جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی فناوری های نوین و مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فناوری های نوین و مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی" فناوری های نوین و مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فناوری های نوین، مزیت رقابتی ، خبرگزاری ایرنا و مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ، سازمان رسانه ای ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ، وجدان کاری ، تعریف جو سازمانی ، ویژگی جو سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تنوع فرهنگی در رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تنوع فرهنگی در رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" تنوع فرهنگی در رسانه " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تنوع فرهنگی در رسانه ، رسانه برخط ، خبرگزاری ، سایت خبری ، زبان قومی ، زبان بین المللی ، همانند سازی ، تکثرگرایی ، زبان نوشتاری و زبان گفتاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری ، شبکه آمریکا، برجسته سازی رسانه ای ، خبرگزاری ایرنا و صدای آمریکا اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

مقاله علمی و پژوهشی" سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان ، خبرگزاری مهر ، فرایند یادگیری سازمانی ، تعریف مدیریت زمان و ابعاد مدیریت زمان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق" مقاله ای است در 27 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صنایع خلاق؛ آموزش؛ نیازسنجی؛ خبرگزاری صدا وسیماپرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش درصدد تبیین و طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی(زمینه‌ای کلاسیک) و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. با توجه به کیفی بودن داده‌ها، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تفسیری-تحلیلی استفاده شده که جایگزین روش‌های آماری استنباطی و توصیفی در رویکرد کمی است. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده است. در این پژوهش، ابتدا نمونه های اولیه انتخاب شده و مصاحبه های عمیق انجام گرفته است. تعداد شرکت کنندگان در مصاحبه، به تعداد 13نفر از مدیران و متخصصان رسانه و اساتید دانشگاهی بوده، که پس از انجام چندین مصاحبه، مدل اولیة ناشی از کدگذاری ها و تحلیل‌ها حاصل شده است. در ادامه پس از کدگذاری کلیه مصاحبه‌های انجام شده، مقوله‌های اصلی مربوط و زیرمقوله‌های مرتبط شناسایی شده و گام ‌به‌ گام، مدل نهایی تکمیل گردیده است. نتایج کدگذاری‌ها و تحلیل‌ها با رویکرد کیفی در کل نظریه، موجب طراحی مدل شده است و در نهایت ، مدل مفهومی و اجزای مدل با مولفه‌ها و شاخص‌های مربوطه ارائه شده است. عنوان مقاله [English] Training and Development of Human Capital in the Creative Industries چکیده [English] This research seeks to explain and design the human capital education and development model in the Islamic Republic of Iran Broadcasting News Agency. This research is an applied objective which is carried out with a qualitative approach (classical ground) and content analysis method. Regarding the quality of the data, in order to analyze the data, an interpretive-analytical method has been used that replaces the inferential and descriptive statistical methods in the quantitative approach. Sampling method was purposeful and snowball. In this research, prototypes were first selected and in-depth interviews were conducted. The number of participants in the interview was about 13 media directors and university professors, following several interviews, the initial model of coding and analysis was obtained. Following the coding of all interviews, the main categories and related categories have been identified and step by step, the final model has been completed. The results of codings and analyzes with a qualitative approach in the whole theory have led to model design. Finally, the conceptual model and components of the model are presented with related components and indicators. کلیدواژه‌ها [English] Creative Industries, Education, Needs Assessment, IRIB NEWS AGENCY دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ابداع روشی جدید برای حفاظت از قلب پس از حمله قلبی

ادامه مطلب

closeابداع روشی جدید برای حفاظت از قلب پس از حمله قلبی

مطالعات محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان داد که افزایش فعالیت در برخی سلول‌های ایمنی خاص در پی حمله قلبی، می‌تواند از بدن در بروز نارسایی قلبی محافظت کند. به گزارش خبرگزاری شین‌هوا، پژوهشگران در این مطالعه راهی برای افزایش فعالیت سلول‌های ماکروفاژ و بالابردن قابلیت آنان در هضم و دورانداختن بافت‌های قلبی بر جای مانده پس از یک حمله قلبی پیدا کردند. رمز این کار در تحریک کیسه‌های تخصصی موسوم به لیزوزوم‌هاست که در درون سلول‌های ایمنی قرار دارند. هضم و دورانداختن زباله‌ها در داخل لیزوزوم‌ها اتفاق می‌افتد. محققان در جریان این تحقیق، مولکولی به نام TFEB را فعال کردند که ماکروفاژهای قلب را تحریک کرد تا لیزوزوم‌های بیشتری بسازند. TFEB همچنین به لیزوزوم‌ها کمک کرد تا مولکول‌های چربی را به طور موثرتری هضم کند. آبیناو دیوان کاردیولوژیست و مولف ارشد این پژوهش می‌گوید: «ماکروفاژها سلول‌های خورنده هستند و لیزوزوم‌ها به مثابه معده آن‌ها عمل می‌کنند. وقتی تعداد لیزوزوم‌ها را افزایش دادیم، قابلیت آن‌ها را برای هضم سلول‌های قلبی آسیب دیده ارتقا دادیم. این کار به جای تحریک نارسایی قلبی، التهاب را کاهش داده و به کاهش پیشرفت نارسایی قلبی در موش‌ها کمک کرد.» جزئیات این تحقیق در مجله JCI Insight منتشر شده است.

more_vert رونمایی از طرح عینک واقعیت افزوده سامسونگ

ادامه مطلب

closeرونمایی از طرح عینک واقعیت افزوده سامسونگ

شرکت سامسونگ از طرح خود برای ساخت یک هدست واقعیت افزوده رونمایی کرد که این بار برخلاف همیشه خبری از طرح "دیاگرامی" نیست و برای اولین بار یک تصویر گرافیکی منتشر کرده است. به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، وقتی خبرگزاری‌ها در مورد ثبت اختراعات گزارش می‌دهند، معمولاً تمام تصاویری که مخابره می‌شود، تصاویری هستند که انگار با مداد روی کاغذ کشیده شده‌اند و شامل اشکال خطی هستند که یک تصویر کلی از آنچه که یک شرکت فناوری روی آن کار می‌کند به مخاطب ارائه می‌دهد. اما این بار شرکت سامسونگ متفاوت عمل کرده است و یک تصویر گرافیکی سه بعدی از طرح هدست واقعیت افزوده(AR) خود منتشر کرده است. طبق گفته پایگاه "گلکسی کلوب" که اولین پایگاهی بود که این ثبت اختراع سامسونگ را فاش کرد، این هدست دارای صفحه نمایش‌های پروجکشن در هر لنز است. البته یک طرح دیاگرامی هم در کنار این تصویر منتشر شده است که سمت راست آن یک کابل نمایان است که هدف آن مشخص نیست.   اگرچه انتشار این تصویر سه بعدی از جانب سامسونگ غیر معمول است، اما به این معنی نیست که این شرکت حتما چنین دستگاهی را با همین مشخصات روانه بازار می‌کند. اکثر شرکت‌های تولید گوشی‌های هوشمند از جمله سامسونگ و گوگل بعد از سال‌ها تلاش برای پیش بردن فناوری واقعیت مجازی به عنوان فناوری سرگرمی بزرگ بعدی از این کار دست کشیده‌اند. همین تابستان گذشته بود که گوشی نوت ۱۰ تبدیل به اولین پرچمدار سامسونگ شد که از هدست Gear VR این شرکت پشتیبانی نمی‌کند. این شرکت همچنین نسخه جدیدی از هدست Gear VR را از سال ۲۰۱۷ تاکنون عرضه نکرده است. نکته قابل توجه این است که سامسونگ تنها شرکتی نیست که به نظر می‌رسد در حال کار روی هدست AR است. گفته می‌شود شرکت اپل نیز قصد دارد یک دستگاه واقعیت افزوده را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ راهی بازار کند. با این حال باید صبر کنیم و ببینیم آیا دستگاه‌های AR از دستگاه‌های VR موفق‌تر ظاهر می‌شوند یا خیر.

more_vert کم خوابی استخوان‌ها را ضعیف‌تر می‌کند

ادامه مطلب

closeکم خوابی استخوان‌ها را ضعیف‌تر می‌کند

نتایج یک مطالعه بر روی زنان یائسه نشان می‌دهد استخوان‌های زنانی‌که خواب شبانه کمتر از هفت ساعت دارند، سریعتر پیر می‌شود و خطر ابتلا به پوکی استخوان در نواحی مختلف بدن این زنان بیشتر است.  محققان دانشگاه ایالتی نیویورک در آمریکا در این مطالعه داده‌های حدود ۱۱ هزار زن را که در یک مطالعه طولانی مدت شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعه نشان داد زنانی‌که در دوران پس از یائسگی قرار داشتند و شب ها کمتر از پنج ساعت می‌خوابند، نسبت به زنانی‌که شب ها بطور متوسط هفت ساعت می‌خوابند، تراکم استخوانی پایین‌تری داشتند.  به گزارش خبرگزاری رویترز،این مطالعه همچنین نشان داد، خطر ابتلا به پوکی استخوان در نواحی استخوان لگن و ستون فقرات زنان یائسه‌ای که خواب شبانه کمی داشتند، دو برابر بیشتر بود.  محققان خاطر نشان کردند که اختلاف تراکم استخوانی بین زنان کم خواب و کسانی که هفت ساعت می‌خوابیدند کم اما تقریباً برابر با یک سال پیری استخوان بود.  نتایج این مطالعه در واقع تاکیدی است بر نتایج مطالعات قبلی که نشان داده بودند، زنانی‌که خواب بسیار کمی دارند در معرض خطر بالاتر ابتلا به شکستگی‌های استخوانی قرار دارند.  براساس نتایج این مطالعه زنانی‌که شب ها پنج ساعت یا کمتر از پنج ساعت می‌خوابیدند نسبت به زنانی‌که شب ها هفت ساعت می‌خوابیدند، تراکم استخوانی کمتری در کل بدن، ناحیه لگن، گردن و ستون فقرات داشتند. همچنین این زنان دو برابر بیشتر احتمال داشت که دچار پوکی استخوان در کل بدن شوند و احتمال پوکی استخوان در ناحیه های لگن و ستون فقرات به ترتیب ۶۳ درصد و ۲۸ درصد بیشتر بود.  این مطالعه همچنین نشان داد که خطر ابتلا به پوکی استخوان در ناحیه ستون فقرات و کل بدن در زنانی‌که شب‌ها شش ساعت می‌خوابیدند نسبت به زنانی‌که شب ها هفت ساعت می‌خوابیدند، اندکی افزایش داشت.نتایج این مطالعه در مجله Bone and Mineral Research منتشر شده است.

more_vert وام‌های شهریه از ۱۵ مهرماه به دانشجویان پرداخت می‌شود

ادامه مطلب

closeوام‌های شهریه از ۱۵ مهرماه به دانشجویان پرداخت می‌شود

 با مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وام شهریه در تمام مقاطع تحصیلی افزایش یافت و از ۱۵ مهرماه به دانشجویان متقاضی پرداخت می‌شود. صندوق رفاه دانشجویان برنامه زمان بندی ثبت نام و پرداخت تسهیلات رفاهی نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ را اعلام کرد که یک نسخه از این بخشنامه در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت.این صندوق از دانشگاه ها درخواست کرد که دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده برای ثبت اطلاعات کنند و فرایند پرداخت وام های دانشجویی از ۱۵ مهرماه آغاز می شود و تا انتهای نیمسال نخست تحصیلی ۹۹ – ۹۸ ادامه دارد.دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و علمی و کاربردی جهت دریافت وام شهریه به بانک طرف تعهد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مراجعه و وام شهریه دریافت کنند.بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وام شهریه در تمام مقاطع تحصیلی افزایش یافته است.اسامی وام ها و زمان ارائه آن به دانشجویان به این شرح است:وام‌های ضروری، مسکن، ودیعه، زیارت ازدواج از ۲۰ مهرماه تا ۳۰ آبان ماه به دانشجویان پرداخت می شود و مبلغ وام ضروری به یک میلیون تومان افزایش یافت.وام زیارت: دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات عالیات دانشگاهیان اعزام می شوند باید نسبت به ارائه معرفی نامه این ستاد، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات، اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور اقدام کنند.مبلع این وام برای دانشجویان مجرد یک میلیون تومان و برای دانشجویان متأهل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.همچنین طبق مصوبه صندوق رفاه دانشجویان، برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می‌شوند ارائه وام عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور الزامی و برای این دسته از دانشجویان مبلغ وام ۷۰۰ هزار تومان است.وام شهریه دانشگاه‌های دولتی(نوبت دوم و پردیس های خودگردان) و پیام نور: مبالغ وام این شهریه در تمامی مقاطع تحصیلی افزایش یافت که ۱۵ مهرماه تا ۳۰ آذرماه به دانشجویان متقاضی پرداخت می شود.وام های دکتری: بخشی از وام تحصیلی ویژه دکتری را صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می کند و دانشجویانی که در بانک طرف قرارداد این صندوق تشکیل پرونده داده‌اند و برای یک بار از آن بانک وام دریافت کرده‌اند امکان دریافت وام تحصیلی ویژه دکتری آن بانک را دارند.زمان پرداخت این وام از ۱۵ مهرماه تا ۳۰ آذرماه اعلام شد.دریافت وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان طی یک لیست به مبلغ سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای شش ماه دوم پاییز و زمستان سال ۹۸ امکان پذیر است. وام تحصیلی ویژه دکتری: پرداخت وام ضروری ویژه دکتری یک مرحله در طول تحصیل دکتری و با ارائه فاکتور خرید بیش از سه میلیون تومان امکان پذیر است که در روزهای دوم تا ۳۰ آذرماه به دانشجویان متقاضی پرداخت می شود.تحصیلی ویژه دکتری (بانک طرف قرارداد با صندوق رفاه دانشجویان): دانشجویانی که در گذشته به بانک معرفی شده و از تسهیلات آن استفاده کرده‌اند می‌توانند از وام بانک طرف قرارداد استفاده کنند. وام تحصیلی ویژه دکتری بانک طرف قرارداد در دو لیست به مبلغ دو میلیون تومان و ۱۰۰ هزار تومان برای شش ماه دوم پاییز و زمستان سال جاری امکان پذیر است.این وام از ۱۵ مهرماه تا ۳۰ آذرماه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.پرداخت وام شهریه بانک طرف قرارداد صندوق رفاه دانشجویان برای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، علمی کاربردی و غیرانتفاعی از ۱۵ مهرماه آغاز می شود و تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد.ثبت سقف وام شهریه طرف قرارداد برای تمامی مقاطع تحصیلی الزامی است؛ همچنین دانشجویانی که در دو نیمسال گذشته به بانک معرفی شده و تشکیل پرونده داده‌اند نیازی به مراجعه مجدد به شعب بانک ندارند و صرفا درخواست خود را به دانشگاه ارائه کنند.وام بنیاد علوی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی، آموزشکده‌ها و دانشگاه‌های پیام نور در روزهای اول تا ۳۰ مهرماه پرداخت می شود.این وام برای دانشجویان مجرد ۶۰۰ هزار تومان و برای دانشجویان متأهل ۸۰۰ هزار تومان است.

more_vert ضوابط پوشش دانشجویان

ادامه مطلب

closeضوابط پوشش دانشجویان

بر اساس آیین‌نامه عفاف و حجاب که از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها ابلاغ شد، ضوابط پوشش دانشگاهی دانشجویان به تمام واحدها ابلاغ و به دانشجویان اطلاع‌رسانی می‌شود. آیین‌نامه عفاف و حجاب سوم مهرماه جاری توسط غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه های کشور ابلاغ شد.بر اساس این آیین نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت، صیانت و ارتقاء ارزش های فرهنگی و دینی، حفظ نظم، انضباط و داشتن فضایی مناسب و پویا لازمه و قوام بخش تحقق اهداف و ماموریت های چندگانه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور است.این آیین نامه ۳۰ بند دارد که دانشگاه ها موظف به عملیاتی کردن اقدامات مدنظر وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در راستای توجه بیشتر به عفاف و حجاب است که در ادامه به این ۳۰ بند اشاره می شود.۱- درج آیین نامه انضباطی در سایت ثبت نام دانشجویان به شیوه ای که نودانشجویان آن را به صورت کامل مطالعه و پذیرش آن را تایید کنند.۲- نصب قوانین آیین نامه انضباطی در فضاهای عمومی و آموزشی دانشگاه به صورت ایجابی دانشگاهی۳- تهیه اقلام تبلیغی و ترویجی مرتبط با مسائل اخلاقی و اجتماعی و نصب آنها در فضاهای دانشگاهی۴- برنامه ریزی و اجرای کرسی های آزاد اندیشی اعضای هیات علمی و دانشجویان با موضوعات مرتبط با مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی۵- برگزاری نشست های معطوف به شایستگی های دانشجویی، مسئولیت پذیری دانشگاهی و اجتماعی۶- تنظیم و ساماندهی مناسب در خصوص کنترل افرادی که وارد دانشگاه می شوند۷- ابلاغ ضوابط پوشش دانشگاهی دانشجویان به تمام واحدها و نیز اطلاع رسانی به دانشجویان۸- آموزش و توجیه کارکنان انتظامات، حراست و کارشناسان در مواجهه و تعامل با دانشجویان۹- برنامه توجیه مدیران گروه ها، روسای دانشکده ها و روسای پردیس ها در خصوص دقت بیشتر در رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای دانشگاه۱۰- برگزاری دوره آموزشی ارتقاء حرفه ای اعضای هیات علمی و مدیران۱۱- تهیه محتوا در خصوص مسائل دینی، اخلاقی،‌ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و نشر آن در فضای مجازی۱۲- تدارک و برگزاری سخنرانی های ویژه دانشگاه۱۳- پویش های کتاب خوانی و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با موضوعات دینی، حجاب و عفاف۱۴- توسعه فعالیت های دینی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در خوابگاه های دانشگاه به ویژه خوابگاه های سطح شهر۱۵- توسعه برنامه های قرآنی و دینی در سطح دانشگاه از طریق تاسیس شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی۱۶- برگزاری برنامه های گفت و گو و پرسش و پاسخ بین دانشجویان و مسئولان دانشگاه۱۷- طراحی و برگزاری مناظره های دانشجویی۱۸- تنظیم و ابلاغ نظام نامه اخلاق حرفه ای در دانشگاه۱۹- اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات۲۰- تشکیل و فعالیت کمیته مشاوره اجتماعی، مرکب از صاحبنظران آگاه و توانا به منظور گفت و گو با دانشجویانی که هنجارها و ضوابط دانشگاهی را به درستی رعایت نمی کنند.۲۱- تاسیس انجمن دانشگاه و خانواده به منظور برقراری تعامل و ارتباط دانشگاه و خانواده در نقش ایجابی که می تواند پیامدها و آورده های مثبتی را برای نهاد دانشگاه و جامعه بیرون دانشگاه داشته باشد.۲۲- سامان بخشی به پاتوق ها و محل هایی که احتمال بروز رفتارهای مغایر با اخلاق دانشگاهی در آنها وجود دارد۲۳- پیگیری اجرای درست و موثر آیین نامه استاد مشاور فرهنگ۲۴- داشتن ساز و کارهای لازم برای مراقبت های محسوس و نامحسوس به منظور ایجاد ایمنی بیشتر در فضاهای دانشگاه۲۵- سامان بخشی لازم به بوفه ها و رستوران های دانشگاه از نظر رعایت شئونات دانشگاهی۲۶- سامان بخشی کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه از نظر رعایت شئونات دانشگاهی۲۷- استفاده و مشارکت دادن کانون ها، تشکل ها و انجمن های دانشجویی در راستای ترویج و تقویت فرهنگ دانشگاهی و رعایت شئونات دانشگاهی۲۸- کمک در تشکیل و تقویت کانون های پوشش و عفاف، سلامت اجتماعی، همیاران سلامت، دانشگاه پاک۲۹- حمایت از پایان نامه ها و رساله دانشجویان در حوزه فرهنگی و اجتماعی به ویژه مواجهه با آسیب های فرهنگی و اجتماعی۳۰- اجرای برنامه و کارگاه های معطوف به تقویت مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، حرفه ای و شغلی و آشنایی با مخاطره ها و رفتارهای پرخطر

more_vert ۳۵ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهان اسلام قرار گرفتند

ادامه مطلب

close۳۵ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهان اسلام قرار گرفتند

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر اساس انتشار نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در سال میلادی گذشته، ۳۵ دانشگاه از ایران در این نظام، رتبه‌بندی شدند. بر اساس این رتبه‌بندی که امروز چهارشنبه یک نسخه از آن توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت، «محمدجواد دهقانی» در این باره اظهار داشت: از میان دانشگاه های ۵۷ کشور اسلامی، در مجموع ۱۸۷ دانشگاه از ۲۲ کشور در این نظام رتبه بندی حضور دارند و ۱۰ دانشگاه برتر حاضر در این رتبه بندی از کشورهای عربستان، ترکیه، ایران و مصر هستند؛ عربستان با چهار دانشگاه، ترکیه با سه دانشگاه، ایران، مالزی و مصر هرکدام با یک دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر جهان اسلام قرار دارند.وی افزود: بیشترین تعداد حضور دانشگاه ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و مالزی است که به ترتیب ۶۵، ۳۵ و ۱۸ دانشگاه در این رتبه‌بندی دارند. وضعیت سایر کشورهای اسلامی به لحاظ تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی به ترتیب تعداد دانشگاه بدین صورت است: مصر (۱۶ دانشگاه)، پاکستان (۱۱ دانشگاه)، عربستان سعودی (۱۰ دانشگاه)، تونس (۵ دانشگاه)، اندونزی و نیجریه (۴ دانشگاه)، لبنان، قطر، امارات، اردن، بنگلادش، قزاقستان (هر کدام ۲ دانشگاه)، اوگاندا، عمان، کویت، مراکش، کامرون، الجزایر و عراق (یک دانشگاه).وی با اشاره به دانشگاه های ایرانی در این رتبه بندی اشاره کرد، خاطرنشان کرد: ۱۶ دانشگاه جامع کشور در این رتبه بندی مشاهده می شود که دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، بوعلی سینا، مازندران، گیلان، سمنان، کاشان، رازی کرمانشاه، باهنر کرمان، یزد و ارومیه به ترتیب قرار دارند.دهقانی به اسامی دانشگاه های علوم پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: از دانشگاه های علوم پزشکی نیز ۱۲ دانشگاه و به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، مازندران، کرمان، بقیة الله، کرمانشاه و جندی شاپور اهواز قرار دارند.به گفته این مقام مسئول، از دانشگاه های صنعتی نیز هفت دانشگاه و به ترتیب دانشگاه های صنعتی شریف، اصفهان، امیر کبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیر الدین طوسی، نوشیروانی بابل و سهند در این نظام رتبه بندی قرار دارند.وی درباره رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام یادآور شد: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) از چند سال پیش با ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل گروه پژوهشی رتبه بندی، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور را با شاخص ها و معیارهای مصوب انجام داده و بعد از گذشت چندین سال متوالی در سطح ملی به یک مرجع در این حوزه تبدیل شده است.وی افزود: هر ساله گزارش رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور از طریق وبگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، رسانه های گروهی و در قالب یک کتابچه رسمی به روسا و مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و جامعه علمی کشور، اطلاع رسانی می شود.به گفته دهقانی، از سال گذشته رتبه بندی جدید بین المللی با عنوان رتبه بندی جهانی ISC با تصویب شورای راهبری ISC و تأکید وزیر علوم در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم ترین دستاوردهای ورود به رتبه بندی جهانی ایجاد یک پایگاه داده از جزئیات کامل اطلاعات علمی و پژوهشی کشورها و دانشگاه های تراز اول دنیا، امکان برنامه ریزی و تهیه نقشه راه به منظور دستیابی به اهداف و چشم انداز کشور همچنین دانشگاه های کشور در سطح بین المللی است.دهقانی در ادامه گفت: یکی از اولویت ها و توصیه های برنامه ۱۰ ساله کشورهای اسلامی مصوب (اجلاس قزاقستان در سال ۲۰۱۷) حضور ۵۰ دانشگاه کشورهای اسلامی در رتبه های زیر ۵۰۰ در نظام های رتبه بندی بین المللی است.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: برهمین اساس و با توجه به مأموریت ISC مبنی بر پایش و رصد جایگاه دانشگاه های جهان اسلام، برنامه رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام پس از تعیین معیارها و شاخص ها در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شد.وی تاکید کرد: رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام ISC می‌تواند با نشان دادن نقاط ضعف و قوت دانشگاه‌ها براساس هر معیار، جایگاه هر دانشگاه را در بین کشورهای اسلامی نشان دهد و اساس هدف گذاری و سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها قرار گیرد.دهقانی اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارتند از پژوهش (با وزن ۶۰ درصد)، نوآوری (با وزن ۱۵ درصد)، آموزش (با وزن ۱۰ درصد) و فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن ۱۵ درصد) در نظر گرفته و بر این اساس دانشگاه‌های کشورهای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.وی افزود: در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام ISC ، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۸۰۰ مدرک در سال‌های ۲۰۱۶ - ۲۰۱۴ در پایگاه وب آو ساینس (WOS) به ثبت رسانده باشند.دهقانی گفت: معیار پژوهش شامل پنج شاخص حجم پژوهش، تعداد استناد به مقالات و تأثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به کل جهان و تعداد مقالاتی است که در نشریات برتر به چاپ رسیده اند.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یادآور شد: بازه زمانی سه ساله ۲۰۱۶ - ۲۰۱۴ در این شاخص ها از جمله تعداد کل انتشارات هر دانشگاه در بازه زمانی سه ساله، تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده، تأثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به کل جهان، تعداد مقالات با کیفیت دانشگاه (نشریات Q1، مجلات نیچر، ساینس و فهرست نشریات نیچر ایندکس) است.

more_vert سهمیه کنکور از آنِ ۱۲۴ هزار نفر در ۵ سال

ادامه مطلب

closeسهمیه کنکور از آنِ ۱۲۴ هزار نفر در ۵ سال

جدیدترین آمار سازمان سنجش آموزش کشور نشان می دهد از سال ۹۳ تا ۹۷، در مجموع ۱۲۴ هزار و ۲۴۹ نفر با سهمیه خانواده شهدا و ایثارگر وارد دانشگاه شدند و هفت هزار و ۱۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی نیز از تسهیلات انتقال بهره بردند.

more_vert مجهولات حل نشده معادلات انتخاباتی جناح‌های سیاسی

ادامه مطلب

closeمجهولات حل نشده معادلات انتخاباتی جناح‌های سیاسی

فرصت اندکی باقی مانده تا ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و به صدا درآمدن سوت آغاز این ماراتن سیاسی اما به نظر می‌رسد جریان و نیروهای فعال در این عرصه هنوز در پیچ و خم رسیدن به راهبرد و برنامه نهایی خود هستند. به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ بررسی فضای رسانه‌ای کشور و پیگیری اظهارات فعالان و نخبگان سیاسی حاکی از وجود نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی نظیر ائتلاف، انشقاق‌ها، سهم‌خواهی و ... هستند. در میان اصلاح‌طلبان که تقریبا تمامی امور انتخاباتی خود اعم از اجرایی‌کردن طرح سرا و ائتلاف با دیگر نیروهای سیاسی را منوط به نتیجه روند تعیین صلاحیت‌ها کرده‌اند. چالش‌های اصولگرایان نیز کم نیست. از اختلاف‌نظرها برسر مرجعیت و محوریت شورای ائتلاف گرفته تا ساز مخالف پایداری‌ها و سهم خواهی آنان و در نهایت سرلیستی و لیست‌های چندگانه. اردوگاه اصلاح‌طلبان به نوشته روزنامه شرق، اصولگرایان در ماجرای وحدت با جبهه پایداری دچار مشکل شده‌اند. جبهه پایداری می‌گوید که مدل وحدت اصولگرایان را نه تنها قبول ندارد، بلکه اصولگرایی را منسوخ‌شده می‌داند و می‌گوید که دیگر با آن کاری ندارند. آنها مدل و شیوه خودشان را دارند و حتی گفته‌اند به فهرست موازی با برخی عناصر مشترک هم فکر می‌کنند.سازوکارها و راهبردهای انتخاباتی حسن رسولی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به تارنمای نامه‌نیوز خبر داد: ما در شورای عالی سیاست‌گذاری در حوزه سازماندهی انتخاباتی به انتهای کار رسیده‌ایم و اکنون مشغول بررسی طرح‌های نظریِ انتخاباتی هستیم که متعاقبا اعلام می‌کنیم. رویکرد کلی جریان اصلاحات بعد از مشورت با احزاب و شخصیت‌های مؤثر و تعیین‌کننده اصلاحات در نهایت توسط شورای عالی سیاست‌گذاری اعلام می‌شود. طرح سرا هم که در چندوقت مطرح شد و نظرهای متفاوتی درباره آن ارائه شد، یک بحث تکنیکی و یک روش ابزاری است و راهبرد انتخاباتی اصلاحات بحثی استراتژیک است که در آینده‌ای نزدیک مشروح آن گفته خواهد شد. تارنمای خبرآنلاین در این باره نوشت: با اینکه طرح سرا با آمدنش بلوایی در جریان اصلاح طلب به پا کرد، اما به یکباره سروصداها خوابید و مدتی است که خبری از سرانجام این طرح منتشر نمی شود، برخی خبرها حکایت از آن دارد که به دنبال انتقادات مطرح شده این طرح کنار گذاشته می شود و البته برخی نیز از اصلاح و بازنگری در سرا سخن می گویند. محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در گفت وگو با این تارنما می‌گوید که این حرف‌ها شایعه است و اجرای این طرح قرار است بعد از تعیین تکلیف صلاحیت‌ها انجام شود. وی با تاکید براینکه احتمال ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در انتخابات پیش رو بعید است، این را هم می‌گوید که شورای عالی سیاستگذاری به عارف و دیگر اعضای هیات رئیسه شورا ماموریت داده برای ایجاد تفاهم بیشتر و کم‌کردن هزینه ردصلاحیت‌ها وارد رایزنی با شورای نگهبان شود. به نوشته روزنامه شرق، سیاست انتخاباتی جبهه اصلاحات در شرایطی که فقط چند روز به ثبت‌نام نامزدهای انتخابات باقی است، هنوز مشخص نشده است. قرار بود که طرح سرا فهرست نهایی نامزدهای اصلاح‌طلب را مشخص کند که گویا آن هم به بعد از اعلام نتایج صلاحیت‌ها موکول شد؛ اما مهم‌ترین موضوعی که هنوز معلوم نشده است، چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و چگونگی چیدمان فهرست انتخاباتی است؛ به معنای دیگر هنوز معلوم نیست که آیا اصلاح‌طلبان برخلاف چند انتخابات پیشین با هویت اصلاح‌طلبی به میدان می‌آیند یا آنکه می‌خواهند مانند گذشته در یک ائتلاف به پیروزی نسبی دست یابند. اصلاح‌طلبان در این مهم نه‌فقط تعیین تکلیف نکرده‌اند؛ بلکه گویا در میان ایشان وحدت نظری هم وجود ندارد. چنان‌که صداهایی که از حزب کارگزاران شنیده می‌شود، حکایت از تمایل این حزب به ائتلاف با نیروهای اصولگرای میانه‌رو دارد... برخلاف دیگر احزاب اصلاح‌طلب که بارها بر ضرورت حضور اصلاح‌طلبانه تأکید کرده‌اند. حال پرسش این است که اگر صلاحیت تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان احراز نشود و در حالی که گفته می‌شود عارف هم در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کند، آیا نیروهای اصلاح‌طلب باز هم به ائتلاف تن می‌دهند یا خیر؟ احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اصلاح‌طلب اراده ملت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان مخالف با طرح سرا گفت: بزرگترین مشکل طرح این است که تحزب را تضعیف می‌کند. گفته می‌شود که این در راستای تحزب است اما درست نیست. چگونه ممکن است که یک عضو حقیقی بیاید و شبکه‌سازی کند در حالی که شبکه‌سازی برای احزاب است. اگر افراد حقیقی می‌توانند شبکه‌سازی کنند چرا حزب تشکیل نمی‌دهند و چرا عضو حزبی نمی‌شوند؟ در این طرح، حزب شبکه خود را معرفی می‌کند و فرد حقیقی هم شبکه خود را؛ یعنی یک حزب با یک فرد برابری می‌کند!؟ کارکردشان یکی است؟ خنده‌دار است! طرح سرا انواع و اقسام ایرادهای فنی و اجرایی دارد. لزومی ندارد که افراد اصلاح‌طلب خود و شماره ملی‌شان را معرفی کنند، چرا که برخی در ارگان‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و ایراد دیگر این است که از کجا راستی‌آزمایی می‌شود که کدهای ملی‌ که ارائه شده درست است؟ برای اینکه متوجه صحت آنها بشویم باید به اداره ثبت مراجعه کنیم که این غیرممکن است و آنها پاسخگو نخواند بود. این فعال اصلاح طلب در مورد راهکار درست گفت: دو سال روی طرح مجمع و پارلمان اصلاحات کار کردیم، بهتر بود که آن را زمین نمی‌زدند. در آن زمان دوستانی که فکر می‌کردند منویاتشان اجرا نمی‌شود تهدید به خروج و پارلمان را زمین‌گیر کردند. پارلمان اصلاحات می‌توانست جامعیت لازم را داشته باشد. نقش نهادهای استصوابی در افزایش مشارکت مردم جهانبخش محبی‌نیا نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان در گفت وگو با روزنامه اعتماد توصیه می‌کند: شورای نگهبان و پستوهایی که به شورای نگهبان مشورت می‌دهند، به خاطر خدا کمی کوتاه بیایند. نمی‌گویم دچار آنارشی شویم. اما اجازه بدهند افراد در انتخابات حاضر شوند. ما می‌بینیم چه افرادی که شایستگی‌های زیادی دارند و می‌توانند باری از دوش جامعه بردارند اما با حرف‌هایی که ابدا درباره آنها صحت ندارد، مطرح شده و آنها محکوم شده‌اند و از این دایره کنار گذاشته می‌شوند و چه بسا افرادی که ذره‌ای صلاحیت ندارند اما به دلیل اینکه چهره‌ زین‌العابدینی به خود می‌گیرند، توانسته وارد انتخابات و مجلس شوند. اگر از امر مشارکت نگران هستیم و دغدغه داریم، می‌توانیم فضا را با قانون اساسی و مطابق با حق ملت باز کنیم. من نمی‌گویم این افرادی که به خیابان آمدند، دشمن بودند اما خانه تیمی‌هایی هم فعال بودند که ۱۵ نفر مسلح آنجا حضور داشتند. بنابراین از همین‌جا به ملت بگویم دشمن برای انتخابات ما برنامه دارد و هم مسوولان و هم مردم مبادا در انتخابات بر اثر رقابت‌های قومی و قبیله‌ای یا این جریان و آن جریان رفتارهای غیرمتعارفی را شکل بدهند. رصد جریان مقابل به نوشته روزنامه شرق، اصولگرایان در ماجرای وحدت با جبهه پایداری دچار مشکل شده‌اند. جبهه پایداری می‌گوید که مدل وحدت اصولگرایان را نه تنها قبول ندارد، بلکه اصولگرایی را منسوخ‌شده می‌داند و می‌گوید که دیگر با آن کاری ندارند. آنها مدل و شیوه خودشان را دارند و حتی گفته‌اند به فهرست موازی با برخی عناصر مشترک هم فکر می‌کنند. جبهه پایداری در انتخابات مجلس گذشته از فهرست تهران سهمی بسیار فراتر از جایگاه خود دریافت کرد که اعتراض بسیاری از سنتی‌ها و قدیمی‌های این جریان را هم به دنبال داشت، اما شورای هماهنگی اصولگرایان از ترس اینکه جبهه پایداری بازی وحدت را به هم نزند و فهرست جدا ندهد، مجبور به تمکین از آنها شد. امسال اما گویا بوی کباب به مشام همه اصولگرایان خورده است، چرا که جبهه پایداری حتی به اندازه چهار سال قبل هم حاضر به همراهی نیست و عملا گفته است زمانی که فهرست جداگانه داده‌اند، سهم بیشتری از صندلی‌های پارلمان نصیبشان شده است. حالا مشخص شده که پدر معنوی‌شان هم پشتشان است و به هیچ عنوان اهل کوتاه‌آمدن نیستند. تارنمای خبرآنلاین نیز در گزارشی با اشاره به لیستی که اخیرا تحت عنوان لیست مردمی پویش گام دومی دعوت جوانان انقلابی از نیروهای متخصص ولایی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم و متشکل از مدیران ارشد و میانی ۶ سال نخست دولت محمود احمدی نژاد و برخی چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای اصولگرا منتشر شد، آورده است: اسامی نامبرده تنها دولتمردان دولت احمدی‌نژاد نیستند که نامشان در میان کاندیداهای احتمالی انتخابات به چشم می‌خورد. چهره‌های دیگری نیز از آن دولت، در قالب طیف‌ها، گروه‌ها و سازوکارهای انتخاباتی در تلاش هستند تا راهی به سوی پارلمان بیایند. برخی در کنار شورای وحدت ایستاده‌اند و برخی دیگر همراه با پایداری‌ها شده‌اند. در این میان نباید برنامه‌ریزی‌های پشت پرده احمدی‌نژاد برای فرستادن تعدادی از یاران غارش به مجلس را نادیده گرفت. بر اساس این گزارش بهاری‌ها و یاران وفادار مانده به احمدی‌نژاد، قصد ائتلاف با هیچ کدام از جناح‌های سیاسی را ندارند و در تلاش هستند برای برخی حوزه‌های انتخابیه به جز تهران کاندیدا معرفی کنند. به طوری که گفته می‌شود در برنامه‌ریزی هایشان برای رای آوری بیشتر روی شهرهای کوچک برنامه‌ریزی می‌کنند. در این بین در لیست کاندیداهای احتمالی نام برخی وزرا و معاونان احمدی‌نژاد دیده می‌شود. برخی دیگر از دولتمردان و مدیران احمدی‌نژادی این روزها در حلقه پایداری‌ها زیست سیاسی دارند. جبهه‌ای که از قضا روزگاری بدنه اصلی حامیان احمدی‌نژاد در مجلس بودند و آنها نیز بعد از خانه نشینی یازده روزه کمی از احمدی نژاد فاصله گرفتند، فاصله‌ای که آنقدر نیست که به جدایی رسیده باشد، آنچنان که حتی این روزها خصوصا بعد از اظهارات روح الله حسینیان در دفاع از پایگاه رای احمدی‌نژاد، احتمالاتی درباره پیوند دوباره پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها به گوش می‌رسد. اردوگاه اصولگریان مرتضی طلایی چهره سیاسی اصولگرا در گفت وگو با تارنمای خبرآنلاین درباره شورای وحدت اصولگرایان اظهار داشت: این شورا با چالش‌های زیادی مواجه است، از جمله همین که تمام نیروهای متنسب به جریان اصولگرایی نپذیرفته‌اند که دور یک میز بنشینند و با هم حرف بزنند، از اعضای پایداری تا سایر گروه‌های مختلف چنین وضعی دارند. این یکی از مشکلات جدی است که عملا ما را دچار چند لیستی می‌کند.برنامه‌ها و راهبردهای انتخاباتی حجت‌الاسلام حسین جلالی رییس دفتر آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره دیدار اخیر غلامعلی حداد عادل و محسن رضایی با آیت‌الله مصباح یزدی توضیحاتی داد. وی با بیان اینکه در این دیدار محسن رضایی و حداد عادل از آیت‌الله مصباح یزدی درخواست می‌کنند تا از اعضای جبهه پایداری بخواهد که در جلسات وحدت اصول‌گرایان شرکت کنند، گفت: آیت‌الله مصباح در پاسخ گفت که من با همین شرایط و مبانی به دوستان گفته‌ام که در جلسات شرکت کنند. مرتضی طلایی چهره سیاسی اصولگرا در گفت وگو با تارنمای خبرآنلاین درباره شورای وحدت اصولگرایان اظهار داشت: این شورا با چالش‌های زیادی مواجه است، از جمله همین که تمام نیروهای متنسب به جریان اصولگرایی نپذیرفته‌اند که دور یک میز بنشینند و با هم حرف بزنند، از اعضای پایداری تا سایر گروه‌های مختلف چنین وضعی دارند. این یکی از مشکلات جدی است که عملا ما را دچار چند لیستی می‌کند. به هر حال شورای ائتلاف یک سازوکاری برای ایجاد تجمیع میان اصولگراها ایجاد شده است و نمی تواند برای دیگر گروه‌ها قانونگذاری کند. آنچه من به دوستان اصولگرا توصیه می‌کنم این است که باید آنقدر فضا را باز کنند که تمام گروه‌ها احساس کنند در فرایند تصمیم ‌گیری جبهه انقلاب و اصولگرا، حضور فعال و موثر دارند، به‌خصوص اینکه این بار قرار بر این است تصمیم‌گیری از پایین به بالا شکل بگیرد و این کار هم موانع و مشکلات خود را دارد و میزان موفقیتش با ابهام روبرو است. وی درباره رویکرد پایداری‌ها نیز گفت: از زمانی که جبهه پایداری در جامعه نفوذ پیدا کرد، به نوعی یک دندگی روششان بوده است. اگر هدف ما انقلاب و مردم است، می‌توانیم با هم حرف بزنیم و به یک نظر مثبت بینابین دست پیدا کنیم. مسئله این است که گاهی از نظام، کشور و مردم حرف می‌زنیم، اما تا جایی که با مبانی نظری ما سازگاری داشته باشد، هرجا سازگار نباشد، ردش می‌کنیم. ما که مدعی هستیم در دسته نیروهای انقلابی و ولایتمدار هستیم بالاخره شاید ناچار شویم در جایی از خواسته خودمان بگذریم، اما فرایند کار به نفع نیروهای انقلاب می‌شود. به نظرم راهی که منجر به پیروزی نیروهای انقلاب می‌شود را باید انتخاب کنیم نه آن راهی که پیروزی مجموعه خودمان ختم می‌شود. عباس امیری فر که در دولت‌های نهم و دهم در نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد به تارنمای خبرآنلاین می‌گوید: بدون شک احمدی‌نژادی‌ها در این انتخابات حاضر می‌شوند که این حضور می‌تواند هم در قالب حلقه محدود نزدیکانش باشد و هم در قالب قرار دادن چهره‌های سفید در یک لیست انتخاباتی تحت حمایت احمدی‌نژاد. حسن بیادی دبیر جمعیت آبادگران جوان در این باره به تارنمای نامه نیوز گفت: احمدی‌نژاد خودش نمی‌آید، اما نیروهایش را برای انتخابات مجلس ساماندهی می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا احمدی نژاد می تواند معادلات انتخابات مجلس را به هم بریزد، تاکید کرد: ۱۰۰درصد مؤثر خواهد بود. به گزارش تارنمای مشرق نیوز، محمد ایمانی تحلیلگر سیاسی اصولگرا در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: کمتر از سه ماه تا انتخابات مجلس یازدهم باقی است و به زودی ثبت نام نامزدها آغاز می شود. نباید اهمیت مسائل و چالش های روزمره، طیف های دلسوز و انقلابی و خدمتگزار را از اهمیت ثبت نام کافی افراد متعهد و صاحب نظر برای انتخابات مجلس غافل کند. وی در ادامه افزود: در حقیقت، فردای پیروزی انتخابات، تازه آغاز چالش هایی به مراتب مهم تر از خود انتخابات و پیروزی در این ماراتن است. روزمرگی ها نباید نیروهای خدوم و دلسوز را از انتخابات خطیر نهادی که بر دولت اِشراف و نظارت دارد و نهاد مسئول قانونگذاری در کشور است، غافل کند و این البته غیر از ضرورت همفکری و هم افزایی و ائتلاف نیروهاست. رصد جبهه رقیب تارنمای راه دانا در گزارشی اختصاصی به بهانه پرداختن به سازوکارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان، ضمن انتقاد از ساختار و عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان مدعی شد: اصلاح‌طلبان در هر انتخابات برای اینکه منافع خود را تامین کنند دست به ساختارسازی های مختلف می زنند. در واقع انحصارطلبان قدرت در جریان اصلاحات همواره این روش را به کار می گیرند تا نیروهای دیگر و تازه نفس این جریان را کنار بزنند و خود دوباره میدان‌دار انتخابات باشند. این ساختارسازی‌ها به ظاهر شکل دموکراتیک دارند اما در باطن باعث انحصارطلبی و هدایت قدرت در دست گروهی خاص را در اصلاحات حادث می شوند.