جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی " مقاله ای است در 12  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ، نظریه سازی ، پژوهش کیفی ، نظریه مبنایی ، بازاندیشی و انتوگرافی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

مقاله علمی و پژوهشی" فضای مجازی و هویت مدرن " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فضای مجازی و هویت مدرن ، هویت شخصی ، بازاندیشی ، اعتماد ، پیشامدرن ، پست مدرن ، نظریه ساخت یابی ، نظریه کنش متقابل ، نظریه نمایش ، نظریه های خوشبینانه و نظریه های بدبینانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

ادامه مطلب

closeمقاله بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

مقاله علمی و پژوهشی " بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق" مقاله ای است در 26 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انصاف؛ نظامهای حقوقی؛ کارکردهای انصاف؛ انصاف و عدالت؛ انصاف و قانون پرداخته شده است چکیده مقاله انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را به طور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف درحقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است عنوان مقاله [English] Rethinking the Inter-relationship of law and equity چکیده [English] The concept of equity has been existed for a long time in all cultures as well as different fields of knowledge particularly law and morals. Elaborating this concept, legal systems and commentators from different legal scholarships have pointed out to some common elements enabling the maintenance of the dynamic nature of equity and its various functions in the field of law, and more accurate identification of its main core as well as theoretical and practical recognition of equity’s function, bearing in mind its capabilities, in the realization of human society. Some of the issues discussed in this paper include historical development of the concept of equity from the very past to its current situation, the concept of equity in the Islamic law, introducing the most outstanding studies conducted globally by legal scholars about equity, and assessing different theories expressed in favour of or against the employment of this concept in law. Based on these discussions, specific conclusions on the inter-relation of equity and law is presented which I hope would properly benefit the Iranian legal scholars   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله سنجش یکسان‌انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع

ادامه مطلب

closeمقاله سنجش یکسان‌انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع

مقاله علمی و پژوهشی " سنجش یکسان‌انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع" مقاله ای است در 16 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آیه 22 انبیاء، آیه 42 اسراء، برهان تمانع، توحید ربوبی، تعدد آلهه پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از براهین توحیدی که اندیشمندان علوم عقلی و نقلی سعی در اصطیاد آن از قرآن داشته‌اند، «برهان تمانع» است. در خصوص این برهان و چگونگی دریافت آن از کلام وحی، نگرش یکسانی وجود ندارد. به باور برخی، آیه‌ «لَوْ کاَنَ فِیهِمَا ءَالِهَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (انبیاء/22) و آیه «قُل لَّوْ کَانَ مَعَهُ ءَالِهَهٌ کَمَا یَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوا إِلی ذِی الْعَرْشِ سَبِیلاً» (اسراء/42) دلالتی یکسان بر برهان تمانع دارند. در برابر این گروه، شماری دیگر از صاحب‌نظران سخن اینان را ناصواب می‌انگارند و بر آنند که برهان مستفاد از این دو آیه، یکسان نیست و مقدمات آن دو متفاوت است. نوشتار پیش‌رو با عنوان بازاندیشی یکسان انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع، پس از تحلیل دلالی آیه‌های مذکور به این نتیجه رهنمون می‌شود که دیدگاه دوم، با ظاهر آیات سازگارتر است و نمی‌توان دلالت این دو آیه را یکسان قلمداد نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون

ادامه مطلب

closeمقاله خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون

مقاله علمی و پژوهشی " خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون" مقاله ای است در 18 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث افلاطون، خویشتن‌داری، اضطراب، آرامش نفس پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر درجهت حل معضل ناآرامی و اضطراب انسان معاصر، با تکیه بر آرای افلاطون، نشان می‌دهد، ازجمله راه‌های تحقق آرامش نفس، پای‌بندیِ آدمی به فضایل و در رأس آنها خویشتن‌داری است. افلاطون پس از ترسیم منزلت انسان در هستی به عنوان موجودی بهره‌مند از قوه‌ی عاقله و مستقر در شبکه‌ی خویشاوندی مثل، به تحلیل و نقد درک عامیانه‌ی خویشتن‌داری پرداخته و آن را بازاندیشی می‌کند. به زعم او، برداشت عامه از مفهوم خویشتن‌داری در معنای مالکیت فرد بر نفس خویش، ضمن تناقض ذاتی و کارکرد صرفاً شخصی آن، به استتار عملکرد واقعی عقل می‌انجامد؛ زیرا خویشتن‌داری همان نظام‌مندی و هارمونی نفس است که در نتیجه‌ی حاکمیت عقل بر قوای محکوم نفس حاصل شده و بدین وسیله فرد را به ثبات نفس و نوعی مصونیت و استقامت دربرابر انواع هیجانات سوق داده، آرامش او را تأمین می‌کند. ازاین‌رو به زعم افلاطون، آرامش آدمی بر امری درونی استوار است و همواره در نظم حاکم بر نفس تعیّن می‌یابد. براین اساس می‌توان گفت، مهم‌ترین عامل ناآرامی انسان معاصر، بحران معرفتی او از خود و نیروی درونی خویش است؛ فلذا برای حل این بحران، باید ماهیت الهی نفس و نظم حاکم بر آن را به او یادآوری کرد؛ امری که در فلسفه‌ی افلاطون در فضیلت خویشتن‌داری، صورت‌بندی می‌شود دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علامه طباطبایی، فردگرایی، جامعه‌گرایی، اصالت، امت، اختیار پرداخته شده است چکیده مقاله در فلسفۀ علوم اجتماعی با این سؤال پژوهشی روبه‌رو هستیم: «جامعه که در عالم خارج و عینی وجود مستقل دارد چگونه تبیین شدنی است؟» این مسئله را با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی با سه رویکرد بررسی می‌کنیم. بررسی مسئله با رویکرد زبان‌شناختی به دو گونه بررسی تک واژه هسته‌ای و بررسی «باهم آیی» واژگان است و بررسی مسئله با رویکرد معرفت‌شناختی به بازاندیشی چگونگی تولید معرفت بشری نسبت به جامعه است و بررسی مسئله با رویکرد هستی‌شناختی به بازخوانی پروندۀ فلسفۀ نفس و تطبیق آن بر فرایند رابطۀ فرد و جامعه است. نوع این تحقیق توسعه‌ای است و روش گردآوری، طبقه‌بندی و تحلیل اطلاعات در آن توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج به دست آمده (یافته‌ها) از پژوهش حاضر این است: معناشناسی واژۀ «امه» بر وجود حقیقت مستقل آن دلالت دارد، و شناخت انسان از جامعه، شناختی از جمع آحاد نیست، بلکه شناخت حقیقتی در سوی دوم رابطه حقیقی فرد و جامعه است، و جامعه هست، چونان روحی دمیده شده بر پیکر آحاد. این نتایج تأییدی بر جامعه‌گرا بودن علامه طباطبایی است که با تبیینی ویژه از سوی ایشان در آثارش ارائه شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تمنای یادگیری

ادامه مطلب

closeتمنای یادگیری

آموزش های مدرسه ای به آدمی می آموزند که خود را در مواجه با پیامدهای احساس نادانی حفظ کند و کمتر از واژه«نمی دانم» بهره بگیرد؛در صورتی که انسان درزندگی اجتماعی به مهارت های روبه رو شدن با تهدیدهای ناشی از چالش و سوال نیازمند است.

more_vert عدالت آموزشی ... خیلی دور، خیلی نزدیک

ادامه مطلب

closeعدالت آموزشی ... خیلی دور، خیلی نزدیک

سیدمحمدباقر ثامنی راد دانش آموخته جامعه شناسیهنگامی که شرایط اقتصادی و فرهنگی اقشار جامعه با هم تفاوت دارد، مانند هم نمی اندیشند و چه بسا در صورت مشابهت دیدگاهشان، نیازهای ضروری تر بر اولویت بندی تاثیرگذار و تعیین کننده تر باشد. خانواده ای می خواهد فرزندش با روش های نوین آموزش ببیند؛ در حالی که دیگری صرفا به دنبال این است که فرزندش بی سواد نباشد، هر چه زودتر مهارتی بیاموزد و کمک حال خانواده باشد تا چرخ سهمگین مخارج روزمره اندکی روان تر بچرخد. نوروز امسال، همراه با عده ای از دوستان مشغول خوردن شام بودیم که سوال غیرمنتظره من حال و هوای جمع را دگرگون کرد: علیرضا! هیچ می دانی از آذرماه همین امسال باید به دنبال مدرسه برای ثبت نام دخترت بگردی؟ و دیدنی بود چهره در فکر فرورفته پدر که احتمالا به این می اندیشید که بچه ها چه زود بزرگ می شوند و برای آینده تحصیلی شان چه باید کرد؟ ۴۵ سال پیش، در چنین روزی، مدارس ایران دولتی و رایگان شدند و یک سال پس از آن دانشگاه ها نیز در این مسیر پای نهادند؛ مسیری که امروز فرسنگ ها با هدف گذاری بانیان آن، فاصله دارد. تاریخ و چامعه شناسی به ما می آموزند حرکت های قهری بدون توجه به بستر اجتماعی، چندان دوام نمی آورند. هنگامی که شرایط اقتصادی و فرهنگی اقشار جامعه با هم تفاوت دارد، مانند هم نمی اندیشند و چه بسا در صورت مشابهت دیدگاهشان، نیازهای ضروری تر بر اولویت بندی تاثیرگذار و تعیین کننده تر باشد. خانواده ای می خواهد فرزندش با روش های نوین آموزش ببیند؛ در حالی که دیگری صرفا به دنبال این است که فرزندش بی سواد نباشد، هر چه زودتر مهارتی بیاموزد و کمک حال خانواده باشد تا چرخ سهمگین مخارج روزمره اندکی روان تر بچرخد. بیایید به علیرضاها و دیگر پدران و مادرانی بازگردیم که دغدغه انتخاب مدرسه برای فرزندانشان را دارند. بعضی از آن ها به دنبال محیطی بدون هرگونه آسیب اجتماعی، مسلط به فناوری نوین آموزشی و رویکردی تعاملی هستند. مقتضای چنین خواسته ای پرداخت هزینه بیش از میانگین هاست. زمانی که راه برای فراهم آوردن چنین نیازی باز نباشد، دیر یا زود، ساختار، مجبور می شود مقاومت خود را کنار گذارد و تن به اصلاح و تغییر دهد؛ چرا که فشار اجتماعی وجود دارد و پشتیبانی مالی نظام هم تکافوی برآورده شدن تمامی نیازها با استانداردهای برتر را نمی کند. بدین سان، ۱۵ سال پس از تاریخ مورد اشاره، یعنی در ۱۳۶۸ خورشیدی و در رهگذر دو واقعه سترگ انقلاب و جنگ و با وجود داعیه داری عدالت، دوباره مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) از محاق بیرون می آیند! امروز و پس از گذشت سه دهه از چنین رویدادی به تناقض جالبی بر می خوریم: مدارس با کیفیت تر (که اقشار بالای جامعه توان ثبت نام فرزندانشان را در آنها دارند) اکثرا غیرانتفاعی و دانشگاه های برتر، عموما دولتی و متمرکز در کلان شهرها هستند. این یعنی، هر چه لازم است سرمایه گذاری کن تا فرزندت دانشگاه خوب و رایگان پذیرفته شود! این گونه می توان اندکی چشم بر عدالت فروبست. نگاهی گذرا به مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری ۱۳۹۸ خورشیدی وضعیت را روشن تر خواهد کرد: از هزینه ۲۰ میلیون تومانی (بالاتر از حقوق یک سال یک کارگر) برای پایه دوازدهم تا این که در روندی نزولی، فارغ التحصیلان مدارس دولتی در این میان، کمتر و کمتر دیده می شوند. چه یکسان و دولتی کردن و چه مجوز به مدارس خاص و غیرانتفاعی دادن، زمانی کارآمد است که هدف گذاری صحیحی وجود داشته باشد؛ به دور از هرگونه شعار و معطوف به پرورش بهتر آینده سازان کشور. به نظر می رسد بهتر باشد علاوه بر اجازه ورود افکار نو به بدنه دچار روزمرگی شده آموزش و پرورش، سرمایه گذاران را ترغیب کرد تا به این حوزه ورود کنند و ملزم شوند بخشی از سود حاصله را با نظارت دولت در بخش محروم از این امکانات هزینه کنند. البته این مهم، عزم به بازاندیشی و تغییر، تلاش و تصحیح و به روز رسانی را می طلبد. ممکن است آیا روزی فرا برسد که علیرضاها و دیگر والدین، فرزندانشان را بی دغدغه در نزدیک ترین مدرسه به محل سکونتشان ثبت نام کنند؟ شاید... خیلی دور؛ خیلی نزدیک...