مالیاتی کشور، به ترکیب درآمدهای مالیاتی پرداخته شده زیرا هدفهای سیاست مالیاتی در ترکیب نوع مالیاتها که از منابع دریافتی آن شکل می‌گیرد، نقش مهمی دارد. در نوشتار حاضر در مورد ساختار مالیاتی ایران که سهم در خور توجه آن، مالیاتهای غیرمستقیم است و جزء اصلی آن را مالیات بر واردات تشکیل می‌دهد، بحث و بررسی شده است. همچنین برای تأمین مخارج عمومی دولت و اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده که مالیات در گردش خالص فعالیتهای اقتصادی است و مبنای وسیع‌تری دارد پیشنهاد شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله محاسبه و تحلیل شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی تولید دانه های روغنی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله محاسبه و تحلیل شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی تولید دانه های روغنی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " محاسبه و تحلیل شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی تولید دانه های روغنی در ایران در سال 1382" مقاله ای است در 12 صفحه و با 5 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مزیت نسبی، دانه های روغنی، مزیت کارایی، مزیت مقیاس پرداخته شده است چکیده مقاله پایین بودن ضریب خودکفایی تأمین روغن نباتی در ایران و ارزبری فراوان واردات روغن خام و کنجاله یکی از مشکلات عمده در اقتصاد کشور است که با شناسایی مناطق مستعد جهت کشت دانه های روغنی و برنامه ریزی صحیح در این زمینه می توان این ضریب را بهبود و مشکلات به وجود آمده را کاهش داد. مهم ترین شاخصهای قابل استفاده در خصوص شناخت مناطق مستعد و رتبه بندی آنها در تولید محصولات کشاورزی، شاخصهای مزیت نسبی است. در این مقاله جهت اولویت بندی استانها به منظور تولید دانه های روغنی (آفتابگردان روغنی، پنبه دانه، سویا و کلزا) از شاخصهای مزیت کارایی(EAI)، مزیت مقیاس (SAI) و میانگین هندسی این دو (AAI) در سال 1382 استفاده شده است . این شاخص ها شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی بوده و براساس سهم عملکرد و سهم سطح زیرکشت محصول در استان نسبت به کل کشور محاسبه می شود. با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخصها مناسب ترین استانها برای کشت پنبه دانه خراسان شمالی و اردبیل، برای آفتابگردان روغنی، گلستان و مرکزی و برای کلزا و سویا اردبیل است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert نرم افزار نقاشی و طراحی پیشرفته SpeedyPainter

ادامه مطلب

closeنرم افزار نقاشی و طراحی پیشرفته SpeedyPainter

نرم افزار نقاشی و طراحی پیشرفته  SpeedyPainter v3.3.2  یک برنامه نقاشی کم حجم و متن باز SpeedyPainter نرم افزار مفیدی برای افرادی است که می خواهند طرح های ارجینال ایجاد کنند. هدف این برنامه فراهم کردن تمامی ابزارهای اساسی است که شما بتوانید با استفاده از ان ها تخیل و مهارت های خود را به خوبی به کار ببندید. در ویندوز ابزاری برای طراحی و ایجاد تغییرات روی فایل های تصویری وجود دارد، اما این ابزار که همان paint است، امکانات حرفه ای برای خلق یک طرح با کیفیت مطلوب را ندارد. اینجاست که speedy painter به کمک شما می آید تا ایده آل هایتان را به تصویر بکشید. این نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده و از منابع گرافیکی OpenGL استفاده می کند. در این نرم افزار قابلیت کنترل سایز قلم در اختیار شماست تا خطوط و نقاشی خود را به دلخواه رسم کنید. با این ابزار شما قادر خواهید بود کامپیوتر خود را به یک بوم نقاشی تبدیل کنید. با انواع قلم مو ها، رنگ ها و ابزارهای دیگر نقاشی. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بتواند فشار قلم شما را اندازه گیری و کنترل نماید و از فشار اضافه قلم و کدری طرح بکاهد. همچنین این نرم افزار کتابخانه بی نظیری از براش های مختلف دارد. قابلیت های کلیدی نرم افزار SpeedyPainter:- مشخصات مرجع و بهبود حرکات قلم روی بوم- تماشای دموی کار خود- تبدیل نقاشی خود به یک فرمت ویدیو به منظور آپلود آن در یوتیوب!- دارای لایه های چندگانه- قابلیت تغییر مقیاس حرکات قلم با توجه به فشار وارد شده روی قلم- پشتیبانی از digitizers Wacom- پخش جدد فرآیند طراحی- واردات / صادرات فرآیند طراحی- بارگیری اکثر فرمت های رایج عکس- چرخش بوم- فلیپ بوم- انتخاب ماسک های مورد نظر- کراپ کردن تصویر- وجود کتابخانه ای از قلم های مختلف- قابلیت تبدیل پروسه ی رسم نقاشی به یک ویدئو- پشتیبانی از اکثر فرمت های رایج تصویری- تنظیم سایز و ویژگی های قلم- وارد کردن و بازدهی نقاشی- نمایش پروسه ی نقاشی- قابلیت آپلود در یوتیوب- کم حجم و متن باز- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز

more_vert مقاله ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شدت انرژی؛ قیمت انرژی؛ ویژگی‌های صنایع؛ الگوی GMM پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر ویژگی‌های صنایع طی دوره زمانی 86-1374 با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. نتایج نشان می‌دهد هر یک از شاخص‌های شدت سرمایه‌بری، شدت کاربری، شدت تعمیرات‌بری، شدت صادرات بری، شدت سرمایه¬گذاری فاوا اثر مثبت و معنادار بر شدت انرژی دارند. شدت واردات تکنولوژی نیز اثر مثبت بر شدت انرژی دارد که به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین آیتم¬های خطی و غیر خطی اندازة صنعت، اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارند. به عبارت دیگر، رابطة یکنواخت کاهشی بین اندازة صنعت و شدت انرژی برقرار است. علاوه بر آن، قیمت انرژی اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارد. عنوان مقاله [English] The investigating of industries Characteristic on Energy Intensity in Iranian Producing Industries چکیده [English] This paper identifies major determinants of energy intensity in Iranian industries concentrating on industries Characteristic using GMM method, during 1374-86. The findings show that the capital intensity, labour intensity, repaired intensity, exported intensity and ICT intensity have positive and significant effect on energy intensity. Although, technology imported intensity has positive effect on energy intensity that is not significant. Likewise, both linear and non- linear items of industry size have positive and significant effect on energy intensity. Also, energy price affect on energy intensity negatively, as expected. کلیدواژه‌ها [English] energy intensity, Energy Price, Industries Characteristic, GMM Method دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی " مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پدیدارشناسی پیام تبلیغاتی، تبلیغات چاپی، عوامل موثر محتوایی، نگرش به برند، نگرش به تبلیغات پرداخته شده است هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی است. در این تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این مطالعه کارمندان شرکت آی سودا به عنوان مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفتند که با انجام مصاحبه با 4 نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تایید پایایی تحقیق در این مطالعه به داده های خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین از تکنیک ممیزی نیز استفاده گردیدو جهت ارزیابی اعتبار از روش زاویه بندی استفاده شده است. نتایج حاصل از استخراج مفاهیم و مقوله ها و مضمون های حاصل از 4 مصاحبه با مدیران و فعالان صنعت شکلات، منجر به شناسایی متغیرها (مضمون ها) و مولفه های هر متغیر از دید فعالان و مدیران صنعت شده است. همچنین، با توجه به اینکه تمامی مصاحبه¬شوندگان از جمله فعالان در شرکت آی سودا می¬باشند، لذا کدهای به دست آمده حاصل از مصاحبه آزمودنی ها، قابلیت اتکای بیشتری پیدا می کنند. 9 مولفه تعیین کننده متغیر (مضمون) محتوای پیام تبلیغاتی شامل موارد ذیل است: نگرش به صنعت تبلیغات، نگرش به برند، نگرش به صنعت تولید، نگرش به بازار، نگرش به بسته بندی، نگرش به واردات، نگرش به صادرات، نگرش به خرید، نگرش به مصرف. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران " مقاله ای است در 25 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  صادرات غیرنفتی؛ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی؛ ایران؛ صادرات صنعت؛ صادرات کشاورزی پرداخته شده است چکیده مقاله نظر به اینکه تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، در ادبیات رشد اقتصادی، به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد توجه خاصی شده است. در میان انواع روش‌های تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، توسعة صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. در این نوشتار تجزیه و تحلیل اثر رشد صادرات غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی وکل، همچنین رشد صادرات به تفکیک بخش‌های کشاورزی و صنعت بر ارزش افزودة این بخش‌ها صورت می‌گیرد، این بررسی برای سال‌های 88-1353 با استفاده از الگوی رشد فدر برای کشور ایران انجام گرفت. مدل مورد استفاده مدل خطی ساده می‌باشد و برآوردها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. براساس نتایج بررسی‌ها، صادرات غیرنفتی ایران بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور تأثیر معناداری ندارد. در بخش کشاورزی نیز صادرات این بخش تأثیر معناداری بر رشد ارزش افزودة آن نداشته، ضمن اینکه صادرات سایر بخش‌های غیرنفتی و همچنین صادرات نفت نیز بر ارزش افزوده این بخش اثری نداشته است، ولی ارزش افزودة بخش صنعت علاوه بر اینکه از صادرات همان بخش تأثیر پذیرفته از صادرات سایر بخش‌های غیرنفتی و همچنین صادرات نفت نیز منتفع گردیده که در این میان تأثیر صادرات غیرنفتی سایر بخش‌ها به جز بخش صنعت بیشتر از دو بخش دیگر بوده است. عنوان مقاله [English] The Effect of the Growth of Non – Oil Exports on the Growth of Gross Domestic Products چکیده [English] In the literature on economic growth, foreign trade is regarded as a growth factor since it is an effective factor in forming a country’s economy and is capable of influencing all economic sectors. Among different foreign trade approaches, such as export and import, development of non-oil exports is one of the most important economic and political issues which enjoys top priority not only for the sake of absorbing foreign currency, but in terms of providing employment opportunities in the country. In this paper, the main discussion is around the analysis of the growth effect of non-oil exports on the domestic non-oil GDP growth and also export growth in separate sectors of agriculture and industry on domestic GDP of these sectors during 1974-2009 using Feder growth model in Iran. The findings of the study show that non-oil exports of Iran have no significant effect on the growth of non-oil GDP. It is also seen that agricultural export has no meaningful effect on its GDP growth, while it is not benefitting from the export of other non-oil sectors and oil exports. While GDP of industrial sectors is influenced by the exports of this sector, it is also benefiting from the exports of non-oil sectors and oil exports, among which the effect of other non-oil sector’s exports surpasses the other two sectors. کلیدواژه‌ها [English] Non-oil Export, Non-Oil Gross Domestic Product, Iran, Industrial Export, Agricultural Export دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL" مقاله ای است در 33 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شاخص قیمت سهام؛ عدم‌تقارن؛ الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیع‌شده غیرخطی؛ نرخ ارز پرداخته شده است چکیده مقاله بازار سهام، یکی از بارزترین نمونه‌های بازارهای مالی است که شناخت ماهیت، نحوه عملکرد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این بین، بازار ارز می‌تواند به عنوان یک رقیب برای بازار سهام در نظر گرفته شود و بسته به صادرات¬ یا واردات¬محور بودن اقتصاد، بر کشور و بازار سهام اثرگذار باشد. پژوهش‌های انجام‌شده‌‌ی تجربی اثرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را در هر دو شکل مثبت و منفی نشان¬ داده¬اند، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در دوره‌ی زمانی 3/1396-1/1380 با استفاده از داده‌های فصلی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، الگوی خود¬رگرسیونی با وقفه توزیع شده‌ی غیرخطی برآورد شده و تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نقدینگی حقیقی و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر شاخص قیمت سهام بررسی گردید. نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که کاهش نرخ ارز اثر مثبت و معناداری در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام دارد، اما افزایش نرخ ارز در هر دو دوره اثر معناداری بر بازار سهام نداشته است. بنابراین نرخ ارز اثر نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد. عنوان مقاله [English] Analyzing the Asymmetric Effects of Exchange Rate on the Stock Price Index of Tehran Stock Exchange: the NARDL Approach چکیده [English] The stock market is one of the most prominent examples of financial markets, which has always attracted economists’ attentions in terms of understanding its nature, the mode of its performance, and factors affecting it. Meanwhile, the foreign exchange market can be considered as a competitor for the stock market and, depending on the export or import-based nature of the economy, may affect the country and the stock market differently. Empirical research has indicated positive and negative effects of the exchange rate on stock price index. Therefore, considering the significance of this issue, the aim of this study was to analyze the asymmetric effects of the exchange rate on stock price index in the period of 2001/1-2017/3using seasonal data for Iran's economy. To this end, the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model was estimated and the effects of exchange rate, interest rate, real liquidity and consumer price index on the stock price index were investigated. The results show that the decrease in the exchange rate has a positive and significant effect on the stock price index in the short and long-run, but the increase in the exchange rate in both periods has not significant effect on the stock market. Therefore, the exchange rate has an asymmetric effect on the stock price index. کلیدواژه‌ها [English] Stock Price Index, Asymmetry, Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL), Exchange rate دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ سیاست‌های مالیاتی؛ همجمعی؛ برنامه پنجم توسعه پرداخته شده است چکیده مقاله تاکید بر سرمایه‌گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره از جایگاه ویژه‌ای در بین نظریه پردازان، برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی برخوردار بوده است و کشورهای توسعه یافته همواره پیشرفت خود را مرهون گسترش و انباشت فزاینده سرمایه‌های خود بوده اند. در این راستا دولت‌ها با شناخت دقیق رفتار سرمایه گذاران در خصوص هر یک از ابزارهای سیاستی و به ویژه مالیات‌ها، به فرآیند تعمیق و تشکیل سرمایه‌های جامعه و در نتیجه پیمودن مسیر بهبود، ترقی و رشد اقتصادی کمک شایان توجهی نموده اند. در این مقاله با توجه به نقش کلیدی دولت و سیاست‌های مالیاتی به بررسی عوامل تعیین‌کننده رفتار  سرمایه گذاران در محیطی متاثر از سیاست‌های مالی دولت در الگویی پویا پرداخته می‌شود تا بدین ترتیب دولت با اعمال سیاست‌های مالیاتی مقتضی با رفتار سرمایه گذاران، شرایط مناسبی برای تولید بیشتر و رشد بالاتر در طی برنامه پنجم توسعه فراهم آورد. اطلاعات مورد استفاده در تحقیق فوق دوره زمانی 1338 تا 1386 را در بر می‌گیرد و با بکارگیری مدل تصحیح خطای برداری نوع و میزان تاثیرگذاری هر یک از تعیین کننده‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که در بلند مدت همبستگی پویای بین سرمایه‌گذاری و مالیات‌ها معکوس بوده و نیز سرمایه گذارن نسبت به سیاست‌های مالیاتی دولتی حساس می‌باشند. همچنین افزایش تولید داخلی (یا تقاضای داخلی) در کنار واردات کالاهای سرمایه‌ای تاثیر مثبت قابل توجهی بر روند تغییرات سرمایه‌گذاری دارد. در ضمن اینکه تاثیر نرخ سود بانکی و تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی می‌باشد. علاوه بر این اهداف مالیاتی در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه هم راستا با انباشت سرمایه بخش خصوصی نبوده و دستیابی به اهداف تعیین شده مالیاتی موجب کاهش چشمگیر در سرمایه‌گذاری خواهد شد. لذا مقتضی است که دولت در خصوص اعمال سیاست فوق تجدید نظری جدی انجام دهد. عنوان مقاله [English] An Investigation on the Effect of Taxes on the Private Investors’ Behavior: With an Emphasis on Tax Policy in the Fifth Development Plan چکیده [English] Emphasizing on investment as an engine of economic growth and economic development always has a special place among theorists, planners and economic policy makers. So, developed countries owe their progress due to the increasingly expansion and accumulation of their investments. In this direction, governments by having precise knowledge about the behavior of investors on policy instruments specially taxes have been remarkable role on the process of capital deepening and formation in the way of economic recovery, progress and growth. In this paper, according to the key role of government on capital formation, the determinants of investors’ behavior in a dynamic model are investigated. Therefore, government is able to apply appropriate tax policies to provide suitable conditions for improving production level and growth rate during the fifth development plan. The data used in the study covers the period from 1338 to 1386 (1959 to 2007). Using a vector error correction model, the influences of each determinant on investment in the Iranian economy is estimated. The results of this estimation indicate that taxes have reverse correlation with investment in the long run dynamics, and investors are sensitive to the government's tax policies. Also, an increase in domestic production (or domestic demand) and capital goods import have significantly positive impact on private investment. In addition, the impact of interest rate and inflation on private investment are negative. Furthermore, tax purposes intended in the Fifth Development Plan is not along the way with the private sector capital accumulation. So, achieving the taxation goals set by the government during the fifth development plan will reduce investment notably. Therefore, it is appropriate that the government seriously revise the implementation of tax policies during the fifth development plan. کلیدواژه‌ها [English] Private Investment, Tax Policies, Co-integration and Fifth Development Plan دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert رفع انحصار یا حذف آموزش زبان انگلیسی؟

ادامه مطلب

closeرفع انحصار یا حذف آموزش زبان انگلیسی؟

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در نشست تخصصی به بررسی طرح رفع انحصار یا حذف آموزش زبان انگلیسی پرداخته است. امروزه آموزش زبان های خارجی به دلیل توسعة اطلاعات،فناوری وارتباطات و مراودات علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورها به صورت یک اولویت درآمده است که همواره این موضوع مورد توجه آموزش و پرورش بوده است و به تفصیل در اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش به آنها اشاره شده است. به عنوان نمونه در راهکار 5-1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه درسی اشاره شده است و در سند برنامه درسی ملی، به صراحت بیان شده است که آموزش زبان­ های خارجی به عنوان دهمین حوزه از 11 حوزه تربیت و یادگیری، بستر مناسبی را برای درک، دریافت، تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری فراهم می سازد سؤال این است که آیا آموزش زبان های خارجی در اسناد بالادستی و قوانین آموزش و پرورش منحصر به زبان انگلیسی است؟ و در صورتی که پاسخ سؤال منفی است، باید دید چه راهبردهایی برای رفع انحصار از یک زبان خارجی خاص ارائه شده است؟ پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش در این گزارش آورده است: در پاسخ باید گفت که اولا در برخی از تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) طی سال­ های گذشته، همچنین در مستندات و مصوبات اسناد بالا­دستی آموزش و پرورش به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی، اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، بر اهمیت یادگیری زبان ­های خارجی تاکید شده است، ثانیا تنوع آموزش زبان­ های خارجی و عدم انحصار یک زبان خارجی در نظام آموزشی همواره مورد توجه و نظر مراجع ذیصلاح تعلیم و تربیت کشور بوده است که می­ توان به برخی از این مستندات به شرح زیر اشاره کرد: رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بیاناتی که در دیدار معلمان، فرهنگیان و مسئولان وزرات آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه 1395 ایراد فرمودند به نکات بسیار مهمی در موضوع آموزش زبان­ های خارجی اشاره کردند که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می شود : زبان علم فقط انگلیسی نیست؛ اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است؛ چرا زبان­ های دیگر را در مدارس به‌عنوان درس زبان معیّن نمی کنند؟ زبان‌های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و کشورهای شرقی هم زبان علم‌اند؛ این زبان را کرده‌ایم زبانِ خارجیِ انحصاریِ مدارسمان، نمی‌گویم از فردا آموزش انگلیسی را تعطیل کنیم، اما بدانیم چه می‌کنیم. بدانیم نظام سلطه می خواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش بیابد، و با چه خصوصیّاتی. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راهکار 5-1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چنین آمده است که «ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی- ایرانی» مورد توجه قرار دارد. در اجرای این راهکار توجه به این نکته ضروری است که آموزش زبان ­های خارجی در سند تحول، رویکرد انتخابی داشته و نیمه تجویزی است. بخش نیمه تجویزی و انتخابی، این فرصت را برای برنامه ­ریزان آموزش زبان­ه ای خارجی فراهم می ­کند، تا امکان تدریس زبان­ های غیر انگلیسی هم مورد توجه قرار گیرد. سند برنامه درسی ملی در سند برنامه درسی ملی که در سال 1391 به تصویب شورای عالی آموزش و پروش رسیده است، 11 حوزه تربیت و یادگیری منظور شده، که دهمین حوزه با عنوان «حوزه تربیت و یادگیری زبان خارجی» است. همانطور که ملاحظه می ­شود از عبارت «زبان های خارجی» صحبت به میان آمده است و اشاره­ای به انحصاری بودن یک زبان خاص خارجی نشده است. همچنین در ادامه چنین شرح داده شده است که «آموزش زبان­ های­ خارجی بستر مناسبی را برای درک، دریافت، تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری در قالب­ های متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری، و نوشتاری، برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسلامی فراهم می­ کند». در جای دیگر نیز به این نکته اشاره شده است که «از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعاملات جوامع بشری و رشد فناوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا می­ کند، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه ضروری است دانش آموزان علاوه بر زبان مادری که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی (خانوادگی، محلی و ملی) را می دهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطقه ­ای و جهانی دارا باشند». در این سند هم بر اهمیت یادگیری زبان­ های خارجی و هم بر استفاده از زبان­ های خارجی متنوع تاکید شده است به این صورت که «آموزش به یکی از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و یا سایر زبان‌هایی که شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کند، ارائه خواهد شد». همانطور که در بخش­ های نخستین این گزارش آمد ، در هیچ یک از اسناد بالادستی بر انحصاری بودی یک زبان خارجی اشاره­ای نشده است. اما در فرازهای متعددی از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بسیاری از بخش­ های اسناد بالادستی بر اهمیت آموزش زبان خارجی جهت مراودات علمی و فرهنگی تاکید فراوان شده است. ولیکن اخیرا طرحی با عنوان رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که در آن به جای تاکید بر رفع انحصار از یک زبان خارجی خاص و یا ارائه راهبردهای عملی برای گسترش زبان­ های خارجی دیگر، بر فقدان ضرورت تعلیم زبان خارجی تاکید شده است که مغایر با منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است. نقشه مهندسی فرهنگی کشور با نگاهی کوتاه و البته جستجو­گرانه در نقشه مهندسی فرهنگی کشور در می­ یابیم که فرهنگ اسلامی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت الهی و جهان شمول خویش متناسب باتاریخ، جغرافیا، مذهبو زبان آن کشور شکل و صورت می­ گیرد و توسعه و تکامل می یابد. از آنجا که ارتقای تعاملات بین ­المللی و اعتلای جایگاه ایران در منطقه آنگونه که مورد مطالبه سند چشم انداز 1404است مستلزم توجه به سایر زبا ن­های زنده منطقه ­ای و جهانی است به نظر می­ رسد تحقق اصل تعامل مؤثر(نگاه کنید به نقشه مهندسی فرهنگی کشور-بخش ارزش­ ها و اصول) (که تاکید می­ کند باید ضمن تأکید بر هویت و استقلال فرهنگ اسلامی، تعامل و تبادل فرهنگی بین دستگاه­ های داخلی و خارجی تعالی بخش باشد.) بدون توجه به این مهم دست یافتنی نخواهد بود. در نقشه مهندسی فرهنگی کشور همانگونه که به آموزش و پاسداری و توسعه ترویج زبان و ادبیات فارسی به عنوان میراث ارزشمند و ظرف معنوی تمدن ایرانی- اسلامی به درستی و دقت و با اولویت ویژه توجه شده است بر لزوم انتقال این فرهنگ و میراث ارزشمند تمدن ایرانی- اسلامی بر بستر زبان­ های دیگر نیز تاکید شده است . که به برخی از مفاد آن به شرح زیر اشاره می شود : در جامعه هدف نقشه مهندسی فرهنگی کشور بخش کلیات بند 17- علاوه بر ردیف1؛ به صورت مستقیم ردیف­ های 4، 5، 6، 7، 8 و 9 بر ضرورت برقراری تعامل و تأثیرگذاری بر کشورها جوامع جریان ­ها و سازمان های معاضد و یا معاند تاکید می کند. در فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان9 - راهبردهای ملی ردیف 10 وجوب تولید و ترویج ادبیات، شعر، قصه و رمان انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و ترجمه آثار ادبی به زبان های دیگر؛ توصیه شده است . در فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان11 - راهبردهای ملی ردیف های 12و 22 بر برگزاری دوره­ های آموزشی بین المللی به زبان­ های مختلف مسابقات، المپیادها، جوایز و جشنواره ­های علمی بین المللی در زمینه ، اسلام شناسی، شیعه شناسی، مکتب اهل بیت علیهم السلام، ایران شناسی و زبان ادبیات فارسی و تدوین و اجرای سند گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی تصریح شده است . در فصل دوم: (مبانی، ارزش ها و اصول) در بخش اصول ردیف 9- اصل تعامل مؤثر که بیان می کند : ضمن تأکید بر هویت و استقلال فرهنگ اسلامی، تعامل و تبادل فرهنگی بین دستگاه های داخلی و خارجی باید تعالی بخش باشد. فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان9 - راهبردهای ملی ردیف 10 وجوب 2-20 حمایت از فناوری صنایع و محصولات فرهنگی با تأکید بر حمایت پولی و مالی، تغییر رویه های گمرکی مرتبط با صادرات و واردات محصولات فرهنگی و برنامه­ ریزی برای تقویت و گسترش، بازارهای داخلی و خارجی محصولات و خدمات فرهنگی کشور مورد تاکید واقع شده است. فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان11 - راهبردهای ملی ردیف­های 2 و 5 بر تثبیت، تعمیق و ارتقاء نقش و جایگاه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در تعامات و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ و نیز تلاش برای حفظ و تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارتقاء تأثیرگذاری فرهنگی آنان؛ تاکید شده است. فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان11 - اقدامات ملی ردیف­های 3 و 8 لزوم برنامه ریزی برای جذب و گسترش گردشگری خارجی بویژه شیعیان و دیگر مسلمانان در زمینه­ های دینی، زیارتی، درمانی، علمی و فرهنگی به ایران و نیز ساماندهی، هدایت و حمایت از ایجاد و گسترش مراکز تحقیقاتی و آموزشی، اتاق­ های ایران، کتابخانه ­ها،کرسی­ ها، رشته ­ها، دروس و دوره­ های آموزشی در زمینه اسلام شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه انقلاب اسلامی در خارج از کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی توصیه و تصریح شده است . که یک روی سکه این تعامل موثر و تعالی بخش تسلط بر مبانی فرهنگی مخاطبان از طریق زبان و ادبیات آنان است و لزوم توجه به آموزش و فراگیری سایر زبان ­ها در این زمینه امری بدیهی می کند . با توجه به وظیفه ذاتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در خصوص رصد کنشگرانه تحولات آموزش و پرورش و نظر به طرح یک فوریتی رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور که در 6 بند و 11 تبصره به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نشست تخصصی به همین منظور در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد. در این نشست که با حضور اعضای هیئت علمی، کارشناسان و خبرگان آموزش زبان انگلیسی (دکتر آیت اله رزمجو، استاد تمام دانشگاه شیراز، دکتر غلامرضا عباسیان، استادیار دانشگاه امام علی علیه السلام، دکتر جواد غلامی، دانشیار دانشگاه ارومیه، دکتر محمدرضا عنانی سراب، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد حسنی، دانشیارپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،دکتر ویدا رحیمی نژاد، استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دکتر رضا کلانتری، سرپرست مرکز پژوهشی آموزش و پرورش روستایی ، عشایری و چند زبانه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) برگزار شد، پس از بحث و بررسی و تحلیل موضوع، راهبردهای استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در آموزش زبان انگلیسی و سایر زبان­ های خارجی ارائه شد. از مهم ترین مباحثی که در نشست فوق مورد بحث و واکاوی قرار گرفت می توان به نکات ذیل اشاره کرد: پیش فرض های طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی اولین نکته مهم در خصوص این طرح، پیش فرض­ هایی است که بر اساس آن ­ماده­ ها و تبصره­ های آن تدوین شده­اند. این پیش فرض ها به شرح زیر است: 1.زبان انگلیسی به صورت انحصاری در برنامه های آموزش و پرورش گنجانده شده است. 2. فقدان ضرورت تعلیم زبان خارجی به دانش آموزانی که به هر دلیل به تحصیل دانشگاهی نخواهند پرداخت. 3.تاثیرات نامطلوب اجبار به آموختن زبان خارجی که منجر به ضعف تحصیلی این گروه از دانش آموزان می­ شود. 4.دانش آموزان شاخه ­های کاردانش و فنی حرفه ­ای (که) نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی ندارند. نقد و بررسی پیش فرض ها در خصوص پیش فرض اول، باید این نکته را یادآور شد که بر اساس سند برنامه درسی ملی که یکی از زیرنظام ­های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، 11حوزه تربیت و یادگیری منظور شده است که دهمین حوزه ،حوزه تربیت و یادگیری «زبان خارجی» است. در این سند منظور از زبان خارجی، زبان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سایر زبان­ هایی است که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می­رسد. بنابراین در این سند، تنها زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در نظر گرفته نشده است. برای بررسی پیش فرض دوم لازم است به این نکته از سند برنامه درسی ملی اشاره کرد که «از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تاثیر تعاملات جوامع بشری و رشد فناوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا می­ کند، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه ضروری است، دانش آموزان علاوه بر زبان رسمی کشور که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی (خانوادگی، محلی و ملی) را می ­دهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاورد­های بشری را در سطح منطقه­ ای و جهانی دارا باشند». همچنین «آموزش زبان خارجی علاوه بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی، در توسعه اقتصادی مانند صنعت گردشگری، تجارت، فن آوری، توسعه علم و هوشیاری اجتماعی سیاسی مؤثر است». به این معنا که حتی افرادی که مایل به ادامه تحصیل نیستند برای ورود به بازار کار نیاز به تعامل دو سویه از طریق زبان خارجی دارند. در پیش فرض سوم اشاره شده است که «تاثیرات نامطلوب اجبار به آموختن زبان خارجی منجر به ضعف تحصیلی این گروه از دانش آموزان می شود.». این پیش فرض بدون هیچ­گونه پشتوانه پژوهشی ارائه شده است. در خصوص چهارمین پیش فرض باید گفت که هنرجویان کاردانش و فنی حرفه­ ای پس از فارغ التحصیل شدن دو مسیر در پیش دارند: که یکی ادامه تحصیل در دانشگاه­ ها و دومی ورود به بازار کار است . چنانچه این فارغ التحصیلان بخواهند وارد دانشگاه شوند ، قطعا به زبان­ های خارجی برای تعاملات علمی نیاز دارند و در صورت ورود به بازارکار جهت استفاده از فناوری و منابع سایر کشورها ، معرفی ، تبلیغ و عرضه کالاها و تولیدات خویش به مشتریان خارجی و یا توسعه کار به خارج از کشور نیاز شدیدی به فراگیری زبان خارجی دارند تا با استفاده از همان زبان خارجی فعالیت­ های خود را ادامه و رونق دهند. (همانگونه که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان9 - راهبردهای ملی ردیف 10 وجوب 2-20 اشاره شد حمایت از فناوری صنایع و محصولات فرهنگی با تأکید بر حمایت پولی و مالی، تغییر رویه های گمرکی مرتبط با صادرات و واردات محصولات فرهنگی و برنامه ­ریزی برای تقویت و گسترش ، بازارهای داخلی و خارجی محصولات و خدمات فرهنگی کشور مورد تاکید واقع شده است.) به همین منظور، بنا به ضرورت تشخیص داده شده از سوی برنامه ­ریزان درسی در نظام جدید فنی و حرفه ای هنرجویان در پایه دهم، کتابی با عنوان «دانش فنی پایه» تالیف شده است که در آن یک فصل به ارائه اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی پرداخته است. همچنین در پایه 12 نیز کتابی تحت عنوان «دانش فنی تخصصی» تالیف شده که هنرجویان در یک پودمان آن زبان تخصصی رشته خود را می­ آموزند . این کتاب در ادامه آشنایی با اصطلاحات به زبان انگلیسی(در پایه دهم) است که در آن محتواهایی در خصوص این اصطلاحات ارائه شده است. بررسی ماده های طرح آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور، اختیاری است. قوانین و راهکارهای مورد نیاز جهت ارائه سایر زبان­ های خارجی (مصوب شده) در سند برنامه درسی ملی وجود دارد که با تدوین راهنمای برنامه درسی ، تالیف بسته­ های آموزشی برای هریک از این زبان­ ها و تامین نیروی انسانی (دبیران متخصص در هریک از زبان­ های خارجی مصوب شده) می­ توان تنوع فراگیری در زبان های خارجی را تأمین کرد. در ماده دوم این طرح «به عقد تفاهم نامه با دانشگاه ­ها، موسسات آموزش عالی، انجمن های علمی و فرهنگی، نهادهای دولتی و مدنی یا کنسرسیومی از آنها در کشورهایی که آموزش زبان آن کشورها به لحاظ گستره بین­ المللی و منطقه­ ای، مراودات فرهنگی و تجاری دارای اولویت می باشد»، اشاره شده است. نکته قابل توجه آن است که اولا آموزش و پرورش متولی آموزش همگانی است نه مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه­ ها. ثانیا آموزش زبان خارجی که در دانشگاه­ ها ارائه می شود، آموزش تخصصی است، نه آموزشی که منجر به تدریس به دانش آموزان مدارس شود. از سوی دیگر چه تضمینی وجود خواهد داشت که مراکز دانشگاهی داخل و خارج از ایران اقدام به عقد تفاهم­نامه به منظور آموزش دانش آموزان ایران کرده و «هزینه برگزاری دوره ­های آموزشی در مناطق محروم و کمک هزینه دانش آموزان فاقد توان مالی» را تقبل کنند (با توجه به تبصره 1 ماده 2). به نظر می ­رسد که این تبصره قبول تعهد دانشگاه­ذها و مراکز آموزش عالی در خصوص آموزش زبان خارجی به دانش آموزان مدارس ایران را یک امر بدیهی در نظر گرفته که البته مشخص نیست به چه میزان ضمانت اجرایی دارد. در ماده سوم این طرح آموزش و پرورش مکلف شده است که آموزش زبان­ های خارجی به دانش­آموزان را صرفا از طریق آموزشگاه ­های آزاد دنبال کند. دو نکته در خصوص این ماده قابل توجه است: اول اینکه محتوای آموزشی که توسط آموزشگاه­ های آزاد زبان خارجی ارائه می­ شود قابل کنترل نبوده و ممکن است که مطابق با اهداف آموزشی سند برنامه درسی ملی نباشد و دیگر اینکه طول دوره آموزش از شش سال تحصیلی به سه سال تقلیل یافته است (6 سال در زمان حاضر، از پایه هفت تا دوازده) و یادگیری یک زبان خارجی در طی سه سال با توجه به شرایط کنونی (ساعات مورد نیاز آموزشی، وسایل کمک آموزشی،..) امکان پذیر نخواهد بود. در تبصره 1 ماده 3 نیز به استقلال و آزادی عمل آموزشگاه ­های آزاد در مورد روش­ های آموزش، برگزاری امتحانات، نمرات و طول مدت سال تحصیلی و امثالهم اشاره شده است و نقش وزارت آموزش و پرورش را فقط در حد برگزاری یک آزمون نهایی آن هم در سال آخر دوره دبیرستان و تعیین سطوح قیمتی ارائه خدمات آموزشی در این آموزشگاه ها محدود می ­داند. در واقع در این تبصره مغایرت­ های اساسی با اختیارات وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. هنگامی که هیچ نظارتی بر محتواهای آموزش ارائه شده در این آموزشگاه ها صورت نمی ­گیرد، آموزش و پرورش با تکیه بر کدام برنامه درسی قصد شده (آرمانی و تدوین شده) باید در سال آخر دوره دبیرستان آزمون برگزار کند؟ در اصل30 قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» اما در تبصره 2 ماده 3 طرح رفع انحصار، به صراحت به پرداخت هزینه جهت دریافت خدمات آموزشی اشاره شده که این تبصره بطور کامل مغایر با اصل یادشده است. در ماده 4 به «ممنوعیت استخدام معلم برای آموزش زبان انگلیسی یا زبان های دیگر خارجی» اشاره شده است که بیانگر این نکته است که هدف ارائه دهندگان این طرح حذف آموزش تمامی زبان ­های خارجی در مدارس است و نه رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی! . در ماده 5 اشاره شده است که «ساعات کار معلمان در آموزشگاه­ های آزاد به عنوان ساعات موظفی مورد قبول آموزش و پرورش» محاسبه می ­شود، اما مشخص نیست که حقوق اینگونه معلمان را وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد کرد یا آموزشگاه­ های آزاد و صلاحیت حرفه­ ای این معلمان که وظیفه آموزش دانش­ آموزان را بر عهده خواهند داشت به تایید کدام مرجع رسیده است و چه کسی پاسخگوی مخاطرات پیش بینی نشده چنین تصمیماتی خواهد بود. پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که ضمن احترام به دغدغه و حساسیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شایسته است طرح­ های تهیه شده توسط آنها در حوزه تعلیم و تربیت ، با واقعیت­ ها منطبق باشد، آنگونه که به نظر می­ رسد در این طرح واقعیت­ های موجود در بستر جامعه، نظام تعلیم و تربیت کشور، راهبردهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، مصوبات بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی نادیده گرفته شده است. اگرچه فقدان انحصار یک زبان خارجی و ایجاد تنوع صحیح و مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله ­العالی) است اما حذف تمامی زبان های خارجی ازبرنامه آموزشی مدارس، بحث دیگری است که مغایر با روح بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و مفاد اسناد بالادستی است و معظم له حذف آموزش زبان انگلیسی از برنامه درسی مدارس را به صراحت نهی فرموده ­اند. پژوهشگاه تاکید کرده است : در نظر داشته باشیم نیاز یادگیرنده و اولویت ­های کشور، منجر به انتخاب یک زبان خارجی برای فراگیری می­شود. در طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی پیشنهاد شده است که معلمان زبان دیگری را در مدت 4 سال بیاموزند، که عملا امکان پذیر نیست. فراگرفتن یک زبان خارجی با هدف آموزش آن زبان نیازمند زمان طولانی ­تری است. اجرای این طرح باعث بروز بلاتکلیفی و اضطراب در میان معلمان زبان انگلیسی خواهد شد. حذف درس زبان خارجی از برنامه درسی مدارس ، منجر به انقطاع رابطه طولی آموزش ­های ارائه شده در مدارس با آموزش ­های دانشگاهی خواهد شد. در نظام آموزش و پرورش هویت ایرانی-اسلامی در بسته­ های آموزشی حفظ شده است، در حالی که بسته ­های آموزشی وارداتی که در آموزشگاه­ های آزاد استفاده می­شوند، ممکن است فاقد این عناصر باشند. همه افراد حق دارند که با توجه به نیاز و علایق خود به فراگیری یک زبان خارجی اقدام کنند. در واقع این طرح، به طریقی افراد را از فراگیری زبان خارجی محروم می­ کند که ممکن است مغایر با قانون اساسی باشد. در این طرح به نقش آموزشگاه­ های آزاد زبان خارجی توجه زیادی شده است و اختیارات زیادی نیز به آن­ها داده شده است، اما باید در نظر گرفت که این آموزشگاه ­ها با استفاده از چه محتوایی و با چه کیفیتی به آموزش زبان خارجی می­پردازند. اگر عدالت آموزشی به این معنا است که «دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی پایه را در سطح قابل قبول برای همه کودکان...» فراهم آورد. مفهوم عبارت یادشده این سؤال را در ذهن بوجود می ­آورد که تحقق بحث بسیار کلیدی و مهم عدالت آموزشی درباره دانش آموزانی که از نظر اقتصادی توان پرداخت هزینه­ های کلاس­ های آموزشگاه­ های آزاد را ندارند، چگونه ممکن خواهد شد؟ این نکته را نیز باید مد نظر داشت که رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی با حذف زبان خارجی از سیستم آموزش و پرورش دو مقوله متفاوت است. بنابراین با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) برای رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی و ایجاد تنوع در آموزش زبان­ های خارجی می ­توان با اجرای یک یا چند طرح پژوهشی نیازسنجی کرد و نیاز دانش­ آموزان به زبان­ های مختلف خارجی را استخراج و متناسب با نتایج بدست آمده، با توجه به اهداف سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی؛ راهنمای برنامه درسی زبان­ های مورد نظر را تهیه و در ادامه به تالیف بسته­ های آموزشی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام کرد. با توجه به اینکه ماده ­ها و تبصره­ های این طرح، براساس پیش­ فرض ­های غیر مستند تهیه و تنظیم شده و همچنین با عنایت به ابهامات بسیاری که در کل طرح وجود دارد و مستلزم بررسی و تایید در مجامع علمی پژوهشی است شایسته­ است که این طرح از فرایند قانون­گذاری خارج شده و موضوع به صورت تخصصی در مراجع ذیصلاح (شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای عالی انقلاب فرهنگی،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ­ریزی آموزشی) مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سیاست­گذاران با استناد به پیوست­ های پژوهشی و نظرات کارشناسی و استفاده از نتایج تحلیل­ های پژوهش ­ها و تبدیل آنها به سیاست­ های آموزشی و توجه به بروندادها و پیامدهای آنها به تصمیمی دوراندیشانه و به دور از شتابزدگی دست یابند./