جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
همه پایه‌ها
more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه ، پیشگیری از جرم و مجازات های جایگزین

دانلود فایل

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه ، پیشگیری از جرم و مجازات های جایگزین

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه ، پیشگیری از جرم و مجازات های جایگزین " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه ، پیشگیری از جرم و مجازات های جایگزین ، رسانه های جمعی ، پیشگیری ، ظریه کاشت ، قانون شناسی ، کنترل اجتماعی و مجازات نقدی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

همه پایه‌ها
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تاثیر رسانه های جایگزین بر رسانه های اصلی

دانلود فایل

closeمقاله علمی و پژوهشی تاثیر رسانه های جایگزین بر رسانه های اصلی

مقاله علمی و پژوهشی" تاثیر رسانه های جایگزین بر رسانه های اصلی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های جایگزین ، رسانه های اصلی ، مکتب رسانه شناسی ، مطالعات انتقادی ، رژی دوبری ، مکان نگاری و تاریخ نگر اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان

دانلود فایل

closeمقاله بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارتداد، بردباری دینی، بردباری سیاسی، آزادی عقیده و از دین برگشتگان پرداخته شده است چکیده مقاله در طول تاریخ درمورد چگونگی برخورد با مرتدان، سؤالات جدی مطرح بوده و گفتگوهای بسیاری در مکاتب حقوقی ـ فقهی و کلامی صورت گرفته است این معنا پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی عقیدتی را حق طبیعی انسان‌ها دانسته، حالت جدی‌تری به‌خود گرفت و از آنجا که واکنش‌های خشن و شدید جزایی در مجازات مرتد، بیشتر در میان پیروان ادیان الهی گزارش شده است، عمده اعتراض‌ها تاکنون متوجه ادیان الهی بوده است. و حال آنکه نه‌تنها در شریعت اسلام، بلکه در شریعت یهود و مسیحیت نیز گناه کشتن هر انسانی که مرتکب قتل انسانی و یا عامل فسادی نبوده، معادل کشتن همه انسان‌ها و عظیم‌ترین خطا است. این مقاله درصدد اثبات آن است که نه‌تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به‌دور است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert لذت باهم بودن

دانلود فایل

closeلذت باهم بودن

فرزندانمان را دریابیم... 

همه پایه‌ها
more_vert بد دهنی

دانلود فایل

closeبد دهنی

بد دهنی کودکان موضوع کمیابی نیست و خانواده های زیادی از آن شکایت دارند. بچه دائما از طریق بزرگترها، تلویزیون و مدرسه کلماتی را می شنود و بدون آنکه معنی دقیقش را بداند به عنوان حرف بد یاد می گیرد و تکرار می کند. اما اینکه شما به عنوان پدر و مادر و یا مربی کودکان چگونه با چنین مواردی برخورد نمایید، نیاز به کمی مهارت و صبر و حوصله دارد.

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحلیل و نقد رهیافت شلینبرگ در رابطه با عشق خدا به مخلوقات

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل و نقد رهیافت شلینبرگ در رابطه با عشق خدا به مخلوقات

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل و نقد رهیافت شلینبرگ در رابطه با عشق خدا به مخلوقات" مقاله ای است در 16 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خداناباوری، عشق مطلق، حضور خدا، شلینبرگ پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش در پی‌تبیین و نقد تصور شلینبرگ از «عشق الهی» است. این اندیشمند کانادایی، با ارائه شواهدی مبنی بر نفی صفت عاشق مطلق بودنِ خدا، به دفاع از شکاکیت اعتقادی پرداخته و بر همین اساس در قالب یک قیاس استثنائی، برهانی در نفی وجود خدا ارائه داده است. سوال اساسی این است که برهان ارائه شده از سوی شلینبرگ با چه چالش‌های نظری مواجه است؟ بررسی‌های این پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، نشان می‌دهد که نظریه شلینبرگ با پاره‌ای از نقد‌ها از جمله بی‌توجهی به ظرفیت وجودی معشوق، نادیده انگاشتن شواهد تجربی ظهور خدا در عالم، برداشت ناصواب از مفهوم عذاب و مجازات، و ارائه تفسیر جبرگرایانه از ایمان و معرفت الهی مواجه است. این ضعف‌ها نشان می‌دهد که ایشان در ارائه تبیینی موجه از مولفه‌ی «عشق الهی» و نیز برهان مبتنی بر آن، موفق نبوده است.   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert اثرات نامطلوب تنبیه کودکان (1)

دانلود فایل

closeاثرات نامطلوب تنبیه کودکان (1)

محدود کردن کودک در فضای خاص، مانند اتاق یا حمام نیز از جمله تنبیهات نادرستی است که متاسفانه توسط والدین انجام می شود. این رفتارها مانند زندانی کردن کودک در دستشویی، حمام، زیرزمین، تنها گذاشتن کودک و ... نوعی از کودک آزاری و تضییع حقوق کودک است و نوعی خشونت رفتاری در خود مستتر دارد که باعث ایجاد خشم پنهان در کودک می شود.

همه پایه‌ها
more_vert دستور دادن به کودکان

دانلود فایل

closeدستور دادن به کودکان

اگر روزی آگاهانه جملات خود را انتخاب کنید تعجب خواهید کرد چقدر در روز از جملات دستوری استفاده میکنید. با دستور دادن کودکان به مرور از همکاری به لجبازی تغییر خواهند کرد.

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بازخوانی انتقادی ادلۀ موافقان و مخالفان قاعدۀ لطف در مباحث کلامی

دانلود فایل

closeمقاله بازخوانی انتقادی ادلۀ موافقان و مخالفان قاعدۀ لطف در مباحث کلامی

مقاله علمی و پژوهشی " بازخوانی انتقادی ادلۀ موافقان و مخالفان قاعدۀ لطف در مباحث کلامی " مقاله ای است در 14 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  لطف، قاعده لطف، اصلح، لطف محصّل، لطف مقرّب، وجوب نصب امام، وجوب تکلیف پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از قواعد مهم در کلام عدلیه، قاعدۀ لطف است که براساس آن در مسائل متعددی، حکم به وجوب لطف بر خداوند می‌شود. با تعریف لطف، شرایط و اقسام آن به‌منزله مدخل بحث و بازخوانی ادله موافقان، یعنی غالب متکلمان امامیه و معتزله، ناتمام بودن آنها روشن می‌شود. همچنین با ارزیابی ادله مخالفان، مانند بشر بن معتمر و شارح مقاصد، ضمن مناقشه در برخی، شماری دیگر تأیید خواهد شد. عقل حکم می‌کند که خداوند حکیم است و مقتضای حکمت بر او لازم است؛ اما از جهت کبروی، لطف واجب نیست؛ چراکه فروض بی‌نهایتی دارد که در خارج محقق نشده است؛ بلکه می‌تواند محقق شود. از حیث صغروی نیز می‌توان مجموع مصالح و مفاسد یک امر خاص را تشخیص داد تا سپس حکم شود که بر خداوند لازم است یا نیست. در همه مسائلی که علمای شیعه به این قاعده استناد کرده‌اند (وجوب تکلیف شرعی، بعثت انبیا، عصمت پیامبران، لزوم وعد و وعید، وجوب نصب امام) ادله جایگزین وجود دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دانلود فایل

closeمقاله تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر" مقاله ای است در 18 صفحه با 37 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات حرکات ریتمیک؛ کودکان کم توان ذهنی؛ مهارت های ادراکی – حرکتی؛ هوشبهر، توانایی حرکتی ، توانایی ادراکی و آموزش پذیرمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

همه پایه‌ها
more_vert مواظبت از فرزندان در فضای مجازی

دانلود فایل

closeمواظبت از فرزندان در فضای مجازی

فراموش نکنید که غرق شدن در دنیای مجازی یعنی دریافت تشویق و توجه و حمایت از سوی منبعی خارج از خانواده و پذیرش نگاه فرهنگی و اجتماعی آن ها و تن دادن به آنچه مستقیم و غیر مستقیم از آن ها می آموزند. پس اگر مشوق های داخلی یعنی حمایت و توجه و عشق دیگر اعضای خانواده به همدیگر تحت الشعاع مشکلات قرار گیرد یا همان قدر که وابستگی به بازی های کامپیوتری  و تمایل به جست و جو در وب سایت های متفاوت می  تواند هر کسی را چه بزرگ و کوچک چنان درگیر خود کند که جایگزین قابل اعتماد و فرح بخشی چون آن پیدا نکند، همین میل و تعلق به آن در صورت مدیریت نشدن و غرق شدن در آن می تواند باعث  ایجاد عوارض بی شماری باشد. شبکه های اجتماعی به خصوص آن گروه از شبکه هایی که تداخل بارزی با فرهنگ و اندیشه و اخلاق و منش اجتماعی دارند، نه تنها اعتیاد و وابستگی بیمار گونه و آسیب زا ایجاد می کنند بلکه می توانند چارچوب روابط بین فردی و تکریم و احترام بین اعضای خانواده را متزلزل کرده یا حتی منجر به فروپاشی بسیاری از الگوهای حمایتی و روابط تعریف شده و هنجار شده و قانونی باشند.

همه پایه‌ها
more_vert مدرسه پویا

دانلود فایل

closeمدرسه پویا

امروزه تغییر و تحولات عظیم در سیستم آموزشی، مدارس را به پویایی و حرکت در جهت سازگاری با این تحولات سوق می دهد. این امر منجر به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سیستم آموزشی و یادگیری دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی و ارتقاء مدارس شده است. چگونگی داشتن یک مدرسه پویا یکی از سوالات مهمی است که مدیران و موسسان مراکز آموزشی با آن مواجه هستند. به مدارسی که از سیستم آموزشی پویا استفاده کنند، مدرسه پویا گفته می شود. در این سیستم، مجموعه ی آموزشی بر اساس ارتباط بین کیفیت و کمیت ارزیابی و از طریق همکاری افراد در مجموعه، اهداف آموزشی، مسئولیت ها، اولویت ها و نتایج ارزشیابی ها بررسی می شوند تا نقاط ضعف مجموعه  مشخص شود و راهکارهای لازم برای برطرف کردن این نقاط ارائه گردد.

همه پایه‌ها
more_vert مقاله اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

دانلود فایل

closeمقاله اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی" مقاله ای است در 11 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تداخل زمینه‌ای؛ تغییرپذیری تمرین؛ خودتنظیمی؛ گروه‌های کنترل جفت شده؛ یادگیری حرکتی پرداخته شده است چکیده مقاله برای ایجاد محیط‌های یادگیری کارآمدتر، نقش یادگیرنده و تأثیر او بر فرایند یادگیری باید مدنظر قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نحوۀ اثرگذاری تمرین خودکنترل بر اجرا و یادگیری الگوهای حرکتی بود. درمجموع60 دانشجوی کارشناسی دختر روش تصادفی در چهار گروه با نظم تمرین خودکنترل یا سه گروه جفت‌شده با گروه خودکنترل جایگزین شدند. در مرحلۀ اکتساب به گروه خودکنترل گفته شد پیش از تمرین هر کوشش می‌توانند هر یک از سه الگوی حرکتی را که می‌خواهند انتخاب کنند. برنامۀ ‌تمرین هر عضو گروه خودکنترل مبنایی شد برای برنامه‌ریزی تمرین از پیش تعیین‌شدۀ شرکت‌کنندگان متناظر در گروه‌های کنترل جفت‌شده. گروه‌های کنترل جفت‌شده تکالیف را با تغییرپذیری زیاد، کم، یا بدون تغییرپذیری (گروه جفت‌شدۀ کلاسیک) تمرین کردند. نتایج نشان داد گروه خودکنترل هم در مرحلۀ اکتساب و هم در آزمون‌های یادداری تکالیف را سریع‌تر از دیگر گروه‌های کنترل جفت‌شده اجرا کرد. یافته‌ها بیانگر این است که اگر در تمرین چند مهارت حرکتی به فراگیر اجازۀ انتخاب داده شود، آثار تسهیل‌کننده‌ای در اجرا و یادگیری حرکتی دارد. عنوان مقاله [English] The Facilitating Effect of Self-Controlled Practice on Learning Multiple Motor Skills چکیده [English] To create more efficient learning environments, the learner’s role and his/her influence on the learning process should be considered. The aim of this study was to determine the way self-controlled practice affected performance and learning of motor patterns. 60 female undergraduate students (mean age = 20.73 yr., SD = 2.98) were randomly assigned to four groups that ordered self-controlled practice or three yoked-to-self-controlled. In the acquisition phase, the self-controlled group was told they could choose whichever of three motor patterns they wanted before they practiced each trial. Each self-controlled participant’s practice schedule was served as the predetermined practice schedule for each corresponding participant in the yoked control groups. The yoked control participants practiced the tasks with high, low, or no (classic yoked-control) variability. The results showed that the self-controlled group performed the tasks faster than the other yoked control groups in both the acquisition phase and the retention tests. The findings suggest that if the learners are allowed to choose the sequence of practice in multiple motor skills, this would have facilitating effects on their performance and motor learning. کلیدواژه‌ها [English] Contextual interference, motor learning, practice variability, self-regulation, yoked controls  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا

دانلود فایل

closeمقاله اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا

مقاله علمی و پژوهشی " اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا" مقاله ای است در 26 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آزادسازی مالی؛ داده‌های تابلویی پویا؛ بازار سرمایه؛ گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته شده است چکیده مقاله بطورکلی دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، با تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور امکان پذیر بوده و برای رسیدن به این هدف، وجود بازارهای مالی گسترده و پویا به ویژه بازار سرمایه ضروری است. در این مطالعه تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه با استفاده از تکنیک داده¬های تابلویی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی آرلانو و بوند در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2014-2000 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این پژوهش اولاً گسترش کارکرد بازار سرمایه به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی بازار سرمایه را طی زمان تأیید می‌کند. همچنین نتایج تصدیق می‌‌کند که باز بودن مالی و تجاری و حضور در صحنه بین المللی به ارتقای ارزش بازار سرمایه کمک می‌‌کند، در ضمن اگر آزادسازی مالی همراه با آزادسازی تجاری نباشد، اثر مثبت آن بر توسعه بازار سرمایه ضعیف است. علاوه بر این تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر جایگزین اندازه بازار و  ظرفیت جذب سرمایه‌های خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه بازار سرمایه دارد.      عنوان مقاله [English] The Effect of Financial Liberalization on Stock Market Development: Co-integration Application in Dynamic Panel Data چکیده [English] Achieving long-term and sustained economic growth is possible by allocating investment resources in the national economy and to achieve this goal, a broad and dynamic financial markets particularly dynamic stock market is essential. In this study, the effect of financial liberalization on stock market development have been analyzed by using dynamic panel techniques based on Arrelano and Bonad System generalized method of momentsin the Middle East and North Africa over the period 2000-2014. The empirical results of this study confirmed firstly, the transmission of stock market performance to the next and so stock market dynamics. The results confirm that the financial and trade openness and presence on the international scene help to improve the stock market value. Also, if financial liberalization is not accompanied with trade liberalization, its Positive effect on the development of capital markets is the weak. In addition, GDP as a proxy of market size and capacity of attracting foreign investment have positive and significant effect on stock market development. کلیدواژه‌ها [English] Financial Liberalization, Stock market, Dynamic Panel, Generalized method of moments دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته

دانلود فایل

closeمقاله بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته" مقاله ای است در 24 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  الگوریتم کرم شب تاب؛ الگوریتم فاخته؛ بهینه‌سازی؛ تقاضای برق پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از نهاده‌های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید هر بخش می‌تواند یک تورش جدی در برآورد تولید آن بخش ایجاد کند، نهاده انرژی است. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی در بخش خدمات و تنوع تولید در این بخش، انرژی‌های با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت‌های با کیفیت پایین شده‌اند. تحلیل تقاضای انرژی در بخش خدمات، یکی از موضوعات مهم درکشورهای در حال توسعه است. بنابراین، به کارگیری روش‌های تحلیلی برای شناخت و درک بیشتر از تقاضای انرژی اهمیت می‌یابد. در این مقاله ابتدا تابع تقاضای برق بخش خدمات با دو الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته طی دوره 1392-1367برآورد شده و در ادامه براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل برآورد شده با الگوریتم کرم شب تاب برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در این بخش انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهند که متغییر تعداد مشترکین با میزان تقاضا رابطۀ مستقیم دارد، کشش متقاطع قیمتی 4/0 برآورد شده حاکی از جایگزینی نسبتا پایین برق با گاز می‌باشد همچنین رابطه مستقیم بین ارزش افزوده بخش خدمات و مصرف برق بیانگر ضروری بودن نهاده انرژی برق در بخش خدمات است. با توجه به پایین بودن کشش قیمتی برآورد شده(0.21-)، نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت برق، میزان مصرف برق در این بخش به سرعت کاهش یابد. متغیر تعداد مشترکین برق با مصرف برق رابطه مستقیم دارد. عنوان مقاله [English] Investigating the factors influencing the demand for electricity in service providing sector using Firefly and Cuckoo algorithms چکیده [English] One of the most important components the negligence of which may cause serious bias in the estimates of production in any sector is power input. Nowadays, due the development of technology in service providing sectors and production variety, low-quality fuels have been replaced with quality energies such as electricity. The analysis of energy demand in service sector is one of the most important issues in the developing countries. Therefore the application of analytic methods for the recognition and understanding energy demand becomes important. In this article, first we will estimate the electricity demand function between 1989 and 2014 using firefly and cuckoo algorithms. Then according to performance evaluation criteria, the estimated model is used with firefly algorithm to study the factors influencing the demand for electricity in this sector. The results show that the number of users is in direct correlation with demand for electricity. Cross-price elasticity is estimated as 0.4 which indicates the slow replacement of gas with electricity. The direct relationship between the added value of service sector and electricity consumption also reveals the necessity of electricity input in service sectors. Due to the low estimated price elasticity, we can’t expect that the increase in electricity price leads to the rapid decrease of electricity consumption in this sector. The number of users as a variable has direct correlation with electricity consumption. کلیدواژه‌ها [English] Firefly Algorithm, Cuckoo Algorithm, Optimization. Electricity Demand دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

دانلود فایل

closeمقاله تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت" مقاله ای است در 20 صفحه و با 55 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تمرین ترکیبی؛ تمرین سایه‌زنی؛ مهارت پرتاب دارت؛ یادگیری مشاهده‌ای پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت صورت گرفت. بدین‌منظور 60 دانش‌آموز دختر دبیرستانی داوطلب (19-17 سال)، انتخاب شدند و بعد از اجرای پیش‌آزمون به‌طور تصادفی در پنج گروه مشاهده‌ای، سایه‌زنی، فیزیکی، ترکیبی (مشاهده ـ سایه‌زنی) و کنترل قرار گرفتند. گروه‌های تمرینی در مرحلۀ اکتساب، مهارت پرتاب دارت را براساس دستورالعمل ویژۀ هر گروه 60 مرتبه تمرین کردند. ده دقیقه پس از مرحلۀ اکتساب، آزمون یادداری/انتقال فوری اجرا شد و پس از 24 ساعت بی‌تمرینی آزمون یادداری/ انتقال تأخیری انجام گرفت. آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری (سطح معناداری 05/0) نشان می‌دهد گروه‌ها به‌طور معناداری عملکرد بهتری در مقایسه با گروه کنترل دارند (05/0>P). همچنین گروه فیزیکی و گروه ترکیبی در مقایسه با گروه‌های مشاهده و سایه‌زنی به‌طور معناداری عملکرد بهتری دارند (05/0>P). میزان یادگیری گروه ترکیبی برابر با تمرین فیزیکی است (05/0P<). به‌طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد با ترکیب مشاهده و سایه‌زنی، یادگیری برابر با تمرین فیزیکی رخ می‌دهد. این یافته‌ها پیشنهاد می‌دهد با توجه به اینکه این شیوۀ تمرینی، در هر زمان و هر مکان و با حداقل امکانات قابل اجراست، می‌تواند زمان و هزینه‌های آموزشی را کاهش دهد و حتی در شرایطی خاص جایگزین تمرین فیزیکی شود. عنوان مقاله [English] The Effect of Combined Observational and Shadow Practices on Learning Dart Throw Skill چکیده [English] The aim of the present study was to examine the effect of combined observational and shadow practices on learning dart throwing skill. 60 female high school students (17-19 years old) who volunteered to participate in this study were selected and randomly assigned to 5 groups after pretest: observational, shadow, physical, combined (observational-shadow) and the control. During the acquisition phase, the practice groups practiced 60 trials of dart throwing skill based on the specific instructions for each group. 10 minutes after the acquisition phase, immediate retention/transfer tests were conducted and after 24 hours of detraining, delayed transfer/ retention tests were carried out. ANOVA with repeated measures (P=0.05) revealed that practice groups had significantly better performances than the control group (P>0.05). Also, physical and combined groups had significantly better performances than the observational and shadow groups (P<0.05). The combined group enjoyed learning equal to physical practice (P<0.05). Overall, the results indicated that combined observation and shadow practices resulted in learning equal to physical practice. These findings suggest that as this practice method can be applied anytime and anywhere with minimum requirements, it can reduce the educational time and costs and even it can be replaced by physical practice under specific circumstances. کلیدواژه‌ها [English] combined practice, dart throw skill, observational learning, shadow practice دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert چگونه با کودکان لجباز برخورد کنیم؟

دانلود فایل

closeچگونه با کودکان لجباز برخورد کنیم؟

لجبازی به شکل ها و دلایل مختلف در کودکان بروز می کند ، معمولا این واژه را درباره کودکان زیر ۳ سال با احتیاط به کار می برند چون در بیشتر این کودکان ، این نوع واکنش رفتاری، هدف دار نیست و کودک به علت مشکلات جسمی و یا تعارضات درونی، مشکلات خود را به صورت گریه ، نق زدن ، پرخاشگری ، بی خوابی، امتناع از خوردن غذا و بی اختیاری ادرار و مدفوع نشان می دهد .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

دانلود فایل

closeمقاله مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسة اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا" مقاله ای است در 16 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تعادل؛ تعادل سنج.؛ توجه بیرونی دور؛ توجه بیرونی نزدیک؛ دستورالعمل کانون توجه پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت‌های حرکتی، توجه است و کانونی کردن آن یک روش برای افزایش بازدهی و یادگیری است. نتایج تحقیقات اخیر نشان داد که کانون توجه اجراکننده نقش مهمی بر اجرا و یادگیری مهارت‌های حرکتی دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. در این پژوهش از بین دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که واحد تربیت بدنی عمومی 1 را در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 انتخاب کرده بودند، تعداد 60 نفر به‌صورت تصادفی در 3 گروه توجه بیرونی دور (توجه به نشانگر دور از پاها)، گروه توجه بیرونی نزدیک (توجه به نشانگر نزدیک پاها) و گروه کنترل (بدون دستورالعمل توجهی) جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دستگاه تعادل‌سنج (بایودکس) استفاده شد. هر شرکت‌کننده 3 کوشش20 ثانیه‌ای از آزمون تعادل پویا را اجرا کرد. ابتدا داده‌های بدست آمده توسط آمار توصیفی و پس از اطمینان از طبیعی بودن داده‌ها، به کمک آزمون آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد گروه توجه بیرونی دور به طور معنی‌داری بهتر از گروه کنترل بود، درحالی که گروه توجه بیرونی نزدیک تفاوت معنی‌داری را در اجرای تکلیف تعادلی نسبت به گروه کنترل ایجاد نکرد. عنوان مقاله [English] The Comparison Effect of the Distance of an External Focus of Attention on Dynamic Balance Task چکیده [English] Attention is one of the effective factors when learning and performing motor skills. Focus of attention is a method to increase the efficiency and learning. Previous studies have shown that focus of attention plays an important role in learning and performing motor skills. The purpose of the present study was to compare the effect of the instruction of far and near external focus of attention on dynamic balance task performance. In this study, sixty male undergraduate students of Ferdowsi University of Mashhad, who had taken the general physical education course in the second semester of 1388-89, were assigned randomly in three groups: far external attention group (attention to those signs far from the feet), near external attention group (attention to those signs near the feet) and control group (no attentional instruction). The stabilometer (Biodex) was used to collect the data. Each participant performed three 20-second trials in dynamic balance test. The obtained data were analyzed by descriptive statistics as well as inferential statistics such as one-way ANOVA and Duncan post hoc test. The results showed that far external attention group performed significantly better than control group while near external attention group did not reveal any significant difference compared to the control group. کلیدواژه‌ها [English] Balance, far external attention, Focus of attention instruction, near external attention, Stabilometer. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert لاک پشت درونت را دوست داشته باش!

دانلود فایل

closeلاک پشت درونت را دوست داشته باش!

این روزها همه می‌خواهند بدانند چطور سرعت‌شان را کم کنند اما می‌خواهند این کار رو خیلی سریع انجام بدهند!! این دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیایی است که در تغییرات سریع گیر افتاده و وسواس سرعت دارد تا کارهای بیشتری را در زمان کمتری بچپاند. هر لحظه از روز احساس می‌کنی با عقربه‌های ساعت مسابقه گذاشته‌ای.

همه پایه‌ها
more_vert فواید قصه خوانی

دانلود فایل

closeفواید قصه خوانی

تاثیر قصه گویی بر زندگی و آینده ی کودک یک امر ثابت شده است به طوری که امروزه کارشناسان برای برخورد با کودک پرخاشگر و لجباز روش قصه درمانی را پیشنهاد می کنند. فواید قصه خوانی برای کودک را بیشتر بشناسید...